ವೇಶ್ಯ ದಂದ್ಯಾಂತ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ರಾಣಿ

Monday 30 Jan 2017 10:58am
ವೇಶ್ಯ ದಂದ್ಯಾಂತ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ರಾಣಿ
 

ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್: ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೇಶ್ಯ ದಂದೊ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಜಿಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಜೇತಿಣಿಕ್ ಧರ್ನ್ ಆನಿಂ ದೊಗಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ಲಾಂ.

2014'ವ್ಯಾ ಇಸ್ವೆಂತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ರನ್ನರ್ ಆಪ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಾನ್ ಡ್ಯೂಕ್ ತೈ ಲಿಯಾನ್ ಆನಿಂ ತಿಚಿ ಸಹಾಯಕಿ ಡೊವಾನ್ ನೊಗ್ಕೊವಿನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ.

ಕ್ವಾಂಗ್ ನಿನ್ಹದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಗ್ರಾಹಕಾಂ ಲಾಗಿಂ ವೇಶ್ಯ ದಂದೊ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಧರ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಕ್’ಯಿ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂ ಭಾಗಿದಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಆಸೊನ್ ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖಿ ಚಲಯ್ತಾತ್.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.