ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಖಾತಿರ್ ನೇಮ್ ಮೊಡ್’ಲ್ಲೊ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್

Monday 28 Sep 2015 5:49am
ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಖಾತಿರ್ ನೇಮ್ ಮೊಡ್’ಲ್ಲೊ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್
 
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ: ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಭೆಟೆ ಖಾತಿರ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಝುಕರ್ ಬರ್ಗ್ ಹಾಣೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನೇಮ್’ಚ್ ಮೊಡ್ಲಾಂ.

ಮಾರ್ಕ್ ಝುಕರ್ ಬರ್ಗ್ ಯೆದೊಳ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಸದಾಂಚೆಂ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಆನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನ್ಹೆಸ್ತಾಲೊ. ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವೆಕ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಮಾರ್ಕ್ ಝುಕರ್ ಬರ್ಗ್ "ವಸ್ತುರಾಂ ಸೊಧುನ್ ಬಸ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಪುರ್ಸತ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ವಿಂಚವ್ಣೆಕ್ ವೇಳ್ ವಿಬಾಡ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ನಾಂ’’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್, ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ  ಫೇಸ್’ಬುಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಮಾರ್ಕ್ ಝುಕರ್ ಬರ್ಗ್ ಹಾಣೆಂ ಸೂಟ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ತಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಶಿಬಂದೆಕೀ ಸ್ಲೀವ್ ಲೆಸ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಆನಿ ಶೊರ್ಟ್ಸ್ ನ್ಹೆಸಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾನ್ಸುಗೆನ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ!

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೋದಿ ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಮೋದಿ ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸಾ ವೆಳಾರ್ ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾ ಹಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ’ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಣೆಂ ಟೀಕಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಶೆಂ ಟ್ವೀಟ್...

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್!

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್!

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ, ಆನಿಂ ಹಾಂತುಂ ನಟ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಹಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಖುದ್ಧ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ...

ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೊ ವಿದೇಶ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಗ್ದುನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ಲಾ. ಅಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಭೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದಾಖ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ರಚ್ಲಾ. ಒಟ್ಟು 95 ಘಂಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್, ಅಮೇರಿಕಾ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್...

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಚೊ ಉಪಾಸ್

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಚೊ ಉಪಾಸ್

ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಥಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚೊ ಉಪಾಸ್ ಧರ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಅಶೆಂ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ತೊ ತೆಂ ಮುಂದರುನ್...

ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ಯೋಗ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಸಂಗಿಂ ನಾಷ್ಟೊ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾನ್ ಪ್ರತಿರೋದ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಾ. ‘ರಾಜಕಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆವಯ್ಕ್ ಮಧೆಂ ಹಾಡಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ...

ಮೋದಿನ್, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಂಸದ್ ಆನಿಂ ಶಾಸಕಾಂಚ್ಯಾ ಬೇಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಮಾಗ್ಲಾ!

ಮೋದಿನ್, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಂಸದ್ ಆನಿಂ ಶಾಸಕಾಂಚ್ಯಾ ಬೇಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಮಾಗ್ಲಾ!

ದೇಶಾಂತ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ನಿರ್ಮೂಲನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಮೋದಿನ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾಳೊ ದುಡು ಸಾಟೊ ಮಾರ್ನ್ ದವರುಲ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊ ಲಬಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಥರ್ಥರೆ ಸುಟ್’ಲ್ಲೆ. ತಿತ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್’ಯಿ ಕಾಳೊ ದುಡು ಧವೊ ಕರುಂಕ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂನಿ...

ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿಂ ಪುತಿನಾಕ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆಂ

ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿಂ ಪುತಿನಾಕ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆಂ

ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಲೋಕ್’ಪ್ರಿಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ ರಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಿನಾಕ್ ಆನಿಂ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲಾಂ. ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಸಕ್ಲಾ ಗೆಲಾ...

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ದಿಸಾಕ್ 1.4 ಕರೋಡ್ ?!

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ದಿಸಾಕ್ 1.4 ಕರೋಡ್?!

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಶೆಂಬರ್ ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಯ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಫೊರ್ಮೇಶನ್ (ಆರ್.ಟಿ.ಐ.) ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ....

ನೋಟ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಆವಯ್!

ನೋಟ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಆವಯ್!

ಗಾಂಧಿನಗರ: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ನೋಟ್ ಬದ್ಲಾವಾಚಿ ಹುನ್ಸಾಣ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್’ಯಿ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. 95 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ಹಿಣೆಂ ಗುಜರಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಧಿನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ...

ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಕೇರಳಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿಸಾ ಮಲಪ್ಪುರಮಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಬೊಂಬ್ ಆನಿಂ ಕೊಲ್ಲಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿ ಬೇಸ್ ಮೂವ್’ಮೆಂಟಾನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್. ಸ್ಫೋಟಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಹತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ...

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚೆಂ, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಶುಭಾಶಯ್!

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚೆಂ, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಶುಭಾಶಯ್!

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಟ್ವೀಟ್ ಕರ್ನ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲಾ. ’ಭೋವ್ ಸೋಭಿತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಕರ್ನಾಟಕಾನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ದೆಣ್ಗಿ...

ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್

ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ವಿದೇಶಿ ಮಂತ್ರಿ ಸರ್ತಾಜ್ ಅಜೀಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚ್ಯೆರ್ ಕಠೀಣ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಠಿಕಾ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲಾ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸದಸ್ಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿಂ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಭಿಗ್ಡಾಯ್ತಾ...

ನಾ ಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಅನುಪಮಾ ಶೆಣೈ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿಂತ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲಿ!

ನಾ ಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಅನುಪಮಾ ಶೆಣೈ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿಂತ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲಿ!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 4-5 ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಖ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ. ಅನುಪಮಾ ಶೆಣೈ ಪ್ರಕರಣ್, ದಿಸಾಕ್ ಎಕಾ ಥರಾನ್ ಘುಂವ್ತಾ. ಕಾಲ್ ಸಕಾಳಿಂ 4 ವೊರಾಂಚೆರ್ ತಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿಕ್ ಯೇವ್ನ್...

ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮಾಂಕೊಡ್, 10,000 ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ

ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮಾಂಕೊಡ್, 10,000 ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಆತಾಂ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾಂ. ಫಳಾಂ ಖಾಂವ್ಚಾ ಉದ್ಧೇಶಾನ್, ಎಕಾ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರಾಚೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ 10,000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಬಂಡಲ್ ಘೆವ್ನ್, ಉಡೊನ್...

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಭೋವ್ ಸುಂದರ್ ಘೊಡೊ!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಭೋವ್ ಸುಂದರ್ ಘೊಡೊ!

ಹ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್’ಚ್ ಲೋಕ್ ಯೆತಾ. ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊನ್ ತಸ್ವೀರ್, ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಪಿ ಕಾಡ್ತಾತ್. ತಾಚ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ಬಸೊನ್ ಸವಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಂತೊಸ್ತಾತ್. ವ್ಹಯ್, ತಸಲ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಘೊಡ್ಯಾಚೆಂ ವಿವರಣ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ...

ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೈತ್ರಿಣ್ಯೊ; ಭಾಡೆಂ 5-15 ಲಾಖ್!

ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೈತ್ರಿಣ್ಯೊ; ಭಾಡೆಂ 5-15 ಲಾಖ್!

ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೈತ್ರಿಣ್ಯೊ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆನಿ ಹಿಂ, ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ 5 ಥಾವ್ನ್ 15 ಲಾಖ್ ಕಮಾಯ್ತಾತ್. ಎಸ್ಕಾರ್ಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ಪ್ರಕಾರ್, ತೆಂ ಗ್ರಾಹಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ವ್ಹೆತಾ ಖಂಯ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪಯ್ತಾತ್...

ಅಂಕ್ವಾರ್’ಪಣಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಷ್ಟ್ ಚುಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್!

ಅಂಕ್ವಾರ್’ಪಣಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಷ್ಟ್ ಚುಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್!

ಅಮಾನುಷ್ ಥರಾನ್ ಅಂಕ್ವಾರ್’ಪಣಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ತಿಕಾ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲೆ ಘಡಿತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತಿ ಚಲಿ ಸೊಫ್ಟ್’ವೇರ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ತರ್ನಾಟೊ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್...

ತುಮಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಪರ್ತಾತ್?

ತುಮಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಪರ್ತಾತ್?

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫೋನ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ವಾಡೊನ್’ಚ್ ಯೆತಾ. ತಾಂತುಯಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ನಾ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊಯಿ...

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಾಂಚ್ಯಾ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಕುರ್ದಿಸ್ತ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಾಂಚ್ಯಾ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಕುರ್ದಿಸ್ತ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್

ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರಾಕ್ ಆಸ್ಚಾ ರಾಕ್ಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸೈನಾನ್ ಸುಮಾರ್ 30 ಹಜಾರ್ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಮೇರಿಕಾಚಿ ಝಜಾ ವಿಮಾನಾಯಿ...

ಪಿಜ್ಜಾ’ನ್ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ಲೊ?!

ಪಿಜ್ಜಾ’ನ್ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ಲೊ?!

47 ವರ್ಸಾಂಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಲೊ ಪಿಜ್ಜಾ’ಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಚರ್ಯಾಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸತ್ ಗಜಾಲ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ತೊ ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಸತತ್ 11 ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡರ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಜೀವ್ ವೆಚ್ಯಾ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಆಮೇರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರಾಂಚಿ, ಗಾಝಾ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಕುಮೊಕ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಆಮೇರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರಾಂಚಿ, ಗಾಝಾ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಕುಮೊಕ್

ಹೊ ದುಡು ಪ್ರಜೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಖಾತಿರ್ ವಾಪರ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ದಿತಲೆ. ನವಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುಂಕ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಂಟರ್’ನೇಶನಲ್ ಡೆವ್ಹಲಪ್’ಮೆಂಟ್ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಸೆವಾ ಸಂಸ್ಥೊ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತಲೆ. ದುಡು ಕೊಣಾಕ್...

ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಹಲ್ಕಟ್’ಪಣ್ ದಾಖವ್ನ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಮಾಫಿ ಮಾಗ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿನ್

ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಹಲ್ಕಟ್’ಪಣ್ ದಾಖವ್ನ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಮಾಫಿ ಮಾಗ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿನ್

ತಪಾಸ್ಣೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಶೂ ಘಾಲ್ಲೆ ಪಾಯ್ ದವರ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಚಿ ಫೋಟೊ ಏಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಚಿ ಬರಿಚ್ ಠಿಕಾಯಿ...

ಮಾರ್ಕ್ ಜ್ಯೂಕರ್’ಬರ್ಗ್, ಹಾಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿರ್ ಕರೊಡಾಂ ಲೆಖಾನ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾತಾ!

ಮಾರ್ಕ್ ಜ್ಯೂಕರ್’ಬರ್ಗ್, ಹಾಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿರ್ ಕರೊಡಾಂ ಲೆಖಾನ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾತಾ!

ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಂಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ಗರ್ಜ್, ತಾಂತುಯಿ ಜಿವಾಚಿ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಯಾರ್, ತಸಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಚಡ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಘೆತಾತ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಹಾಲಿವುಡ್ ಆನಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜ್ಯೂಕರ್’ಬರ್ಗ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷೆ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಚೊ....

ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಜೆಜು ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾ?!

ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಜೆಜು ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾ?!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೆತಾ. ಆಮೇರಿಕಾಂತ್, ಸರ್ವಾಂನಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಇಂಡಿಯಾನಾಂತ್ ಏಲೆಯ್ ಮೇಯರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಥಂಯ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೊ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ತಿಕಾ....

ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ಚಿತ್ರಿತ್ ಜಾಲೆಂ...?

ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ಚಿತ್ರಿತ್ ಜಾಲೆಂ...?

ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಮರಣೀಯ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ಫೋಟೊ ಕಾಡ್ಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸವಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್ ಆಮೇರಿಕಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೆಸಾಚಾ ಅಂತರಾರ್ ಅವ್ಘಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೊ. ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಆತಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್....

ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ 18 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಅತೀ ವೆಗಾನ್ ಆನಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷೆನ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕಾರಾಕ್ ಆದ್ಳಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂಚಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಬ್ರಿಯಾನಾ ಲಾಂಗೋರಿಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂ...

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಿಣ್ಗೆ ಚಿತ್ರ್? ಆತಾಂಚೊ ಕಾಳ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂಚೊ

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಿಣ್ಗೆ ಚಿತ್ರ್? ಆತಾಂಚೊ ಕಾಳ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂಚೊ

ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಹಾತಾಂನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಂತರ್’ಜಾಳ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆಯಿ ದರಬಸ್ತ್. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕಾಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆತಾತಾಂ....

ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಪೈಲಟಾಚಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾರಣ್!?

ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಪೈಲಟಾಚಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾರಣ್!?

ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೊ ಕಾಡ್ಚೊ ಏಕ್ ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ್ ರೋಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ. ಸೆಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಅವ್ಘಡಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಜೀವ್ ಗೆಲಾ. ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಉದಾಹರಣ್. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್...

ಏಕ್’ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚೊವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಿದಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಜಾಲೊ!

ಏಕ್’ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚೊವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಿದಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಜಾಲೊ!

ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ನಿದಾಂವ್ಕ್’ಚ್ ಆವಯಾಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್. ಆತಾಂ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 4 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಿದಾಂವ್ಚೆಂ ವಿಡಿಯೊ ದ್ವಾರಿಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಮುಳಾನ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್’ಚಿ ಕೋರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ 4 ಭುರ್ಗಿಂ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ...

ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್! ಲೊಕಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಅಸ್ತ್’ವ್ಯಸ್ತ್

ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್! ಲೊಕಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಅಸ್ತ್’ವ್ಯಸ್ತ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಆಲಾಸ್ಕಾಂತ್ ಬಲಿಷ್ಟ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಲೊಕಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಅಂಕೋರೇಜ್ ಥಾವ್ನ್ ತೆನ್ಕಾಕ್ 257 ಕಿ.ಮೀ. ಪಯ್ಸ್ ಕೆನೈ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.