ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲಾನ್, ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕೆಲೆಂ!

Thursday 9 Jun 2016 11:48am
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲಾನ್, ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕೆಲೆಂ!
 

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾದ್ವಾರಿಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ಚೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಯ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಂ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ತಾ. ತಾಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಕುತೂಹಲ್’ಭರಿತ್ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ.

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲಾಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾತಾನಾ ಎಕಾ ದಾಕ್ತೆರಾಪರಿಂ ಪೋಸ್ ದೀವ್ನ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಎಕಾ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತೆಕ್ ತಮಾಷೆ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ವಿವಾದಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಆತಾಂ ತೊ ಫುಟ್’ಬಾಲ್ ಟೀಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸಾ. ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಕ್ ವಚೊನ್, ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಣೆಂ, ತ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಪಾಸತ್ ಖೆಳ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿ ಖಬಾರ್ ಫಕತ್ ತಮಾಷೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಂತ್ ಆಸ್ತಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

100'ವ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಂತ್ ಗೇಲಾಕ್ ಶೂನ್ಯ್ ಅಂಕೆ

100'ವ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಂತ್ ಗೇಲಾಕ್ ಶೂನ್ಯ್ ಅಂಕೆ

ರೊಯಲ್ ಚ್ಯಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ತಂಡಾಚೊ ಸುರ್ವಿಲೊ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್’ಮ್ಯಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಐ.ಪಿ.ಎಲಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ 100'ವೊ ಪಂದ್ಯ್ ಸ್ಮರಣೀಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ವಿಫಲ್ ಜಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ರನ್ ಗಳ್ಸುನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೊ ಗೇಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆಂಭರಾವ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ...

ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ ಗೇಲಾನ್!

ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ ಗೇಲಾನ್!

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮೆನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಏಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲಾನ್ ಏಕ್ ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ಆತಾಂ ಜಾಮಯ್ಕಾ ತಾಲ್ಹವ್ಹಾ ಆನಿ ಟ್ರಿಂಬಾಗೊ ನೈಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಅರ್ಹತಾ ಮೆಚಾಂತ್ ಗೇಲಾನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ...

ಆರ್.ಸಿ.ಬಿ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಪಾವ್ಲೆಂ ಫೈನಲಾಕ್!

ಆರ್.ಸಿ.ಬಿ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಪಾವ್ಲೆಂ ಫೈನಲಾಕ್!

24 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಗುಜ್ರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಆನಿ ಆರ್.ಸಿ.ಬಿ.’ಚೆಂ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾರಿಚ್ ರೋಮಾಂಚಕ್ ಥರಾನ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ಕೊಹ್ಲಿಚೆಂ ಟೀಮ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ! ಐಪಿಎಲ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್...

ಕೊಮೆಡಿ ಶೋ’ಕ್ ಜಡ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ತಾ, ಬಜ್ಜಿ

ಕೊಮೆಡಿ ಶೋ’ಕ್ ಜಡ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ತಾ, ಬಜ್ಜಿ

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಟರ್ಬನೇಟರ್ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ಹಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಏಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ. ತುಮ್ಚಾ ಮನ್’ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್, ಟಿವಿಚೆರ್ ಪಳಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕೊಮೆಡಿ ಶೋ’ಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾಕ್ ದೆಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ತಾಂಣೆಂ...

ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್!

ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್!

ಕಾಳ್ಜಾ ಪಿಡೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಟೇಲರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್’ಚ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲಾ. 26 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜೇಮ್ಸ್ ಟೇಲರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟಾತಾ. ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್. ಆಪ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಟ್ವೀಟರಾಚೆರ್ ತಾಂಣೆಂ....

ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ 9’ವೊ ಐಪಿಎಲ್ ಖೆಳ್ ಸುರು

ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ 9’ವೊ ಐಪಿಎಲ್ ಖೆಳ್ ಸುರು

ಆಜ್ ಮುಂಬಯ್ ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಾಂತ್ 9’ವ್ಯಾ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಆನಿ ಪಯ್ಲೊ ಖೆಳ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಆನಿ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸಾಂ ಮಧೆಂ ಜಾತಲೊ. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಭ್ರಮ್. 9’ವ್ಯಾ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್....

ಅನುಷ್ಕಾ ಪರತ್ ಕೊಹ್ಲಿಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್!

ಅನುಷ್ಕಾ ಪರತ್ ಕೊಹ್ಲಿಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್!

ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರೋದ್ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ, ಸೆಮಿ ಫೈನಲಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಮೋಘ್ ರಿತಿನ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಕ್, ಭಾರತಾಕ್ ಸಲ್ವಣಿ ಲಾಭ್ತಾನಾ ಮಸ್ತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೈದಾನಾರ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್...

ಐಸಿಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ : ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಚ್ಯಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟೊ

ಐಸಿಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ : ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಚ್ಯಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟೊ

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಹಾಯ್ಲೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಆನಿ ಸ್ಟಾಫಾನೈ ಟೇಲರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಅರ್ದೆಂಶತಕಾದ್ವಾರಿಂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪಂಗಡ್, ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಆಟ್ ವಿಕೆಟ್‌ ಅಂತರಾರ್....

2016ಚೆಂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್

2016ಚೆಂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್

ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೈದನಾರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪಂಗಡ್ 4 ವಿಕೆಟಿಚೆಂ ರೋಚಕ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ 2016ಚೆಂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಪ್ಣಾಂಚೆ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಕೋಲ್ಕತಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ಲ್ಯಾ....

ಭಾರತ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶಾ ವಯ್ರ್ ಎಕಾ ರನ್ನಾಕ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ ಟಿ-20

ಭಾರತ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶಾ ವಯ್ರ್ ಎಕಾ ರನ್ನಾಕ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ ಟಿ-20

23 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಮ್ಯಾಚಾಂತ್ ಭಾರತಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶಾ ವಿರೋಧ್ ಆಕ್ರೇಕ್ ಎಕಾ ರನ್ನಾಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಿಕೊನ್ ಸೆಮಿ ಫಾಯ್ನಲಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ನಖ್ಕಿ ಕೆಲಿ...

ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮ್ಯಾಚಾಂತ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೆಮಿ ಫಾಯ್ನಲಾಕ್!

ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮ್ಯಾಚಾಂತ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೆಮಿ ಫಾಯ್ನಲಾಕ್!

ಭಾರತಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಾಂತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಸಲ್ವಯಿಲ್ಲೆಂ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಶೀದಾ ಸೆಮಿ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಭಾರತ್ ಜರ್ತರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೆಮಿ ಫಾಯ್ನಲಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತರ್ ಭಾಯ್ರ್....

ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಭಾರತಕ್ 6 ವಿಕೆಟಿಚೆಂ ಭರ್ಜರಿ ಜೀಕ್

ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಭಾರತಕ್ 6 ವಿಕೆಟಿಚೆಂ ಭರ್ಜರಿ ಜೀಕ್

ಪ್ರಭಾವಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆನಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್’ಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಝುಜ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತ್ ಪಂಗಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ 6 ವಿಕೆಟಿಂಚೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ್ತ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೈದಾನಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ...

ಟಿ 20: ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲಾನ್ ಯುವಿಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲೊ!

ಟಿ 20: ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲಾನ್ ಯುವಿಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲೊ!

ಬ್ಯಾಟಿಂಗಾಂತ್ ವಿರೋಧಿಂಚೆ ಕಾಳಿಜ್ ಕಾಂಪಂವ್ಚಾ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲಾನ್ ಪರ್ತುನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಂತ್ 12 ಬೊಲಾಂನಿ 50 ರನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್’ಮೆನ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗಾಚ್ಯಾ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರಿಸಮಾ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲಾ. ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಡಾಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್...

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್; ಧೋನಿಚೆಂ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್!

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್; ಧೋನಿಚೆಂ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್!

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಹೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅಧಿಕ್ ಆದಾಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಾಂ, ಐಪಿಎಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೆಳೊನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಖಮಾಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಧೋನಿ ಜಾಹಿರಾತಾಂನಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ!...

ಹಜಾರ್ ರನ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಕ್ "ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೆವಾಚೆಂ" ಬ್ಯಾಟ್!

ಹಜಾರ್ ರನ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಕ್ "ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೆವಾಚೆಂ" ಬ್ಯಾಟ್!

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಅಂತರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೇಳ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ತಾ. ಪೊರ್ಚಾ ಪೋರ್’ಚ್ಚ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ 16 ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಅಂತರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖ್ಲೊ ಜಾಲೊ! ಆನಿ ಹೊ ದಾಖ್ಲೊ ಪ್ರಣವ್ ಧನವಾಡೆನ್...

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಖಯಿಲ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಖಯಿಲ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳೆಕ್ ಆಲರ್ಜಿ. ತಾಂತುಯೀ ವಿಕಲಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಸುವಿಧಾಚ್ ಆಸಾನಾ. ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕ್ರಿಕೆಟರಾನ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್...

ಟ್ವೆಂಟಿ -20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್; ಭಾರತ್–ಪಾಕ್ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ?

ಟ್ವೆಂಟಿ -20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್; ಭಾರತ್–ಪಾಕ್ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ?

ಭಾರತ್ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ಮಧೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಚಲ್ಚೊ ದುಬಾವ್, ತರೀ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಂಕ್/ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ದುಸ್ಮಾನಾ ಮದೆಂ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಮ್ಯಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮಾರ್ಚಾಚಾ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲಾಂ....

ಭಾರತ್-ಪಾಕ್ ಸಾಂಕ್ಳಿವಿಶಿಂ  ’ಭಜ್ಜಿ’ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆಯ್ಕಾತ್!

ಭಾರತ್-ಪಾಕ್ ಸಾಂಕ್ಳಿವಿಶಿಂ ’ಭಜ್ಜಿ’ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆಯ್ಕಾತ್!

ಭಾರತ್ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಮದೆಂ ಪಂದ್ಯಾವಳ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉಲೊವ್ಣೆ ಚಲ್ಲೆಂ ಆಸೂನ್, ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಕೀ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ದಿಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾವಳೆಚ್ಯಾ ಆಯೋಜನಾ ವಿಶಿಂ ಭಾರತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಹರಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಆಪ್ಲೆಂ...

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಿಕುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಆತಾಂ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆರ್ ಖಾಣ್ ವಿಕ್ತಾ…!

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಿಕುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಆತಾಂ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆರ್ ಖಾಣ್ ವಿಕ್ತಾ…!

ಭಾರತಾಂತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಧರ್ಮ್’ಚ್ಚ್ ಜಾಲಾ. ಕ್ರಿಕೆಟಾಕ್ ಆಸ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್’ಯೀ ಆಸ್ಚೆನಾಂತ್....

ಮೊಹಾಲಿ ಟೆಸ್ಟ್: ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೊ ಅಶ್ವಿನ್

ಮೊಹಾಲಿ ಟೆಸ್ಟ್: ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೊ ಅಶ್ವಿನ್

ಭಾರತ್-ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಂ ವಿರೋಧ್ ಮೊಹಾಲಿಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಖೆಳಾಂತ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭಾರಾತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆರ್. ಅಶ್ವಿನ್ ಹಾಣೆಂ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಅಶ್ವಿನಾನ್ ಇಮ್ರಾನ್ ತಾಹಿರ್ ಹಾಕಾ ಔಟ್...

10 ಮಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಲಗ್ನಾಂತ್ ಏಕ್ವಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪತೆಣೆಕ್ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪೂರ್ವ್ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ

10 ಮಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಲಗ್ನಾಂತ್ ಏಕ್ವಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪತೆಣೆಕ್ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪೂರ್ವ್ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ಪೂರ್ವ್ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ಹಾಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿ, ತೆಹ್ರೀಕ್-ಇ-ಇನ್ಸಾಫ್ ಪಾಡ್ತೆಚೊ ವರಿಷ್ಠ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಲಗ್ನಾ ವಿಚ್ಛೇದನ್...

ಫುಟ್ಬಾಲಾಂತ್ ವಿಶ್ವ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಹಳ್ಳಿ!

ಫುಟ್ಬಾಲಾಂತ್ ವಿಶ್ವ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಹಳ್ಳಿ!

ಜಾರ್ಖಂಡಾಂತ್ಲಿ ಬೋವ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್’ಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಉಟಪ್’ಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಆಜ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಖೆಳಾಂತ್ ವಿಶ್ವ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್! 2013’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸ್ಪೇನಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನ್’ಮೆಂಟಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಮೆಡಲ್...

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ, ಗರ್ಲ್’ಫ್ರೆಂಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚುಂಕ್ ನಾಂ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ, ಗರ್ಲ್’ಫ್ರೆಂಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚುಂಕ್ ನಾಂ.

ಮುಂಬೈ: ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ವ ಗರ್ಲ್’ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪೊವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಸಿಸಿಐ’ನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಎಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ವರ್ದಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸ್ ಪಂದ್ಯ್ ಮುಗ್ದುನ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಎಕಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿರಾಮಾ....

ಮ್ಯಾಗಜೀನಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಣ್ಗೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ!

ಮ್ಯಾಗಜೀನಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಣ್ಗೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ!

ಇ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎನ್. ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ’ದಿ ಬಾಡಿ’ ವಿಶೇಷಾಂಕಾ ಖಾತಿರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಆಲಿ ಕ್ರೇಗರ್ ವಿಣ್ಗಿ ಜಾಲ್ಯಾ ತರ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್’ಶಿಪ್ಪಾಂತ್ ಖೆಳ್ಚೊ ಸ್ವಿಜ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಾಚೊ ಟೆನಿಸ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ವಾವ್ರಿಂಕಾಯ್....

ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಲಹಾ ಸಮಿತೆಂತ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್, ಗಂಗೂಲಿ ಆನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್.

ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಲಹಾ ಸಮಿತೆಂತ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್, ಗಂಗೂಲಿ ಆನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್.

ಮುಂಬಯ್: ನಿವೃತ್ತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ - ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಆನಿ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸೊಮಾರಾ ನವ್ಯಾನ್ ರಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಸಲಹಾ ಸಮಿತೆಂತ್ ಸ್ಥಾನ್....

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ 2015 ಚಾಂಪಿಯನ್!

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ 2015 ಚಾಂಪಿಯನ್!

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಮೇ 24: ಈಡೆನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮೈದಾನಾರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ದಾಖ್ಲ್ಯೊ ರಚ್ಲ್ಯಾ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮ, ಪರತ್ ಇತಿಹಾಸ್ ರಚ್ಲಾ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ 41 ರನ್ ಅಂತರಾರ್ ಸಲ್ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ 2015 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಕಪ್ತಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮ ಅರ್ದೆಂಶತಕ್, ಐಪಿಎಲಾಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಮನ್ಸ್....

ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ದ್ರಾವಿಡ್, ಗಂಗೂಲಿ ತಶೆಂಚ್ ವಿವಿಎಸ್ ಹಾಂಕಾ ಪ್ರತೀ ಏಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪಯ್ 1.5 ಕೊರೊಡ್!

ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ದ್ರಾವಿಡ್, ಗಂಗೂಲಿ ತಶೆಂಚ್ ವಿವಿಎಸ್ ಹಾಂಕಾ ಪ್ರತೀ ಏಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪಯ್ 1.5 ಕೊರೊಡ್!

ಮುಂಬೈ: ಪೂರ್ವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾಂವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ತಶೆಂಚ್ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಾಂಕಾ ಪ್ರತೀ ಏಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪಯ್ 1.5 ಕೊರೊಡ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬಿಸಿಸಿಐ’ನ್....

ಆನ್ಯೇಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್…!?

ಆನ್ಯೇಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್…!?

ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಂಕಿತ್ ಕೇಶ್ರಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಜೂನೀ ಜಿವೆಂಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮೈದಾನಾಂತ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮತ್ ಚುಕ್ಲಿ ಘಟನ್....

ಧೋನಿಕ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಯೆತೆಲಿ: ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್.

ಧೋನಿಕ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಯೆತೆಲಿ: ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್.

ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: “ಧೋನಿಕ್ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚಿ ಗತ್ ಯೆತೆಲಿ. ತವಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದೆಡ್ಕಿಯೀ ಆಸ್ಚಿ ನಾಂ ಆನಿ ಕೊಣ್ಂಚ್ ತಾಕಾ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್’ಯೀ ಯೆಂವ್ಚೆನಾಂತ್” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಹಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗಾನ್ ಎಕಾ ಹಿಂದಿ ಟಿವಿ....

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ..!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ..!

ಮೆಲ್ಬರ್ನ್: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ್ 7 ವಿಕೆಟಿಚೆಂ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ 11 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ 5 ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ಕರುನ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.