30 ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಮಲ್ ಹಸನ್-ರಜನಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲೆ

Saturday 21 Jan 2017 10:41am
30 ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಮಲ್ ಹಸನ್-ರಜನಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲೆ
 

ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮಿಳಾಂತ್ಲೊ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕಮಲ್ ಹಸನ್’ಯಿ ದೇಶಾಂತ್ಲೊ ಬರೊ ನಟ್, ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಹೀರೊ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಕಮಲ್ ಹಸನಾನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಅಪೂರ್ವ ರಾಗಂಗಳ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಾಚ್ಯೆರ್ ರಜನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಂಗಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ 30 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ.

ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನಾಚೆಂ ‘ಗಿರಫ್ತಾರ್’ ಸಿನೆಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಮಲ್ ಆನಿಂ ರಜನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತೀನ್ ದಶಖಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋಗ್’ಯಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಪೂಣ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನ್ಹಯ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವೆಳಿಂ. ರಜನಿಕಾಂತಾನ್ ಕಮಲ್ ಹಸನಾಕ್ ಜೀವ್’ಮಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ.

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಾಂತ್ ದೊಗಾಂಯಿ ಮಧೆಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ತೆ ಬರೆ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.