ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ಸ್ಯಾಂಡಲ್’ವುಡಾಕ್

Thursday 19 Jan 2017 9:05am
ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ಸ್ಯಾಂಡಲ್’ವುಡಾಕ್
 

ಬೊಲಿವುಡಾಚಿ ಹೊಟ್ ನಟಿ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ವೆಗಿಂಚ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್'ವುಡಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ. ನರಸಿಂಹ ನಿರ್ದೇಶಿತ್ ‘ಲೀಡರ್’ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಐಟಮ್ ಪದಾಚ್ಯೆರ್ ಬಿಪಾಶಾ ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಖಂಯ್. ಹೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಪದ್ ಬಿಪಾಶಾ ಸಂಗಿಂಚ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹಟ್ ಧರ್ನ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್.

ಪೂಣ್ ಬಿಪಾಶಾನ್ ತಾಕಾ ಎದೊಳ್’ಯಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ‘ಲೀಡರ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನಟ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹೀರೊ ಜಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಕರ್ತಾ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ‘ಲೀಡರ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಟ್ರೇಲರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲಾಂ.

ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯೆ ಉರುಲ್ಲೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಮನಾಲಿಂತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಪ್ರಣೀತಾ ಸುಭಾಶ್, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರಾಚಿ ನಾಯಕಿ ಜಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಕರ್ತಾ. ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾರ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತೆಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.