ಅಮೀರ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ‘ದಂಗಾಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ

Saturday 24 Dec 2016 12:17pm
ಅಮೀರ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ‘ದಂಗಾಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ
 

ಕುಸ್ತಿ ಪಹಲ್ವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪೊಗಾಟ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್’ಚರಿತ್ರಾ ವಯ್ರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ದಂಗಾಲ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾನ್ ಕಲೆಕ್ಷನಾಚೊ ದಾಖ್ಲೊ ಮೊಡ್ಲೊ.

ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಫಾತಿಮಾ ತನಾ ಶೇಖ್, ಸಾಕ್ಷಿ ತನ್ವರ್, ಸಾನ್ಯಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹಾಂಣಿಂ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ದಂಗಾಲ್’ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿನ್ ದಿಗ್ದರ್ಶಿಲಾಂ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಆನಿಂ ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಂಣಿಂ ತೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲಾಂ. 4500 ಪಡ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ 30 ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾಖ್ಲೊ ಮೊಡ್ಲಾ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.