ನವ್ಯಾ ರುಪಾಂತ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್

Thursday 15 Dec 2016 9:52am
ನವ್ಯಾ ರುಪಾಂತ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್
 

ಬೊಲಿವುಡಾಚಿ ಖ್ಯಾತ್ ನಟಿ ಬೇಬಿ ಡೊಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಮಾದಕ್ ನಟಿ ಮ್ಹಣ್ ಪೋರ್ನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಲೊಕಾಂಚಿ ಮನಾಂ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ವೊಡ್’ಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್ ಆತಾಂ ನವ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ.

ಆಮಿ ತಿಚಿ ಫಿಲ್ಮಿ ಜಿಣಿಯೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗಾನಾಂವ್ ಬಗಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿವಿತಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್. ಸನ್ನಿಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ.

ಸಂದೀಪ್ ವೊಹ್ರಾರ್, ಮಿತ್ರಿನ್ ಕರೀಷ್ಮಾ ನಾಯ್ಡು ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಜಾರಿ ಜೀವನಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಲಾ. ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಸಿಖ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಗುರುದ್ವಾರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ವೆಳಾರ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್ ಆಂಗ್’ಬರ್ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಎಕಾ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಐಟಮ್ ಪದಾಕ್ ನಾಚ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿಕ್ ಚಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್

ಐಟಮ್ ಪದಾಕ್ ನಾಚ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿಕ್ ಚಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್ ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ನಾಂವ್ ಕಮಯ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ಐಟಮ್ ಪದ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ತೆಮೆಟ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಉಬೆ ರಾವ್ತಾತ್. ಸನ್ನಿ, ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮುಗ್ದಾಲಿ ಕಾಣಿ. ಶಾರೂಖ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಐಟಮ್ ಪದಾಕ್ ನಾಚ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿಕ್ ಜಾಯ್ತೇ ಒಫರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾತ್...

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಫಿಲ್ಮ್?!

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಫಿಲ್ಮ್?!

ಬೊಲಿವುಡಾಚಿ ಖ್ಯಾತ್ ನಟಿ, ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ತಾಂತು ಹಿರೊಯಿಣಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖುದ್ಧ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಕರ್ತಾ ಖಂಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್...

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಅತೀ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವೇಶ್ಯ!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಅತೀ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವೇಶ್ಯ!

ಅಶ್ಲೀಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಆತಾಂ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಉದ್ಯಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಂ! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಿ ಜಾವ್ನ್’ಚ್ಚ್ ಆಸಾ. ನಟಿಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ದುಡು ಮೆಳೊನ್’ಚ್ಚ್...

ಪರತ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್

ಪರತ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವೆಗಿಂಚ್ ನವೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸಖತ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ನಟ್ ತಶೆಂಚ್ ನಟಿ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್, ಆಮಿಂ ಸಾಂಗೂಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ ನ್ಹಯ್, ವಿಷಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಕಾರ್...

ವೆಗಿಂಚ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಡಿಯೋ

ವೆಗಿಂಚ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಡಿಯೋ

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂಚಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆನಿ ಆದ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಆಪ್ಲೊ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸನ್ನಿ ಫಾಮಾದ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗುರು ಮಿಕೆಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ತರ್ಬೆತಿ ಘೆವ್ನ್...

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಡಮ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಡ್ಲಾ!: ಅತುಲ್

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಡಮ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಡ್ಲಾ!: ಅತುಲ್

ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್, ಹಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಡಮ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾ ವರ್ವಿಂ ದೇಶಾಂತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಉತ್ತರ್’ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಗಾಜಿಯಾಪುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ...

ಸನ್ನಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮಂಡಳಿ ಸುಸ್ತ್!

ಸನ್ನಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮಂಡಳಿ ಸುಸ್ತ್!

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ಅಭಿಮಾನಿಂ ವರ್ವಿಂ ಸನ್ನಿ ಫೇಮಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಚೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ಚರಿತ್ರ್ ಹಾಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಪೋಂಯ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಸಾಂಗಿಜೆ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍’ಗೀ ಸನ್ನಿಚಿ ಮಾದಕತಾಚ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡ್ಲಾ! ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಶ್ಲೀಲ್....

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನಾಕ್ ಗಡಿಪಾರ್ ಕರಾ: ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನಾಂ.

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನಾಕ್ ಗಡಿಪಾರ್ ಕರಾ: ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನಾಂ.

ಥಾಣೆ: ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಸೈಟಾಂತ್ ಅಶ್ಲೀಲತಾ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಗೌರವಾಕ್ ದಖೊ ಹಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಿಂದು ಜಾಗರಣ್ ಸಮಿತಿನ್ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನಾಕ್ ಗಡಿಪಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಪರತ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಯೇನಾಶೆಂ....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.