ಬಿಗ್ ಬಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಟರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಟ್ರೆಸ್

Monday 5 Dec 2016 7:43am
ಬಿಗ್ ಬಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಟರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಟ್ರೆಸ್
 

2016 ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಹಾಚೆಂ ‘ಪಿಂಕ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಬಾರ್ ಆವಾರ್ಡ್ಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಶೂಜಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಹಾಣೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ 4 ಆವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಟರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆನಿಂ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಶೆಂ ಚಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್.

ದುಸ್ರೆಂ ‘ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ತೀಮ್ ನಟನಾ ಖಾತಿರ್ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಹಿಕಾ ಉತ್ತೀಮ್ ನಟಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ಜೀವ್’ಮಾನ್ ಸಾಧನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೇಖಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಿ.

ಎಂ. ಎಸ್. ಧೋನಿ, ದಿ ಅನ್’ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್’ಪುತಾಕ್ ಚೊಯ್ಸ್ ಫೊರ್ ಎಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭ್ಲಿ. ‘ನೀಲ್ ಬತ್ತಿ ಸನ್ನಾಟಾ’ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ನಾಯಕಿ ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಿಕಾ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಚೊಯ್ಸ್ ಫೊರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಟ್ರೇಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭ್ಲಿ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.