ಆತಾಂ ಸೂಪರ್’ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್

Wednesday 30 Nov 2016 11:21am
ಆತಾಂ ಸೂಪರ್’ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್
 

ತಮಿಳ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಾಕಾ ದೇಶ್-ವಿದೇಶಾಂತ್ ಹಜಾರೊಂ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಸಾತ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ’ರೋಬೊ-2’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ’ಬಿಝಿ’ ಆಸಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಹಿಂದಿಂತ್ಲೊ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನ್ ಕರ್ತಾ.

ಆತಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್ ರಜನಿ ಆನಿಂ ಸಲ್ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ’ರೋಬೊ-2’ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ’ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್’ ಉಗ್ತಾವಣೆಕ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ತೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ರಜನಿಕಾಂತಾಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಪಳಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಪುಣ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಪೂಣ್ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿಚ್. ರಜನಿ ಆನಿಂ ಸಲ್ಮಾನ್ ದೊಗೀ ಮುಕಾರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ‘ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಕ್’ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ತಾ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.