’ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ – ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಹಿಂ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್

Wednesday 2 Nov 2016 3:34am
’ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ – ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಹಿಂ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್
 

ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ‘ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಭಾರೀ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸಬಾರ್ ಚಿತ್ರ್’ಮಂದಿರಾಂನಿ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಭಾರತಾಂತ್’ಚ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ 13.30 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್, ಸನ್ವಾರಾ 13.10 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್, ಆಯ್ತಾರಾ 9.20 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್, ಸೊಮಾರಾ 17.75 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಆನಿಂ ಮಂಗ್ಳಾರಾ 13.03 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಮಯ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಒಟ್ಟು 66.38 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಬೊಕ್ಸ್ ಒಫಿಸಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಕಮಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆನಿಂ ಕೆನಡಾಂತ್ 7 ಲಾಖ್ ಡೊಲರ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೆಲಾ.

ಐಶ್ವರ್ಯರೈ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಅನುಶ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಆನಿಂ ಫವಾದ್ ಖಾನ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.