ಪಾರ್ಟಿಂತ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾಚೆಂ ಚುಮ್ಮಾ-ಚುಮ್ಮಾ

Tuesday 1 Nov 2016 7:14am
ಪಾರ್ಟಿಂತ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾಚೆಂ ಚುಮ್ಮಾ-ಚುಮ್ಮಾ
 

ಮುಂಬಯ್: ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಜಮ್’ಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟಮ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ಸೊಭುನ್, ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಅಭಿಶೇಖ್ ಆನಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್, ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ, ವೊಂಟಾಕ್ ವೊಂಟ್ ತೆಂಕುನ್, ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆತಾಲಿಂ. ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಕ್ಯಾಮರಾಂತ್ ಖಯ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಹಿ ಖಬರ್ ಗಾಜುನ್ ಆಸಾ.   

ಹ್ಯಾ ದಬಾಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ತಾರಾಂ – ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಕಬೀರ್ ಖಾನ್, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್, ಮುಕೇಶ್ ಆನಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನಾನ್ ಹಿ ದೀಪಾವಳಿ ಭಾರತೀಯ್ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.