ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ “ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-2017”

Saturday 17 Jun 2017 11:22pm
Anil Paladka
ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ “ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-2017”
 

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಜೂನಾಚ್ಯಾ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 3 ವೊರಾರ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ “ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-2017” ಆಡಿಷನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಉಗ್ತಾವಣಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ್ಯಾಕ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ ಲೋಬೊ, ಕಾರ್ಯ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅನಿಲ್ ಪಾಲಾಡ್ಕಾ, ಸ್ಫರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯೆ ವೊರಯ್ಣಾರಾಂ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಾನೇಸ್ತ್ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಿಂ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹರ್ಜೇಲಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ ಆಸಾಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಡಿಷನಾಂತ್ 12 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಆಡಿಷನಾಂತ್ 30 ಸ್ಫರ್ಧಿಕಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಘುಂವ್ಣೆರ್ 18 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಚೆ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ 18 ಸ್ಫರ್ಧಿಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘುಂವ್ಣೆರ್ 12 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

ತೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್: ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ್; ಡೆನ್ಜಿಲ್ ಸೆರಾವೊ, ಮುಂಬೈ; ಟೀನಾ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಗೋವಾ; ರೋಶನ್ ಮಿರಾಂದಾ, ಹೊನ್ನಾವರ್; ಫಿಲಿಪ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಚಿಕ್ಕ್’ಮಗ್ಳುರ್; ಪಿಂಕಿ ಡಾಯಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ್; ಡೆನ್ಜಿಲ್ ಲೊಪೇಜ್, ಹೊನ್ನಾವರ್; ಸವಿತಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್; ಪಾಸ್ಕಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ್; ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬೈಂದೂರ್; ಸೋನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ್; ರೋಶನ್, ಬಾರ್ಕೂರ್

ಹಾಂಕಾಂ ಅಗೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಲೊಯೆಲಾ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್-2017 ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸಮರೋಪ್ ಕಾರ್ಯ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಲೂನಾ ಪಾರ್ಕ್’ಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದನಾರ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಸ್ಫರ್ದೊ ಚಲ್ತಲೊ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.