ಗಣೇಶಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಅಮೂಲ್ಯಾಚೆಂ ಮೆಹೆಂದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ

Wednesday 10 May 2017 10:53pm
ಗಣೇಶಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಅಮೂಲ್ಯಾಚೆಂ ಮೆಹೆಂದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ
 

ಹ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ಜಗದೀಶ್ ಹಾಂಚೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಗಣೇಶ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮೆಹೆಂದಿ ಆನಿಂ ಹಳ್ದಿಚೆಂ ಶಾಸ್ತಿರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ತಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ, ಇಶ್ಟ್-ಮಂತ್ರಾಂ ಸವೆಂ ಹೇರ್ ಕಲಾಕಾರ್’ಯೀ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಹೊಕಾಲ್-ನವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಮಾಟವ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ.

ಸುಕ್ರಾರಾ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಂತ್, ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಹಾಜರ್ಪಣಾಂತ್, ಹಾಂಚೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಲೆಂ ಆನಿಂ ಮೇ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕನಕಪುರಾ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ತಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.