ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸುದೀಪ್?!

Friday 17 Mar 2017 5:15pm
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸುದೀಪ್?!
 

ಹಿಂದಿ ಆನಿಂ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲೊ ಸುದೀಪ್, ಹಾಣೆಂ ಟೊಲಿವುಡಾಂತ್’ಯೀ ನಟನ್ ಕೆಲಾ. ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ, ರಾಜಮೌಳಿ ತಸಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಯೀ ತಾಣೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾ. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಸೂರ್ಯ, ವಿಜಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ತಾರಾಂ ಸವೆಂ ತಾಣೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲಾ. "ಫೂಂಕ್", "ರಣ್", "ಈಗಾ", "ಬಾಹುಬಲಿ", "ರಕ್ತ ಚರಿತ" ಅಸಲ್ಯಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಸುದೀಪಾನ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾ.

ಆತಾಂ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪಾಚ್ಯಾ ವೃತ್ತಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಾಣೆಂ ಸುದೀಪಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಒಫರ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಗಾಜುನ್ ಆಸಾ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚೆಂ "ಟೈಗರ್ ಜಿಂದಾ ಹೈ" ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸುದೀಪಾಕ್ ವಿಲನ್ ಜಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಒಫರ್ ಆಯ್ಲಾ. ಖಬ್ರ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸುದೀಪ್ ಐ.ಎಸ್. ಐ. ಏಜೆಂಟ್, ಪುಣ್ ಖಂಯ್ಸರ್’ಯೀ ಸುದೀಪಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂ.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸುದೀಪಾಚಿ ವಳಕ್ ನವಿ ನ್ಹಯ್. ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಬಿಗ್ ಬೊಸ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸುದೀಪಾಕ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ತಾಂಚಿ. ಸಲ್ಮಾನಾಚೆಂ ಹೆಂ ಒಫರ್ ಸುದೀಪ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೇಂವ್ಕ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್ಯಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.