ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

Friday 12 Feb 2016 6:40am
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !
 

ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಬಯ್ಚಾ ಚಾರ್ಕೋಪ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮೊಡೆಂ ಮರಣೋತ್ತರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆಲಾಂ.

ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಟಿ ಆಪ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಪಾಯಲ್ ಬಂಜರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಂಡಿವಲಿಚ್ಯಾ ಆಪಾರ್ಟ್’ಮೆಂಟಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಪಾಯಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚೊವ್ಗಾಂಯ್ನಿ ಮೆಳೊನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಖಂಯ್.

ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೆ, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್ಲೆಲೆ ವರ್ವಿಂ ಪಾಯಲ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆ ರಿಸೀವ್ ಕರುಂಕ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲೆಟಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

ಹೊ ಇಷ್ಟ್ ಪ್ಲೆಟಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ. ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಳಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಯಲ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂನಿ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮೊರ್ಣಾಚೆ ನೀಜ್ ಕಾರಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಮೊಡ್ಯಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆಲಾಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್'ಪಣಿಂ ಸುನೀಲ್ ಗ್ರೋವರ್'ಲಾಗಿಂ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ'ನ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್'ಪಣಿಂ ಸುನೀಲ್ ಗ್ರೋವರ್'ಲಾಗಿಂ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ'ನ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ

ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ನಿರೂಪಕ್ ಆನಿಂ ನಟ್ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಹ ನಟ್ ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಆನಿಂ ನಿಂದನ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್'ಪಣಿಂ ಕ್ಷಮಾಪಣ್ ವಿಚಾರ್ಲಾ. ಸಿಡ್ನಿ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾಂ ಕಪಿಲ್ ವಿಮಾನಾರ್...

ಚಿಕಾಗೋಂತ್ ಈಸ್ಟರ್ ಜಾಗರಣಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಚಿಕಾಗೋಂತ್ ಈಸ್ಟರ್ ಜಾಗರಣಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಎಮ್.ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಸಂಘಟನ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 15'ವೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವೊರಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕೋರ್ಟ್'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್, 8909 ಡೇವಿಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಡೀಸ್ ಪ್ಲೈನ್ಸ್, ಇಲಿನಾಯ್ಸಾಂತ್ ಈಸ್ಟರ್ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಭರಾನ್ ತಯಾರಾಯ್...

ಭಾರತ್-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ರಾಂಚಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಡ್ರಾಂತ್ ಅಂತ್ಯ್

ಭಾರತ್-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ರಾಂಚಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಡ್ರಾಂತ್ ಅಂತ್ಯ್

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಡ್ರಾಂತ್ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ರಾಂಚಿಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಾಕ್ 204 ರನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಪಾಂಚ್ವೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಜ್...

ಬಾಳ್ಶೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೊತೊರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ಬಾಳ್ಶೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೊತೊರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ದೊತೊರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲಾ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಲೂರ್'ಚ್ಯಾ ಹೊಸುರ್...

ಪಟಾಕಿ ಫುಟುನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪಟಾಕಿ ಫುಟುನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪಟಾಕಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಸ್ಪೋಟ್ ಜಾವ್ನ್, ದೊಗಾಂ ಧಾರುಣ್ ರಿತಿರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಆಸೀಮ್ ಆನಿಂ...

ರಾಂಚಿ ಟೆಸ್ಟ್: 603 ರನ್ನಾಕ್ ಭಾರತ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್, 23'ಕ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ನ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸೀಸ್

ರಾಂಚಿ ಟೆಸ್ಟ್: 603 ರನ್ನಾಕ್ ಭಾರತ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್, 23'ಕ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ನ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸೀಸ್

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಟಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 603 ರನ್ನಾಕ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕರುನ್ 152 ರನ್ನಾಚ್ಯೆ ಭರ್ಜರಿ ಲೀಡ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ರಾಂಚಿಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಟಾಚ್ಯಾ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್...

ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ಯ್'ನಟ್ ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್ ನಿರ್ಗಮನ್?!

ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ಯ್'ನಟ್ ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್ ನಿರ್ಗಮನ್?!

ಹಾಸ್ಯ್'ನಟ್ ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್, ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ'ಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಅಂಶ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾ ವಯ್ಲೆಂ ಪಾತ್ರ್ ಡಾ.ಮಶೂರ್ ಗುಲಟಿ, ರಿಂಕು ದೇವಿ ಆನಿಂ ಆನಿಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾತ್ರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಹಾಸಯ್ಲಾ. ಪೂಣ್, ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಸುನಿಲ್...

ವೆಗಿಂಚ್ ಯೆತಾತ್ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟ್

ವೆಗಿಂಚ್ ಯೆತಾತ್ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟ್

ವೆಗಿಂಚ್ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟ್ ಚಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ನೊಟಾಂಚ್ಯಾ ಮುದ್ರಣಾಕ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಖಾತೊ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ ರಾಜ್ಯ್ ಸಚಿವ್...

ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ದಾರ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ!

ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ದಾರ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ!

ಅದೃಷ್ಟ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಸೊದುನ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನೆಣಾಂ. ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕೊಲಂಬಿಯಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ 65 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜೋಸ್ ಮಾರಿಯೆನಾ ಕಾರ್ತೊಲೊಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಮಾರಿಯೆನಾಕ್ ಧರ್ಣಿ ಪಂದಾ ಆಸ್ಚೆಂ ತೇಲ್...

ನ್ಹೆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊರ್ನ್ ಕರಾ...!

ನ್ಹೆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊರ್ನ್ ಕರಾ...!

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಹಾಂವ್’ಚ್ ಕಾರಣ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮನ್ ನಾಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹಾಂವ್ ನ್ಹೆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್’ಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊರ್ನ್ ಕರಾ” – ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣಿನ್ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೊವ್ನ್, ಫಾಶಿ ಘೆವ್ನ್...

ಯಾದವಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್’ವೆಲಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ

ಯಾದವಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್’ವೆಲಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ

ರಾಂಚಿಂತ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಯಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವೆಗಾಚ್ಯಾ ಬೊಲಿಂಗಾಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚೊ ಒಲ್-ರೌಂಡರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್’ವೆಲ್ ಹಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಟ್ ದೋನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲಾಂ. ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ನಾಯಕ್ ಸ್ಮಿತ್...

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸುದೀಪ್?!

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸುದೀಪ್?!

ಹಿಂದಿ ಆನಿಂ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲೊ ಸುದೀಪ್, ಹಾಣೆಂ ಟೊಲಿವುಡಾಂತ್’ಯೀ ನಟನ್ ಕೆಲಾ. ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ, ರಾಜಮೌಳಿ ತಸಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಯೀ ತಾಣೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾ. ಅಮಿತಾಭ್....

ತಾಲುಕಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್: ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಪ್ರೇತನ್

ತಾಲುಕಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್: ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಪ್ರೇತನ್

ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಚ್ಯಾ ಬಜೆಟಾಂತ್ 49 ನವೆ ತಾಲೂಕ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ವಿರೋಧ್ ದಾಕಯ್ಲಾ. ತಾಲೂಕ್ ರಚುಂಕ್ ವಿನೊವ್ಣಿ ಕರ್ನ್...

16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಯುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಫತ್ವಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಮೌಲ್ವಿ!

16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಯುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಫತ್ವಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಮೌಲ್ವಿ!

ಆತಂಕ್'ವಾದ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ವಿರುದ್ಧ್ ಜಣ್'ಜಾಗೃತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೆಂ ಗಾಯನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ 16 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಉದೇವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ನಹೀದ್ ಅಫ್ರಿನ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಅಸ್ಸಾಂ'ಚ್ಯಾ 42 ಮೌಲ್ವಿಂನಿ ಫತ್ವಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್, 2015'ವೆರ್...

'ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಬಜೆಟ್-2017': ಹೈಲೈಟ್ಸ್

'ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಬಜೆಟ್-2017': ಹೈಲೈಟ್ಸ್

2017-18'ವ್ಯಾ ಪಂಕ್ತಿಚ್ಯಾ 12'ವೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ'ನ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ನ್ 5'ವೆಂ ಆಯವ್ಯಯ್ ಲೊಕಾ ಹುಜಿರ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ, ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮ್'ಗಿರಿಚೆಂ 'ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್'...

ಜೂನ್ 30 ಭಿತರ್ ಶಾಸಕಾಂನಿ ಆಸ್ತಿಚೊ ವಿವರ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಖಡ್ಡಾಯ್: ಲೋಕಾಯುಕ್ತ್

ಜೂನ್ 30 ಭಿತರ್ ಶಾಸಕಾಂನಿ ಆಸ್ತಿಚೊ ವಿವರ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಖಡ್ಡಾಯ್: ಲೋಕಾಯುಕ್ತ್

ಶಾಸಕಾಂನಿ ಜೂನ್ 30 ಭಿತರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚೊ ವಿವರ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಾಕ್ ಸಾದರ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಯಾಯ್'ಮೂರ್ತಿ ಪಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ'ನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. "ಹಾಂವ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ನ್ ದೇಡ್ ಮಹಿನೊ ಸಂಪ್ಲಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್...

ಎಗ್ ಮಸಾಲಾ (Egg Masala)

ಎಗ್ ಮಸಾಲಾ (Egg Masala)

4 ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ತೇಲ್, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಸಸಾಂವ್, 2 ಪಿಯಾವ್, 2 ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕನ್ಪಿರೆ ಪಿಟೊ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಗರಮ್ ಮಸಾಲಾ ಪಿಟೊ, 2 ಟೊಮೆಟೋ,...

ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಗಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರದ್ಧ್!

ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಗಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರದ್ಧ್!

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಗದ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ವಯ್ರ್ ಗಡ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಗಡ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ನವೆಂಬರ್ 8'ವೆರ್ 500 ಆನಿಂ 1000 ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್...

ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಫಸಂವ್ಣ್; ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂ 1 ಸ್ಥಾನ್, ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ನಂ.2!

ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಫಸಂವ್ಣ್; ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂ 1 ಸ್ಥಾನ್, ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ನಂ.2!

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಫಸಂವ್ಣೆಂ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ ವನ್ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಮ್ಹಾಲಕತ್ವಚೆಂ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆರ್.ಬಿ.ಐ'ನ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ. 2016'ವ್ಯಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಶೆಂಚ್ ದಸಂಬರ್...

ಕೋಚ್ ಕುಂಬ್ಳೆ'ಕ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೊ, ಕುಂಬ್ಳೆ'ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್?

ಕೋಚ್ ಕುಂಬ್ಳೆ'ಕ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೊ, ಕುಂಬ್ಳೆ'ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್?

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಕೋಚ್ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ'ಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಬಡ್ತಿ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಕೋಚ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ(ಐಸಿಸಿ) ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್'ಯೀ ಪಯ್ಲೆಂ...

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಜೀಕ್

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಜೀಕ್

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ದುಸ್ರೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಚ್ಯಾ ದ್ವಿತೀಯ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ ಜಿಕುಂಕ್ 188 ರನ್ ಲಕ್ಷ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ...

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಾವಳಿಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್!

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಾವಳಿಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್!

ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಚಾವ್ಣೆಕ್ ನೀಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ಬೋಗ್'ಚ್ಚ್ ಅಳ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಿಯಮಾವಳಿಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಬದಲಾವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಬಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನಾಚ್ಯಾ ಬಿಚಾವ್ಣ್ ರಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಬ್ಯಾಟಾಚೆಂ ದಾಟಾಯ್...

ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದ್ ಧ್ವಂಸ್ ಪ್ರಕರಣ್: ಎಲ್ ಕೆ ಅಡ್ವಾಣಿ ವಿರುದ್ಧ್ ತಕ್ರಾರ್ ಹಾತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಸುಪ್ರೀಂ"

ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದ್ ಧ್ವಂಸ್ ಪ್ರಕರಣ್: ಎಲ್ ಕೆ ಅಡ್ವಾಣಿ ವಿರುದ್ಧ್ ತಕ್ರಾರ್ ಹಾತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಸುಪ್ರೀಂ"

ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದ್ ಧ್ವಂಸ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷೆಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಮುಖೆಲಿ ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ವಾಣಿ'ಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಆರೋಪ್ ಹಾತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸೊಮಾರಾ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ್ ತೀವ್ರ್...

ರೇಖಾ-ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್: ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ರೇಖಾ-ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್: ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಆನಿಂ ನಟ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಹಾಣಿಂ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಾಸಿಪಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್, ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕ್ ಉಸ್ಮಾನಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ವಿಶಿಂ...

ಹೆಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ'ಚೆಂ ತ್ವರಿತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮೆರಿಕಾ

ಹೆಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ'ಚೆಂ ತ್ವರಿತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮೆರಿಕಾ

ವಿದೇಶಿ ಕುಶಾಲ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಐಟಿ ಕಂಪೆನಿ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಅಧಿಕ್ ಐವಜ್ ದೀಂವ್ನ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಹೆಚ್-1ಬಿ ತ್ವರಿತ್ ವೀಸಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ಅಮೆರಿಕಾನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಬಂದಿ ಘಾಲ್ಯಾ. ಅಮೆರಿಕಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್...

30 ಹಜಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್'ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್

30 ಹಜಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್'ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್

ದೇಶೀಯ್ ಆನಿಂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ನಾತ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿಂ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಲಾಂತ್ ದೆವ್ಣಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ವಿಷಯ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ಚಡ್ಲಾಂ. 10 ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ್ ಭಾಂಗಾರ್ 375 ರುಪಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ...

ಜೂನ್ 30 ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ!?

ಜೂನ್ 30 ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ!?

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮ್ಹಾಲಕತ್ವಾಚೆಂ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲಾ. ಅತ್ಯಂತ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಹೆಂ ಜಾಂವ್ನಾಸೂನ್, ಮಹತ್ವಚ್ಯಾ ಅಸಂವಾದ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲಾ. ಹರ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಉಲೊಂವ್ಣ್ಯಾ ಸವೆಂ...

ಹೊ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‍'ಚೊ 140 ಕಿಲೊ ವಜನ್, 6.6 ಲಾಂಬಾಯೆಚೊ ಆಲ್‌'ರೌಂಡರ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ

ಹೊ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‍'ಚೊ 140 ಕಿಲೊ ವಜನ್, 6.6 ಲಾಂಬಾಯೆಚೊ ಆಲ್‌'ರೌಂಡರ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ

ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸವೆಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ತಸಲ್ಯಾಂತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್'ಚೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಏಕ್ಲೊ 140 ಕಿಲೊ ವಜನ್ ಆನಿಂ 6.6 ಲಾಂಬಾಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಲ್'ರೌಂಡರ್ ಖೇಳ್ ಖೆಳ್ತಾ. ರಕೀಮ್ ಕಾರ್ನವಾಲ್,...

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಶಾಕ್: ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ 4 ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಚಿತ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ವಹಿವಾಟ್

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಶಾಕ್: ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ 4 ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಚಿತ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ವಹಿವಾಟ್

ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನವೆಂಚ್ ಏಕ್ ಶಾಕ್ ದಿಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ 4 ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಚಿತ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ವಿನಿಮಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್'ಥಾವ್ನ್ ಪೊಯ್ಶೆ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ನಗದ್ ರಹತ್ ವಹಿವಾಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ...

ನಿಷೇಧಿತ್ ನೋಟ್ ದವರ್ನ್'ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ್ ಅಪ್ರಾಧ್: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಅಧಿಸೂಚನ್

ನಿಷೇಧಿತ್ ನೋಟ್ ದವರ್ನ್'ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ್ ಅಪ್ರಾಧ್: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಅಧಿಸೂಚನ್

ನಿಷೇಧಿತ್ 500 ಆನಿಂ 1,000 ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ನೋಟ್ ದವರ್ನ್'ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಠರಾವ್ನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅಧಿಸೂಚನ್ ಪ್ರಕಟ್ಲಾಂ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಸೂಚನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ 10'ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ನಿಷೇಧಿತ್ ನೋಟ್ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.