“ಮಸ್ತಿಜಾದೆ” ಪ್ರಮೋಷನಾಕ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

Friday 29 Jan 2016 8:01am
“ಮಸ್ತಿಜಾದೆ” ಪ್ರಮೋಷನಾಕ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?
 

ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ಬಿವ್ಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಫೆಸ್ತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸನ್ನಿನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಮಸ್ತಿಜಾದೆ’ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆತಾ. ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹಾಚಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್.

ವ್ಹಯ್, ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮೋಷನಾ ಖಾತಿರ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಬಾರಿಚ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಟಾಕಿಸಾಂನಿ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಕ್ರಿ ಕರ್ತಾ. ಮುಂಬಯ್ ವೆರ್ಸೋವಾ, ಪಿವಿಆರ್ ಐಕಾನ್ ಆನಿ ಬಾಂದ್ರಾಂತ್ ಗೆಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಂತ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಾಂಟ್ತಾ. 

ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಶೆಂ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ರೇಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಿತ್ಲೊ ದುಡು ಕಮಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಲೇಖ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಅಸಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ತಶೆಂ ಸನ್ನಿಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಸತತ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್! 

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ದೊಡೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾ. 

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮಥುರಾಂತ್ ಉಜೊ ಝಳ್ತಾನಾ ನಟಿ, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ’ತಸ್ವೀರ್’ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾಂತ್

ಮಥುರಾಂತ್ ಉಜೊ ಝಳ್ತಾನಾ ನಟಿ, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ’ತಸ್ವೀರ್’ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾಂತ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಕಾನೂನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪರ್ತುನ್ ಭಿಗಡ್ಲ್ಯಾ. ಅನಾಧಿಕೃತ್’ಪಣಿ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆರ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್, ಹಿಂಸಾಚಾರ್ ವಾಡವ್ನ್ ಮಥುರಾ ಝಳ್ತಾನಾ, ಫಿಲ್ಮ್ ನಟಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ...

ಕೊಂಕಣಿ, ತುಳು ನಾಟಕಾಂ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲೊಲೊ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ ’ವಿಚಾರ್- ಉಚಾರ್ -2’ ಚೆರ್

ಕೊಂಕಣಿ, ತುಳು ನಾಟಕಾಂ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲೊಲೊ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ ’ವಿಚಾರ್- ಉಚಾರ್ -2’ ಚೆರ್

ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ’ಚೊ ಆತಾಂ ದುಬೈಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸ್ಚೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯ್ ನಟನಾವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕಣಿ, ತುಳು ನಾಟಕಾಂ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲೊಲೊ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ’ವಿಚಾರ್- ಉಚಾರ್ -2’ ಚೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಆಪ್ಲೊ....

ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆನ್ ಬಾಲಿವುಡಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಿಲಿ!

ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆನ್ ಬಾಲಿವುಡಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಿಲಿ!

ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಡಳ್ತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಚಿ ಪತಿಣೆನ್ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಿಲ್ಯಾ. ತಿಣೆಂ ಎಕಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಪದ್ ಗಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಗಮನ್ ವೊಡ್ಲಾಂ....

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲಿಂ!

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲಿಂ!

ಮೆರ್ವಾಡಾ ಜಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಮುನ್ನಾಭಾಯ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಕ್ ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ದಬಾಜೆಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಲಾಭ್ಲಾ! ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಆನಿ ಟ್ವೀಟರಾಚೆರ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲಾಂ. ತೊ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ...

ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!

ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಬರ್ಗಾಲಾಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಸತಯ್ತಾ. ಲೋಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಲಾಲೆತಾ. ರೀಣ್- ಬೀನ್ ಕರ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಅತ್ಮ್’ಹತ್ಯಾಕ್ ಶರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಬರ್ಗಾಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ....

100ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಗಾಯಕಿಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ಆಸಾ ಜಾಣಾಂತ್?

100ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಗಾಯಕಿಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ಆಸಾ ಜಾಣಾಂತ್?

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೆಳೊನ್, ರಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ/ಥೊಡೆ ಆಜ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಹೀನ್ ಸ್ಥಿತ್ಯೆರ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ರಂಗಾಳ್ ಸಂಸಾರಾನ್ ನಾಂವ್ ಏಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಸುಖಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸಾಜಯ್....

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಬಯ್ಚಾ ಚಾರ್ಕೋಪ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮೊಡೆಂ ಮರಣೋತ್ತರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆಲಾಂ. ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಟಿ ಆಪ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಪಾಯಲ್ ಬಂಜರಾ ಸಾಂಗಾತಾ....

ಸನ್ನಿ ವಿರೋಧ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಿ!

ಸನ್ನಿ ವಿರೋಧ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಿ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರಮ್ ಅಭಿನಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಚಿ ನೀದ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮಾಂಚಿ ಮಾಜಿ ನಟಿ ಸನ್ನಿಲಿಯೋನಾ ವಯ್ರ್ ಆತಾಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾಂ, ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಅವ್ಕಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ರಾಕ್ಚಾ ಸನ್ನಿಕ್ ಏಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ ರಿಲೀಸ್...

`ಲೈಫು ಸೂಪರ್’ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಿ ಸುಂದರಿ!

`ಲೈಫು ಸೂಪರ್’ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಿ ಸುಂದರಿ!

ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಯೆದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ಸಬಾರ್ ವಿದೇಶಿ ಸುಂದರಿಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೆಂಕಾಡ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಶಾರ್ ಘಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಲೈನಿಕ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ನವಿ ಎಂಟ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಿ ಸುಂದರ್ ಚಲಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ನವ್ಯಾನಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ‘ಲೈಪು ಸೂಪರ್’...

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಚೊ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ!

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಚೊ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ!

ಬಾಲಿವುಡಾಚಿ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ವಿನ್ ಡಿಸೇಲ್ ಸಂಗಿಂ ‘ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್’ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ದೀಪಿಕಾ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್...

ವಿಣ್ಗೊ ಜಾವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಭೊಂವ್ಲೊ ನಟ್!

ವಿಣ್ಗೊ ಜಾವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಭೊಂವ್ಲೊ ನಟ್!

ಪಿ.ಕೆ. ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ವಿಣ್ಗೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಖಾಸ್ಗಿ ಗುಪ್ತ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ರೆಡಿಯೊ ಆಡ್ ಧರ್ನ್ ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ಆರೋಪ್/ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆ. ದೇಶ್’ಭರ್ ಚರ್ಚೆಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ನಟ್ ಸಗ್ಳೆಂ ನಿಯಮಾಂ ಮೊಡುನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿಣ್ಗೊ...

ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ಪರತ್ ಲಾಗಿಂ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಿ ಕತ್ರೀನಾ !

ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ಪರತ್ ಲಾಗಿಂ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಿ ಕತ್ರೀನಾ !

ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರ್ ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರಾ ವಿರೋಧ್ ಧ್ವೇಶ್ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲಾಂ! ರಣ್’ಬೀರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸಂಗಿಂ ‘ತಮಾಷ’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕತ್ರೀನಾಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ...

ಸನ್ನಿಚ್ಯಾ ‘ಸುಪರ್’ ಪೊದಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್

ಸನ್ನಿಚ್ಯಾ ‘ಸುಪರ್’ ಪೊದಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್

ಸೊಭಾಯೆಚೆಂ ಬಾವ್ಲೆಂ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್, ನವ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊದಾನ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯ್ಲಾ. ತೆಂ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಆವ್ದೆಂತ್, ಸಬಾರ್ ಲೊಕಾಂನಿ ತೆಂ ಪಳೆಲಾಂ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಪೊದಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿನ್, ಪೊಕ್ರಿ ಚೆಡ್ಯಾಂಚಿ ನೀದ್...

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಡಮ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾ ವಿಶಿಂ ರಾಖಿ ಸಾವಂತಾಚ್ಯೊ ಖೊಡಿ!

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಡಮ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾ ವಿಶಿಂ ರಾಖಿ ಸಾವಂತಾಚ್ಯೊ ಖೊಡಿ!

ಎಕಾ ಕಾಳಾಚಿ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಡಮ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾ ವರ್ವಿಂ ದೇಶಾಂತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಉತ್ತರ್’ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಗಾಜಿಯಾಪುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಸಿಪಿಎಮ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಅತುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಬರಾಬರ್ ಬೊಲಿವುಡ್ಡಾಚೆಂ `ಡ್ರಾಮ ಕ್ವೀನ್’ ...

ಒಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಧಾವ್ಣೆರ್ ಬಾಹುಬಲಿ!?

ಒಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಧಾವ್ಣೆರ್ ಬಾಹುಬಲಿ!?

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್: ಭಾರತಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಮೋಶನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖ್ಯಾತಿ ಜೊಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಎಸ್ ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರ್ ಫಾಮಾದ್ ಒಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ನೆಮ್ಣುಕ್ ಜಾವ್ನ್....

ತ್ರಿಭಾಷಾ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ನಾಯಕ್

ತ್ರಿಭಾಷಾ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ನಾಯಕ್

ಕೊಚ್ಚಿ: ಐಪಿಎಲ್‌ ಸ್ಪಾಟ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಲಾಭ್’ಲ್ಲೊ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್’ಗಾರ್ ಎಸ್‌. ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌, ತ್ರಿಭಾಷಾ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ನಾಯಕ್ ನಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಆನಿ ಮಲಯಾಳಂ – ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಏಕ್’ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ನ್....

ಬಾಂಗ್ಲಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪದಾಂಚೆಂ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ನಿಷೇಧ್

ಬಾಂಗ್ಲಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪದಾಂಚೆಂ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ನಿಷೇಧ್

ಢಾಕಾ: ಭಾರತೀಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚಿಂ ಪದಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಹೇರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆಂ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಯಾ ಕೊಲರ್ ಟ್ಯೂನ್ ವಾಪಾರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲಾಂ. ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್’ವರ್ಕಾಚೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ್ ಸೆವೆ(ವಿಎಎಸ್)ಕ್ ಮೋಸ್ ಕರ್ನ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಹೇರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ....

ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್ ರಾಣ್ಯೆಕ್ 15 ವರ್ಸಾಂಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ಚೀನಾಚೊ ಉಧ್ಯಮಿ!

ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್ ರಾಣ್ಯೆಕ್ 15 ವರ್ಸಾಂಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ಚೀನಾಚೊ ಉಧ್ಯಮಿ!

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಟಿಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್ ತಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ತರ್ ಅಬ್ಳೆ ಜಪಾನಾಂತ್ ರೋಲಾ ಮಿಸಾಕಿ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ 15 ವರ್ಸಾಂಕ್ ಲಗ್ಬಗ್ 50 ಕೊರೊಡಾಂಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.