ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಚೊ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ!

Thursday 28 Jan 2016 6:13am
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಚೊ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ!
 

ಬಾಲಿವುಡಾಚಿ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ವಿನ್ ಡಿಸೇಲ್ ಸಂಗಿಂ ‘ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್’ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ದೀಪಿಕಾ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಆಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಜೀವ್ ಘಟ್’ಮೂಟ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ ದೀಪಿಕಾ. ಬಾಲಿವುಡಾಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ಟ್ರೈನರ್ ಯಾಸ್ಮೀನ್ ಕರಾಚಿವಾಲಾ ಸಂಗಿಂ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಘಟ್’ಮೂಟ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಹಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲೊ ತೊ ಆತಾಂ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ.

ಹಾಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ದೀಪಿಕಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ತಯಾರಯ್ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ವೀಕ್ಷಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ ದೀಪಿಕಾ ವೆತೆಲೆಂ ಖಂಯ್. ದೀಪಿಕಾಚೊ ವೈರಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿಡಿಯೊ ಸಕ್ಲಾ ಪಳೆಯಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲಿಂ!

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲಿಂ!

ಮೆರ್ವಾಡಾ ಜಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಮುನ್ನಾಭಾಯ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಕ್ ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ದಬಾಜೆಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಲಾಭ್ಲಾ! ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಆನಿ ಟ್ವೀಟರಾಚೆರ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲಾಂ. ತೊ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ...

ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!

ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಬರ್ಗಾಲಾಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಸತಯ್ತಾ. ಲೋಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಲಾಲೆತಾ. ರೀಣ್- ಬೀನ್ ಕರ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಅತ್ಮ್’ಹತ್ಯಾಕ್ ಶರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಬರ್ಗಾಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ....

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಬಯ್ಚಾ ಚಾರ್ಕೋಪ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮೊಡೆಂ ಮರಣೋತ್ತರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆಲಾಂ. ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಟಿ ಆಪ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಪಾಯಲ್ ಬಂಜರಾ ಸಾಂಗಾತಾ....

“ಮಸ್ತಿಜಾದೆ” ಪ್ರಮೋಷನಾಕ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

“ಮಸ್ತಿಜಾದೆ” ಪ್ರಮೋಷನಾಕ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ಬಿವ್ಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಫೆಸ್ತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸನ್ನಿನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಮಸ್ತಿಜಾದೆ’ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆತಾ. ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹಾಚಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನಟಿ ಥಾವ್ನ್...

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಅತೀ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವೇಶ್ಯ!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಅತೀ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವೇಶ್ಯ!

ಅಶ್ಲೀಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಆತಾಂ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಉದ್ಯಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಂ! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಿ ಜಾವ್ನ್’ಚ್ಚ್ ಆಸಾ. ನಟಿಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ದುಡು ಮೆಳೊನ್’ಚ್ಚ್...

ಖಾಲಿ ಪಾಂಯಾನ್ ವೇದಿರ್ ಚಡ್’ಲ್ಲಿ ಹೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ

ಖಾಲಿ ಪಾಂಯಾನ್ ವೇದಿರ್ ಚಡ್’ಲ್ಲಿ ಹೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ

ಚಲನಚಿತ್ರ್ ನಟ್-ನಟಿ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಭೆಂಕ್ ವಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಅಲಂಕಾರಾಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾತ್. ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂಚ್ ದಿಸಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್, ಏಕ್ ಹೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಹಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ರಿತಿನ್ ಚಲುನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಕರುಂಕ್....

ಆಪುಣ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಂವ್ಕ್ ವಿಣ್ಗ್ಯಾ ಪೊಟಾಚಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನಟಿ!

ಆಪುಣ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಂವ್ಕ್ ವಿಣ್ಗ್ಯಾ ಪೊಟಾಚಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನಟಿ!

ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋ’ಚಿ ಸೆಕ್ಸಿ ನಟಿ, ಕಿಮ್ ಕರ್ದಾಶಿಯನ್ ದುಸ್ರೆಪಣಾಕ್ ಗುರ್ವಾರ್. ಚಡ್ತಾವ್ ನಟಿ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತೀ ಆಪುಣ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲಿಪಯ್ತಾತ್! ಪುಣ್ 34 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಹಿ ನಟಿ, ಕಿಮ್ ಕರ್ದಾಶಿಯನ್ ಹಿಣೆ, ಆಪುಣ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಣ್ಗ್ಯಾ ಪೊಟಾಚಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮಾತ್ರ್....

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ನಿರಾಸ್?!

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ನಿರಾಸ್?!

ಹಾಲಿವುಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಪೋರ್ನ್ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್ ಸುರ್ವೇರ್ ಬಿಗ್ ಬೋಸ್ ಘರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಉಗ್ತೆಂ ದಾಕೊವ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ರಸಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂ. ಭಾರತಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಆನಿ ಪೋರ್ನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರಿನಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ....

ದಾಖ್ಲೆ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜುರಾಸಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ !!!

ದಾಖ್ಲೆ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜುರಾಸಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ !!!

ಲೊಸ್ ಆ್ಯಂಜಲಸ್: ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಶ್ರೇಣಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೆ ರಚ್‍ಲ್ಲೆ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಶ್ರೇಣಿಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಜುರಾಸಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಬೊಕ್ಸ್ ಒಫಿಸಾಂತ್ 3276 ಕರೊಡ್ ಜಮೊವ್ನ್....

ಸಾಂಗಾತಾಂ ಏಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್; ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ಟ್ವೀಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆಲ್ಲೋನ್!

ಸಾಂಗಾತಾಂ ಏಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್; ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ಟ್ವೀಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆಲ್ಲೋನ್!

ಮುಂಬೈ: ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲೋನ್ ಆನಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಾಂಕಾ ಸಮಾನಾಂತರ್ ಅಭಿಮಾನಿಚೆಂ ಸಂಯೋಗ್ ಆಸಾ. ದಭಾಂಗ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಂಗಿಂ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನೆಮಾ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರ್ಯ್ಯಾಂಬೋ ಖ್ಯಾತಿಚೊ....

ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಾವ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ!

ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಾವ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಹಾಟ್ ಬಾವ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸೆಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯಾಂನಿ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಖಬ್ರೆರ್....

ಪಬ್ಲಿಕಾರ್ ಇಸ್ಟಿಣೆಚ್ಯಾ ಟೊಪಾ ಭಿತರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ ಹೊಲಿವುಡ್ ನಟ್..!

ಪಬ್ಲಿಕಾರ್ ಇಸ್ಟಿಣೆಚ್ಯಾ ಟೊಪಾ ಭಿತರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ ಹೊಲಿವುಡ್ ನಟ್..!

ಹೊಲಿವುಡ್ಡಾಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್ ಗೆರಾಲ್ಡ್ ಬಟ್ಲರ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್’ಚ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಕಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚಿ ಇಶ್ಟಿಣ್ ಮೋರ್ಗನ್ ಬ್ರೌನಾಚ್ಯಾ ಟೊಪಾ ಭಿತರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲಾ. ಹಾಂಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಅವ್ಕಾಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್....

ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಜಾಕಿ ಚ್ಯಾನ್’ಚೊ ಪುತ್ ಜೈಸೀ ಚ್ಯಾನಕ್ ಕಯ್ದ್  ಕೆಲೆಂ.

ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಜಾಕಿ ಚ್ಯಾನ್’ಚೊ ಪುತ್ ಜೈಸೀ ಚ್ಯಾನಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲೆಂ.

ಬೀಜಿಂಗ್: ಅನಧಿಕೃತ್ ಡ್ರಗ್ ವಾಪರಿಸ್ತಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ವದಗ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚೆರ್ ನಾವಾಂಡ್ಡಿಕ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಜಾಕಿ ಚ್ಯಾನ್’ಚೊ ಪುತ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸವ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಸಜಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಜೈಸೀ ಚ್ಯಾನ್ (32) ಹಾಕಾ 2000 ಯುಅನ್ (320 ಡಾಲರ್) ದಂಡ್ ಸಯ್ತೀ ಘಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಪರತ್ ಹೊಲಿವುಡಾಕ್ ವೆತೆಲೆಂ?

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಪರತ್ ಹೊಲಿವುಡಾಕ್ ವೆತೆಲೆಂ?

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ಬೊಲಿವುಡಾಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಆನಿಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ನಟಿ. ಟ್ರೊಯ್ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸವೆಂ ನಟನ್ ಕರ್ಚೊ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಮಿಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ" ಮ್ಹಣ್ತಾ ಬ್ರಾಡ್ ಪಿಟ್.

ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೃತಿಕ್ ಆನಿ ಕತ್ರೀನಾ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್

ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೃತಿಕ್ ಆನಿ ಕತ್ರೀನಾ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್

ಆಮಿಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲಿ ನಕಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲಿ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಪಳೆಲ್ಯಾ. ತೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಜೊಡೆಂ ನೈಟ್ ಆಂಡ್ ಡೇ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ರೀಮೇಕಾಂತ್ ಪರತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ನೈಟ್ ಆಂಡ್ ಡೇ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ರೀಮೇಕಾಂತ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್?

ನೈಟ್ ಆಂಡ್ ಡೇ ರೀಮೇಕಾಂತ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್?

ಕ್ರಿಷ್-3 ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ಸೂಪರ್ ಹೀರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕರುಂಕ್ ಒಪ್ಲಾ ಆನಿಂ ತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಕತ್ರೀನಾಕ್ ನಾಯಕಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ.

ಹೊಲಿವುಡ್ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ?

ಹೊಲಿವುಡ್ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ?

ಆತಾಂ ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಬೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸತ್ ತರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ವೆಗಿಂಚ್ಚ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಖ್ಯಾತೆಚ್ಯಾ ಬಿಲ್ಲಿ ಝೇನ್ ಹಾಚೆ ಸಂಗಿ ಹೊಲಿವುಡ್ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ.

ಫ್ರೀಡಾ ಪಿಂಟೊಚೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಹೊಲಿವುಡ್ ಪಿಂತುರ್

ಫ್ರೀಡಾ ಪಿಂಟೊಚೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಹೊಲಿವುಡ್ ಪಿಂತುರ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ನ್ ಫ್ರೀಡಾ ಪಿಂಟೊ ಅಭಿನಯಾಚೆಂ ಹೊಲಿವುಡ್ ಪಿಂತುರ್ ತ್ರಿಶ್ಣ, ಅಮೇರಿಕಾ ಆನಿ ಯುರೋಪಾಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲಾಂ.

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.