ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಚೊ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ!

Thursday 28 Jan 2016 7:13am
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಚೊ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ!
 

ಬಾಲಿವುಡಾಚಿ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ವಿನ್ ಡಿಸೇಲ್ ಸಂಗಿಂ ‘ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್’ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ದೀಪಿಕಾ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಆಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಜೀವ್ ಘಟ್’ಮೂಟ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ ದೀಪಿಕಾ. ಬಾಲಿವುಡಾಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ಟ್ರೈನರ್ ಯಾಸ್ಮೀನ್ ಕರಾಚಿವಾಲಾ ಸಂಗಿಂ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಘಟ್’ಮೂಟ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಹಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲೊ ತೊ ಆತಾಂ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ.

ಹಾಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ದೀಪಿಕಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ತಯಾರಯ್ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ವೀಕ್ಷಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ ದೀಪಿಕಾ ವೆತೆಲೆಂ ಖಂಯ್. ದೀಪಿಕಾಚೊ ವೈರಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿಡಿಯೊ ಸಕ್ಲಾ ಪಳೆಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.