ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತುಮಿ ವಳ್ಕತಾತ್’ಗೀ?

Monday 21 Dec 2015 7:29am
ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತುಮಿ ವಳ್ಕತಾತ್’ಗೀ?
 

ಹ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಚಲಿಯೊ ಆಟ್ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ್ ನಾಂವಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಿಂ ಕೋಣ್? ಆತಾಂ ಹಿಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತುರಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ… 

ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಖೆಳಾ ಸಂಬಂದಿತ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ “ಚಕ್ ದೇ ಇಂಡಿಯಾ” ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್’ಶಾ ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್’ದಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ವಿವಿದ್ ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಹಾಕಿ ಟೀಂಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಹ್ಯೊ!

ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಾಂತೂನ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಆತುರಾಯ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆಂ.. ಹಿಂ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಹಾಕಿ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಅದ್ಭುತ್ ಥರಾನ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಯೇವ್ನ್ 8 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂಚಾ ಪಯ್ಕಿ ಸಬಾರ್ ಚಲಿಯೊ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ವ ಟೆಲಿವಿಷನಾಂತ್ ಕಲಾವಿದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೊವ್-ಬಾಳಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸುಖಾನ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾತ್!

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಆವ್ತಾಂರಾಂನಿ ರಜನಿ!

2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಆವ್ತಾಂರಾಂನಿ ರಜನಿ!

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ 2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ 5 ಪಾತ್ರಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ, ರೊಬೊಟ್, ದೋಗ್ ಮೊಟ್ವೆ ಆನಿಂ ಖಳನಾಯಕಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ತಲೊ ತರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್...

ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಿನಾ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೇದಿರ್

ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಿನಾ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೇದಿರ್

ಆಮ್ಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಬೆಬೊ ಎಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಬಾಬುಲ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್’ಯೀ ಕರಿನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ವೊಗೆಚ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಏಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ,...

ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಕಾತ್: ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು

ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಕಾತ್: ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು

“ಹಾಂವ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಫಟ್ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ಫಟ್ ಖಬ್ರೆ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಭೊಗ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸುನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್ ನಟ್ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋವರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬಿಪಾಶಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ....

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸುದೀಪ್?!

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸುದೀಪ್?!

ಹಿಂದಿ ಆನಿಂ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲೊ ಸುದೀಪ್, ಹಾಣೆಂ ಟೊಲಿವುಡಾಂತ್’ಯೀ ನಟನ್ ಕೆಲಾ. ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ, ರಾಜಮೌಳಿ ತಸಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಯೀ ತಾಣೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾ. ಅಮಿತಾಭ್....

ರೇಖಾ-ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್: ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ರೇಖಾ-ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್: ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಆನಿಂ ನಟ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಹಾಣಿಂ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಾಸಿಪಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್, ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕ್ ಉಸ್ಮಾನಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ವಿಶಿಂ...

ಭಾರತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ಯಾತ್ರಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಜೀವನಾಧಾರಿತ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟನ್

ಭಾರತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ಯಾತ್ರಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಜೀವನಾಧಾರಿತ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟನ್

ಬಾಲಿವುಡ್'ಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್, ಭಾರತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ಯಾತ್ರಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಜೀವನಾಧಾರಿತ್ ಸಿನಿಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾವಿಶಿಂ ಖಚಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಮೀರ್, ಖಂಚೇಂಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್'ಯೀ...

’ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ – ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಹಿಂ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್

’ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ – ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಹಿಂ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್

ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ‘ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಭಾರೀ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸಬಾರ್ ಚಿತ್ರ್’ಮಂದಿರಾಂನಿ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಭಾರತಾಂತ್’ಚ್...

ಚೆಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್, ಧಾ ಜಣಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್

ಚೆಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್, ಧಾ ಜಣಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್

ಭಾರತಾಂತ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಡೊನ್ ವ್ಹೆತಾತ್. ಚೆಡ್ವಾಂ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಳ್ಟೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ 10 ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್, ಎಕಾ ಚೆಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್...

ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಆಂಧ್ರಾಚಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಕ್ತಾತ್

ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಆಂಧ್ರಾಚಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಕ್ತಾತ್

ವಿದೇಶಾಂತ್ ಹಾತ್’ಬರ್ ಸಾಂಬಾಳಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಣಾಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಯ್ನಾ. ಖಾಡಿ ದೇಶಾಂತ್ ಘರ್ ಕಾಮಾಂ ಧರ್’ಲ್ಲಿಂ ವಿವಿಧ್ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ವ್ಹೆಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾ ಉದ್ಯಮಿಂಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಕಷ್ಟಾತಾತ್. ಆಂಧ್ರಾ ಪ್ರದೇಶಾಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ...

ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ನಟಾಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ರಾತಿಂಚ್ ಘರ್ ಸೊಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ...

ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ನಟಾಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ರಾತಿಂಚ್ ಘರ್ ಸೊಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ನಟ್-ನಟಿಯಾಂಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಫೋಟೊ ಕಾಡಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಶಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಸಾಹಸಾಚೆ ಕಾಮ್...

ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ ಖಂಯ್!?

ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ ಖಂಯ್!?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಬಾಯ್ ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾ ವರ್ವಿಂ ಹಜಾರೊಂ ಅಭಿಮಾನಿಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕ್ಲೊಲೊ ನಟ್. ನಟನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಿ ಆಶಾ ಸುಫಳ್...

ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ತಪಾಸಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಶೊಕ್!

ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ತಪಾಸಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಶೊಕ್!

ಮುಂಬಯಿ ಕಾಂದಿವಲಿಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ, ‘ಬಾಲಿಕ ವಧು’ ಖ್ಯಾತಿಚಿ ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿನ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ. ತಿಚೆಂ ಘರ್ ತಪಾಸುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಚೆ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳವ್ನ್ ಶೊಕ್ ಬಸ್ಲಾ...

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲಿಂ!

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲಿಂ!

ಮೆರ್ವಾಡಾ ಜಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಮುನ್ನಾಭಾಯ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಕ್ ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ದಬಾಜೆಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಲಾಭ್ಲಾ! ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಆನಿ ಟ್ವೀಟರಾಚೆರ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲಾಂ. ತೊ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ...

ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!

ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಬರ್ಗಾಲಾಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಸತಯ್ತಾ. ಲೋಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಲಾಲೆತಾ. ರೀಣ್- ಬೀನ್ ಕರ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಅತ್ಮ್’ಹತ್ಯಾಕ್ ಶರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಬರ್ಗಾಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ....

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಬಯ್ಚಾ ಚಾರ್ಕೋಪ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮೊಡೆಂ ಮರಣೋತ್ತರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆಲಾಂ. ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಟಿ ಆಪ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಪಾಯಲ್ ಬಂಜರಾ ಸಾಂಗಾತಾ....

“ಮಸ್ತಿಜಾದೆ” ಪ್ರಮೋಷನಾಕ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

“ಮಸ್ತಿಜಾದೆ” ಪ್ರಮೋಷನಾಕ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ಬಿವ್ಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಫೆಸ್ತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸನ್ನಿನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಮಸ್ತಿಜಾದೆ’ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆತಾ. ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹಾಚಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನಟಿ ಥಾವ್ನ್...

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಚೊ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ!

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಚೊ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ!

ಬಾಲಿವುಡಾಚಿ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ವಿನ್ ಡಿಸೇಲ್ ಸಂಗಿಂ ‘ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್’ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ದೀಪಿಕಾ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ!

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹಾಲಿವುಡಾಂತ್’ಯೀ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಖ್ಯಾತ್ ಜೊಡ್’ಲ್ಲೊ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟ್ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 70ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ಚೊವ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ! ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಮಿತ್ರಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ 42 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪರ್ವೀನ್ ದೂಸಾಂಜಾ ಕಡೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ...

ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೆಂ ’ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ’ಚೆಂ ಪದ್

ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೆಂ ’ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ’ಚೆಂ ಪದ್

ಫಾಮಾದ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಹಾಚೆಂ ನವೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ’ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ’ ಹಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆಂ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲಾಂ ಆಸೊನ್, ಸಖತ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪದಾಚೆಂ ವೈಭವಾನ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್...

ಕಾರ್, ಚೆಡ್ವಾಂ ಮೆಳ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಯುವಕ್!

ಕಾರ್, ಚೆಡ್ವಾಂ ಮೆಳ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಯುವಕ್!

ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಭ್ಯೆಂ ಉಬ್ಜಾಯಿಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಂಕ್ ವೈಭವಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ದಿತಾಲೆ. ಪಯ್ಣಾಕ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕಾರಾಂ ಆನಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ...

ಮೊಬೈಲ್ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚಲಿಯೊಚ್ಚ್ ಮುಕಾರ್ !

ಮೊಬೈಲ್ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚಲಿಯೊಚ್ಚ್ ಮುಕಾರ್ !

ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಚಲಿಯೊಚ್ಚ್ ಮುಕಾರ್’ಗೀ, ಮೊಬೈಲ್ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾಂತೀ ತಿಂಚ್ ಮುಕಾರ್! ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಶೋಧನಾಂತ್ ಹಿ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಚಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಲಿಯೊಚ್ಚ್ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ...

ಲಗ್ನಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾಲಾ ತರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಜಿ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೊ ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್

ಲಗ್ನಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾಲಾ ತರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಜಿ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೊ ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್

ಫಾಮಾದ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ವಿಚ್ಚೇದನ್ ಜೊಡುನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ರಾವ್ತಾತ್ ತರೀ, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡಾನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ...

ನಟಿ ಆಸಿನಾಕ್ ಹೊರೆತಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ - 6 ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಮುದಿ!

ನಟಿ ಆಸಿನಾಕ್ ಹೊರೆತಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ - 6 ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಮುದಿ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಸಿನಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಚಲೊ ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಕಿತ್ಲೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್’ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಲಗ್ಬಗ್ 6 ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ವಜ್ರಾಚಿ ಮುದಿ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್...

‘ಹಿಂದಿ ಯೇನಾ?’ – ಕಾವ್ಜೆನಾಕಾತ್ !

‘ಹಿಂದಿ ಯೇನಾ?’ – ಕಾವ್ಜೆನಾಕಾತ್ !

ಐಪಿಎಲ್ ಖೆಳುಂಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಕಳಾಜಯ್, ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಪಂದ್ಯಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಗೊತ್ತಾಸಾಜಯ್, ಎಲಿಸಾಂವಾಕ್ ರಾವುಂಕ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಕಳಾಜಯ್… ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಾಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಕಳಿತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್ ತಾರಾಂ ಆಜ್....

ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನೆಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 19 ಚಲಿಯಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಪ್’ಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ

ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನೆಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 19 ಚಲಿಯಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಪ್’ಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ

ಆಪ್ಣಾಸಂಗಿಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನೆಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 19 ಚಲಿಯಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಪುನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸಿಸ್ ಅಕಾಂತ್’ವಾದಿನಿಂ ಆಪುಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಭೋವ್ ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕೆಲಾಂ. ಜನೆರಾಂತ್ ಇರಾಕಾಚೆಂ ಮೊಸುಲ್ ಶ್ಹಹರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಬೆನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ....

ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ವಿಕ್ತಾತ್; ಫುಂಕ್ಯಾ ಸವಾಯೆಕ್!

ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ವಿಕ್ತಾತ್; ಫುಂಕ್ಯಾ ಸವಾಯೆಕ್!

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್’ಚ್ಚ್ ಭೆಸ್ಟಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ಆತಾಂ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ವಿಕ್ಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸುರ್ವಾತುನ್ ಫುಂಕ್ಯಾ ಸವಾಯೆಕ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಗುಲಾಮ್’ಪಣಾಕ್ ವಿಕ್ಚಿ ಖಬರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್’ಚ್ಚ್ ಆಘಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಯೆದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ಸಿರಿಯಾ ಆನಿ ಇರಾಕಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಳ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್....

ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಖರಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ: ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್

ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಖರಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ: ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್

ಮಾಧ್ಯಮಾಂ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಆನಿ ರಣಬೀರ್ ಜೊಡ್ಯಾಚೆಂ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್ ಆನಿ ತಿಂಯೀ ತಾಂಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಆನಿ ರಣಬೀರ್ ಸಂಗಾತಾ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಿಂ ಸಿನಿಮಾಚಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚಿ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಶೈಲೆಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತೆಂ....

ಬಾಹುಬಲಿಚ್ಯಾ ವಾದಾಳಾ ಮಧೆಂ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್

ಬಾಹುಬಲಿಚ್ಯಾ ವಾದಾಳಾ ಮಧೆಂ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್

ಮುಂಬೈ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯಾಚೆಂ ’ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಚಿತ್ರಾನ್ ಫಕತ್ತ್ ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂನಿ 150 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಮೊವ್ನ್ ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ಅಮೀರ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಪಿ.ಕೆ. ಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಯರ್ ಚಿತ್ರಾಂಚೆಂ ದಾಖ್ಲೆ ಮೊಡ್ನ್ ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ 3 ದಿಸಾಂನಿ 100 ಕರೋಡ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್....

ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್!

ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್!

ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಕುಸ್ತಿ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ’ದಂಗಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ತಯಾರಿ ಚಲುನ್, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲುನ್ ಆಸಾ ತರ್, ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ತೊ ಹೊಲಿವುಡಾಕ್ ಉಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ....

ಕಂಗನಾ-ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯಾಚೆಂ ಕಟ್ಟಿ-ಬಟ್ಟಿ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಕಂಗನಾ-ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯಾಚೆಂ ಕಟ್ಟಿ-ಬಟ್ಟಿ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ನಟನಾ ವರ್ವಿಂ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಹಿಣೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಟ್ಟಿ-ಬಟ್ಟಿಚೆಂ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.