ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೆಂ ’ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ’ಚೆಂ ಪದ್

Tuesday 20 Oct 2015 6:35am
ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೆಂ ’ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ’ಚೆಂ ಪದ್
 

ಫಾಮಾದ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಹಾಚೆಂ ನವೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ’ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ’ ಹಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆಂ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲಾಂ ಆಸೊನ್, ಸಖತ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪದಾಚೆಂ ವೈಭವಾನ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಮನಾಂ ಪಿಸ್ವಯ್ತಾ. 

ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಹಾಚ್ಯಾ ’ರಾಮ್ ಲೀಲಾ’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸೂಪರ್ ಜೋಡಿ ಜಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ರಣ್’ವೀರ್ ಆನಿ ದೀಪಿಕಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತೀ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾತ್. ಬಾಜಿರಾವ್ ಹಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೊಪ್ರಾ ಹಿಣೆಂ ವಿಶೇಷ್ ರಿತಿನ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಮಸ್ತಾನಿ ದಿವಾನಿ… ಮ್ಹಣೊನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ಹೇರ್ ನಾಚ್ಪಿಣೆಂ ಸಂಗಿಂ ದೀಪಿಕಾ ನಾಚ್ತಾ. ಎಕಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಯ್ ದಿಸ್ತಾ. ಬಾಜಿರಾವ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ರಣ್’ವೀರ್ ಹಾಣೆಂ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ.

ವೈಭವಾಚ್ಯಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಾ ಖಾತಿರ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ, ಹಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ದೇವದಾಸ್’, ’ರಾಮ್ ಲೀಲಾ’ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ದಾಖ್ಲೆ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂಚೆಂ ’ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ’ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಟ್ರೇಲರ್ ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾ ಲಾಕಾ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಳೆಯ್ಲಾಂ!


 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.