ಲಗ್ನಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾಲಾ ತರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಜಿ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೊ ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್

Sunday 20 Sep 2015 7:59am
ಲಗ್ನಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾಲಾ ತರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಜಿ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೊ ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್
 

ಫಾಮಾದ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ವಿಚ್ಚೇದನ್ ಜೊಡುನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ರಾವ್ತಾತ್ ತರೀ, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡಾನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ರಿದಾನ್ ಆನಿ ರೆಹಾನ್ ಹಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪತಿಣ್ ಸುಸಾನೆ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸೂಸಾನೆ ವೆಗಿಂಚ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಶ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ ತರೀ, ತಿಣೆಂ ತಿ ಯೆದೊಳ್ ಧೃಡ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಆವ್ತಾಂರಾಂನಿ ರಜನಿ!

2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಆವ್ತಾಂರಾಂನಿ ರಜನಿ!

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ 2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ 5 ಪಾತ್ರಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ, ರೊಬೊಟ್, ದೋಗ್ ಮೊಟ್ವೆ ಆನಿಂ ಖಳನಾಯಕಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ತಲೊ ತರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್...

ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಿನಾ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೇದಿರ್

ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಿನಾ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೇದಿರ್

ಆಮ್ಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಬೆಬೊ ಎಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಬಾಬುಲ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್’ಯೀ ಕರಿನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ವೊಗೆಚ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಏಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ,...

ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಕಾತ್: ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು

ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಕಾತ್: ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು

“ಹಾಂವ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಫಟ್ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ಫಟ್ ಖಬ್ರೆ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಭೊಗ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸುನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್ ನಟ್ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋವರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬಿಪಾಶಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ....

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸುದೀಪ್?!

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸುದೀಪ್?!

ಹಿಂದಿ ಆನಿಂ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲೊ ಸುದೀಪ್, ಹಾಣೆಂ ಟೊಲಿವುಡಾಂತ್’ಯೀ ನಟನ್ ಕೆಲಾ. ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ, ರಾಜಮೌಳಿ ತಸಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಯೀ ತಾಣೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾ. ಅಮಿತಾಭ್....

ರೇಖಾ-ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್: ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ರೇಖಾ-ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್: ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಆನಿಂ ನಟ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಹಾಣಿಂ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಾಸಿಪಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್, ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕ್ ಉಸ್ಮಾನಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ವಿಶಿಂ...

ಭಾರತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ಯಾತ್ರಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಜೀವನಾಧಾರಿತ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟನ್

ಭಾರತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ಯಾತ್ರಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಜೀವನಾಧಾರಿತ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟನ್

ಬಾಲಿವುಡ್'ಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್, ಭಾರತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ಯಾತ್ರಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಜೀವನಾಧಾರಿತ್ ಸಿನಿಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾವಿಶಿಂ ಖಚಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಮೀರ್, ಖಂಚೇಂಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್'ಯೀ...

’ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ – ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಹಿಂ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್

’ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ – ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಹಿಂ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್

ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ‘ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಭಾರೀ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸಬಾರ್ ಚಿತ್ರ್’ಮಂದಿರಾಂನಿ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಭಾರತಾಂತ್’ಚ್...

ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ತೀನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಪವರ್ ಕಟ್!

ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ತೀನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಪವರ್ ಕಟ್!

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಫಿರೋಜಾಬಾದಾಂತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ತೀನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಪವರ್ ಕಟ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಲೊಕಾಂಕ್ 5 ಘಂಟೆ ರಾಕಾಜಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಎಕ್ಲೊ ವೀಜ್ ಟವರಾಚೆರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ ತರೀ 120 ಫಿಟಿ ವಯ್ರ್...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಥಾಣೆ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ 4 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್...

ಗಾದ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಗಾದ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲಿಂ ತೆಗಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದು:ಖಾಳ್ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತುಮ್ಕೂರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬೆಸ್ತರಪಾಳ್ಯಂತ್ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ನಾಗರತ್ನ(9), ಹೇಮಲತಾ(7) ಆನಿ ಭವ್ಯಾ(5) ಹಿಂ ಮರಣ್...

ರೀಣಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಾವ್ಕಾರಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ದಿಲೆಂ!

ರೀಣಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಾವ್ಕಾರಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ದಿಲೆಂ!

ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲೆ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್’ಚ್ಚ್ ಸಾವ್ಕಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್’ಯಿ ತಾಕಾಚ್ ದೀವ್ನ್...

ಕಾಳಿಂಗ್ ಚೊರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಣ್ಗೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಕಾಳಿಂಗ್ ಚೊರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಣ್ಗೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಮಾನುಷ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕಾಳಿಂಗ್ ಚೊರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಆಂಗ್ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಿಣ್ಗೆಂಚ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್, ಲಾಹೋರಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ದೋಗ್ ಭುರ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ವೊತಾಚಿ ದಾವ್ ಸೊಸುಂಕ್...

ಚತ್ರಾಯ್! ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಪೋಟೊ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಜೈಲಾಕ್ ವಚಾಜಯ್ ಪಡ್ತಾ!

ಚತ್ರಾಯ್! ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಪೋಟೊ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಜೈಲಾಕ್ ವಚಾಜಯ್ ಪಡ್ತಾ!

ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಗ್ಧ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಫೋಟೊ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಫೋಟೊ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜೈಲಾಕ್ ವಚಾಜಯ್ ಪಡಾತ್. ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ನವೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ನಿಯಮ್ ಏಕ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ನಿಯಮಾ ಪ್ರಕಾರ್....

ಉಜ್ಯಾನ್ 6 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲೆಂ

ಉಜ್ಯಾನ್ 6 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲೆಂ

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬರೇಲಿ ನಗರಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್ ಸಂಭವ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 6 ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ತನ್ಖೆ ವೆಳಾರ್ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ, ವಾತ್ ಪೆಟಯಿಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಘರಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆವಯ್, 17 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ....

ಸಂತೊಸ್ ಏಕ್ ಆ್ಯಪ್ ನ್ಹಯ್: ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್

ಸಂತೊಸ್ ಏಕ್ ಆ್ಯಪ್ ನ್ಹಯ್: ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್

ಹ್ಯಾಚ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ವಾತಿಕಾನಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ 70,000 ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ/ಯುವಜನಾಂಗಾಂ ಸಂಗಿಂ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚಿ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ವಾತಿಕಾನಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊರ್ವಾಂ ಸನ್ವಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯುವಜಣಾಂಚೊ/ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಹಫ್ತೊ ಜಾವ್ನ್....

ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ತಾತ್!

ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ತಾತ್!

ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗಾಂನಿ, ಕಾರಾಂ ರಾವ್’ಲ್ಲೆಕಡೆಂ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಾಂನಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಡಿ ಧರ್ನ್’ಗಿ, ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್’ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಪೊಟಾಕ್ ನಾ, ಭಿಕ್ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಸಬಾರಾಂನಿ....

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ತಾ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ತಾ

ಏಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ಟಿವಿ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಮೆಳೊನ್ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಪಹರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳವ್ನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ ಗೆಲಿ. ತಿಚೊ ಪತಿ ಲೆಬಾನೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸೆಲ್ಲಿ ಫಾವುಲ್’ಕ್ನೇರ್....

ಲಗ್ನ್ ಮೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕರೀಷ್ಮಾ ಕಪೂರಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಲಗ್ನ್ ಮೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕರೀಷ್ಮಾ ಕಪೂರಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಪರಸ್ಪರ್ ಸಹಮತಾನ್ ಕರೀಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪತಿ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ (ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೊ ಉದ್ಯಮಿ) ಹಾಂಣಿಂ ಲಗ್ನ್ ಮೊಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಅರ್ಜಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಕೊಡ್ತಿನ್, ತುಮ್ಚೊ ನ್ಯಾಯ್ ತುಮಿಂಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವರವ್ನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ....

ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ ಖಂಯ್!?

ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ ಖಂಯ್!?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಬಾಯ್ ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾ ವರ್ವಿಂ ಹಜಾರೊಂ ಅಭಿಮಾನಿಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕ್ಲೊಲೊ ನಟ್. ನಟನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಿ ಆಶಾ ಸುಫಳ್...

ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ತಪಾಸಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಶೊಕ್!

ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ತಪಾಸಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಶೊಕ್!

ಮುಂಬಯಿ ಕಾಂದಿವಲಿಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ, ‘ಬಾಲಿಕ ವಧು’ ಖ್ಯಾತಿಚಿ ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿನ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ. ತಿಚೆಂ ಘರ್ ತಪಾಸುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಚೆ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳವ್ನ್ ಶೊಕ್ ಬಸ್ಲಾ...

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲಿಂ!

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲಿಂ!

ಮೆರ್ವಾಡಾ ಜಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಮುನ್ನಾಭಾಯ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಕ್ ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ದಬಾಜೆಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಲಾಭ್ಲಾ! ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಆನಿ ಟ್ವೀಟರಾಚೆರ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲಾಂ. ತೊ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ...

ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!

ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಬರ್ಗಾಲಾಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಸತಯ್ತಾ. ಲೋಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಲಾಲೆತಾ. ರೀಣ್- ಬೀನ್ ಕರ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಅತ್ಮ್’ಹತ್ಯಾಕ್ ಶರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಬರ್ಗಾಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ....

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಬಯ್ಚಾ ಚಾರ್ಕೋಪ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮೊಡೆಂ ಮರಣೋತ್ತರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆಲಾಂ. ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಟಿ ಆಪ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಪಾಯಲ್ ಬಂಜರಾ ಸಾಂಗಾತಾ....

“ಮಸ್ತಿಜಾದೆ” ಪ್ರಮೋಷನಾಕ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

“ಮಸ್ತಿಜಾದೆ” ಪ್ರಮೋಷನಾಕ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ಬಿವ್ಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಫೆಸ್ತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸನ್ನಿನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಮಸ್ತಿಜಾದೆ’ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆತಾ. ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹಾಚಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನಟಿ ಥಾವ್ನ್...

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಚೊ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ!

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಚೊ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ!

ಬಾಲಿವುಡಾಚಿ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ವಿನ್ ಡಿಸೇಲ್ ಸಂಗಿಂ ‘ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್’ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ದೀಪಿಕಾ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್...

ಏಲಿಯಾನ್ಸಾಂ ಸಂಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ವಾಡಯ್ಲಾಂ ಖಂಯ್!

ಏಲಿಯಾನ್ಸಾಂ ಸಂಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ವಾಡಯ್ಲಾಂ ಖಂಯ್!

ಏಲಿಯಾನ್ಸ್ ಆಸಾತ್’ಗೀ ನಾಂತ್’ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಅಜೂನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳೊಂಕ್ನಾ. ತರೀ, ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಚಿ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ಏಲಿಯಾನ್ಸಾಂ ಸಂಗಿಂ ದೈಹಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜೊಡ್ಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ 13 ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್’ಯೀ ದಿಲಾ...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ!

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹಾಲಿವುಡಾಂತ್’ಯೀ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಖ್ಯಾತ್ ಜೊಡ್’ಲ್ಲೊ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟ್ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 70ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ಚೊವ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ! ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಮಿತ್ರಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ 42 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪರ್ವೀನ್ ದೂಸಾಂಜಾ ಕಡೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ...

ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಡಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್!

ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಡಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಶಿಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮಂಡಳೆನ್ ಹ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಏಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಧಾಡ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಣಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ದೀನಾಯೆ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತಶೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜಯ್...

ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತುಮಿ ವಳ್ಕತಾತ್’ಗೀ?

ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತುಮಿ ವಳ್ಕತಾತ್’ಗೀ?

ಹ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಚಲಿಯೊ ಆಟ್ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ್ ನಾಂವಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಿಂ ಕೋಣ್? ಆತಾಂ ಹಿಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತುರಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಮುಕಾರ್...

ಗದಗ್  ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್ನ್ ನಾಸ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ವರ್ತನ್

ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್ನ್ ನಾಸ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ವರ್ತನ್

ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಂಡ್ಗರಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರಾಪರಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ವರ್ತನ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಪರಿಂಚ್ ಬೋಬೊ ಘಾಲ್ತಾತ್, 6,7,8,9 ಕ್ಲಾಸಿಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾನ್ ನಾಚ್ತಾತ್. ಆಂಗಾರ್ ಭುತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿ ವರ್ತನ್ ಕರ್ತಾತ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.