ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ಲಿ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಬಾವ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತೆಲುಗು-ತಮಿಳಾಂತ್ ನಟನ್?!

Sunday 31 May 2015 1:26am
ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ಲಿ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಬಾವ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತೆಲುಗು-ತಮಿಳಾಂತ್ ನಟನ್?!
 

    ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮಾಂಚೊ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಭರಾನ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ಗೋಪಾಲ್ ಗೋಪಾಲ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊಡಿದ್ವಾರಿಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲಾಂ. ಮಣಿರತ್ನಂ ಹಾಣೆಂ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಆನಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಂಗಿಂ ಜೋಡಿ ಘಾಲ್ನ್ ತೆಲುಗು ಆನಿ ತಮಿಳ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ.
    ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಆಸಾ – ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ!. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈಕ್ ಹಾಂತು ವಿಶೇಸ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್‍’ಯೀ ಗಾಜುನ್ ಆಸಾ. ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸುನ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾನ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣುನ್’ಯೀ ಖಬರ್‍ ಆಸಾ.
    "ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಮಣಿರತ್ನಂಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ" ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಮಹೇಶ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನಟನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ.


 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಆವ್ತಾಂರಾಂನಿ ರಜನಿ!

2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಆವ್ತಾಂರಾಂನಿ ರಜನಿ!

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ 2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ 5 ಪಾತ್ರಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ, ರೊಬೊಟ್, ದೋಗ್ ಮೊಟ್ವೆ ಆನಿಂ ಖಳನಾಯಕಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ತಲೊ ತರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್...

ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಿನಾ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೇದಿರ್

ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಿನಾ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೇದಿರ್

ಆಮ್ಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಬೆಬೊ ಎಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಬಾಬುಲ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್’ಯೀ ಕರಿನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ವೊಗೆಚ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಏಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ,...

ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಕಾತ್: ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು

ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಕಾತ್: ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು

“ಹಾಂವ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಫಟ್ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ಫಟ್ ಖಬ್ರೆ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಭೊಗ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸುನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್ ನಟ್ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋವರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬಿಪಾಶಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ....

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸುದೀಪ್?!

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸುದೀಪ್?!

ಹಿಂದಿ ಆನಿಂ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲೊ ಸುದೀಪ್, ಹಾಣೆಂ ಟೊಲಿವುಡಾಂತ್’ಯೀ ನಟನ್ ಕೆಲಾ. ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ, ರಾಜಮೌಳಿ ತಸಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಯೀ ತಾಣೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾ. ಅಮಿತಾಭ್....

ರೇಖಾ-ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್: ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ರೇಖಾ-ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್: ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಆನಿಂ ನಟ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಹಾಣಿಂ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಾಸಿಪಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್, ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕ್ ಉಸ್ಮಾನಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ವಿಶಿಂ...

ಭಾರತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ಯಾತ್ರಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಜೀವನಾಧಾರಿತ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟನ್

ಭಾರತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ಯಾತ್ರಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಜೀವನಾಧಾರಿತ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟನ್

ಬಾಲಿವುಡ್'ಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್, ಭಾರತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ಯಾತ್ರಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಜೀವನಾಧಾರಿತ್ ಸಿನಿಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾವಿಶಿಂ ಖಚಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಮೀರ್, ಖಂಚೇಂಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್'ಯೀ...

’ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ – ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಹಿಂ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್

’ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ – ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಹಿಂ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್

ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ‘ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಭಾರೀ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸಬಾರ್ ಚಿತ್ರ್’ಮಂದಿರಾಂನಿ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಭಾರತಾಂತ್’ಚ್...

ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೈತ್ರಿಣ್ಯೊ; ಭಾಡೆಂ 5-15 ಲಾಖ್!

ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೈತ್ರಿಣ್ಯೊ; ಭಾಡೆಂ 5-15 ಲಾಖ್!

ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೈತ್ರಿಣ್ಯೊ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆನಿ ಹಿಂ, ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ 5 ಥಾವ್ನ್ 15 ಲಾಖ್ ಕಮಾಯ್ತಾತ್. ಎಸ್ಕಾರ್ಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ಪ್ರಕಾರ್, ತೆಂ ಗ್ರಾಹಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ವ್ಹೆತಾ ಖಂಯ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪಯ್ತಾತ್...

ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ ಖಂಯ್!?

ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ ಖಂಯ್!?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಬಾಯ್ ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾ ವರ್ವಿಂ ಹಜಾರೊಂ ಅಭಿಮಾನಿಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕ್ಲೊಲೊ ನಟ್. ನಟನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಿ ಆಶಾ ಸುಫಳ್...

ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ತಪಾಸಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಶೊಕ್!

ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ತಪಾಸಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಶೊಕ್!

ಮುಂಬಯಿ ಕಾಂದಿವಲಿಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ, ‘ಬಾಲಿಕ ವಧು’ ಖ್ಯಾತಿಚಿ ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿನ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ. ತಿಚೆಂ ಘರ್ ತಪಾಸುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಚೆ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳವ್ನ್ ಶೊಕ್ ಬಸ್ಲಾ...

ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಘಡ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ!

ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಘಡ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ!

ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ಲೊಕಾಂಚಿ ಗಡ್ದಿ ಆಸ್ಚಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಮಾರಕ್ ಆಯ್ದಾಂನಿ ಮಾರ್ನ್ ಖುನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಘಡಿತ್ ತಮಿಳ್’ನಾಡುಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ವಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ತಮಿಳ್’ನಾಡುಂತ್ಲ್ಯಾ ತಿರುಪುರಾಂತ್....

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲಿಂ!

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲಿಂ!

ಮೆರ್ವಾಡಾ ಜಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಮುನ್ನಾಭಾಯ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಕ್ ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ದಬಾಜೆಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಲಾಭ್ಲಾ! ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಆನಿ ಟ್ವೀಟರಾಚೆರ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲಾಂ. ತೊ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ...

ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!

ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಬರ್ಗಾಲಾಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಸತಯ್ತಾ. ಲೋಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಲಾಲೆತಾ. ರೀಣ್- ಬೀನ್ ಕರ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಅತ್ಮ್’ಹತ್ಯಾಕ್ ಶರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಬರ್ಗಾಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ....

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಬಯ್ಚಾ ಚಾರ್ಕೋಪ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮೊಡೆಂ ಮರಣೋತ್ತರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆಲಾಂ. ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಟಿ ಆಪ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಪಾಯಲ್ ಬಂಜರಾ ಸಾಂಗಾತಾ....

“ಮಸ್ತಿಜಾದೆ” ಪ್ರಮೋಷನಾಕ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

“ಮಸ್ತಿಜಾದೆ” ಪ್ರಮೋಷನಾಕ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ಬಿವ್ಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಫೆಸ್ತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸನ್ನಿನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಮಸ್ತಿಜಾದೆ’ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆತಾ. ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹಾಚಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನಟಿ ಥಾವ್ನ್...

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಚೊ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ!

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಚೊ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ!

ಬಾಲಿವುಡಾಚಿ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ವಿನ್ ಡಿಸೇಲ್ ಸಂಗಿಂ ‘ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್’ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ದೀಪಿಕಾ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ!

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹಾಲಿವುಡಾಂತ್’ಯೀ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಖ್ಯಾತ್ ಜೊಡ್’ಲ್ಲೊ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟ್ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 70ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ಚೊವ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ! ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಮಿತ್ರಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ 42 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪರ್ವೀನ್ ದೂಸಾಂಜಾ ಕಡೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ...

ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು-ತಮಿಳ್’ನಾಡುಚ್ಯಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ಖೆಳಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು-ತಮಿಳ್’ನಾಡುಚ್ಯಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ಖೆಳಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ತಮಿಳ್’ನಾಡುಂತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಖೇಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಯ್ಲಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಧರ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಮೊನ್ಜಾತಿ ಪ್ರೇಮಿ ಸಂಘಟನೆನ್ ಹಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹೊ ಖೇಳ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ಖೆಳಾಕ್ `ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು’...

ದರ್ಯ್ಯಾ ತಡಿರ್ ವ್ಹೇಲ್; ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತ್!

ದರ್ಯ್ಯಾ ತಡಿರ್ ವ್ಹೇಲ್; ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತ್!

ತಮಿಳ್’ನಾಡುಚ್ಯಾ ತಿರುಚ್ಚಂದೂರು ದರ್ಯ್ಯಾ ತಡಿರ್ 100ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವ್ಹೇಲ್ (ತಿಮಿಂಗಿಲಾ) ಯೆತಾತ್ ತೆಂ ಪಳಂವ್ನ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹೇಲಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ವ್ಹೇಲ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್ತಾತ್ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಕ್ ಕಾರಣ್...

ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತುಮಿ ವಳ್ಕತಾತ್’ಗೀ?

ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತುಮಿ ವಳ್ಕತಾತ್’ಗೀ?

ಹ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಚಲಿಯೊ ಆಟ್ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ್ ನಾಂವಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಿಂ ಕೋಣ್? ಆತಾಂ ಹಿಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತುರಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಮುಕಾರ್...

ತಮಿಳ್ ನಾಡುಂತ್ ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಪಾವ್ಸ್: ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಚೆನ್ನೈ, ಜಿವಿತ್ ಅಸ್ತ್’ವ್ಯೆಸ್ತ್, ಕುಮಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್

ತಮಿಳ್ ನಾಡುಂತ್ ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಪಾವ್ಸ್: ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಚೆನ್ನೈ, ಜಿವಿತ್ ಅಸ್ತ್’ವ್ಯೆಸ್ತ್, ಕುಮಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್

ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಚೆನ್ನೈ ನಗರ್ ಕುದ್ರ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜಾಲಾಂ, ಆನಿ ಪಾವ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ ಜಿವಿತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಸ್ತ್’ವ್ಯೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾಂ. ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಭಾರ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೆನ್ನೈಂತ್ ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಪಾವ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವೊತ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಲಾಗೂನ್ ಚೆನ್ನೈ...

ವಾರ್ಯ್ಯಾಚೊ ಭಾರ್ ಕೊಸ್ಳುನ್, ತಮಿಳ್’ನಾಡಾಂತ್ ಭಾರೀ ಪಾವ್ಸ್, ವಾದಾಳಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ

ವಾರ್ಯ್ಯಾಚೊ ಭಾರ್ ಕೊಸ್ಳುನ್, ತಮಿಳ್’ನಾಡಾಂತ್ ಭಾರೀ ಪಾವ್ಸ್, ವಾದಾಳಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ

ಬಂಗಾಳ್ ಕೊಲ್ಲಿಂತ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾಚೊ ಭಾರ್ ಕೊಸ್ಳುನ್ ತಮಿಳ್’ನಾಡಾಂತ್ ಭಾರೀ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತುನ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ವಾದಾಳಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ...

ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೆಂ ’ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ’ಚೆಂ ಪದ್

ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೆಂ ’ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ’ಚೆಂ ಪದ್

ಫಾಮಾದ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಹಾಚೆಂ ನವೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ’ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ’ ಹಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆಂ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲಾಂ ಆಸೊನ್, ಸಖತ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪದಾಚೆಂ ವೈಭವಾನ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್...

ಲಗ್ನಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾಲಾ ತರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಜಿ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೊ ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್

ಲಗ್ನಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾಲಾ ತರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಜಿ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೊ ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್

ಫಾಮಾದ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ವಿಚ್ಚೇದನ್ ಜೊಡುನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ರಾವ್ತಾತ್ ತರೀ, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡಾನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ...

ನಟಿ ಆಸಿನಾಕ್ ಹೊರೆತಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ - 6 ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಮುದಿ!

ನಟಿ ಆಸಿನಾಕ್ ಹೊರೆತಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ - 6 ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಮುದಿ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಸಿನಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಚಲೊ ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಕಿತ್ಲೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್’ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಲಗ್ಬಗ್ 6 ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ವಜ್ರಾಚಿ ಮುದಿ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್...

ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಜಾತಾತ್ ಸಲ್ಮಾನ್-ಕತ್ರೀನಾ!!!?

ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಜಾತಾತ್ ಸಲ್ಮಾನ್-ಕತ್ರೀನಾ!!!?

ಖ್ಯಾತ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ನಟಿ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ತಲಿಂ. ಹಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ್’ರಂಗ್ ಉಲಯ್ತಾನಾಂಚ್ ತಿಂ ಪಯ್ಸ್...

ಅಬ್ಬಾ! ಚೆನ್ನೈಂತ್ ದಿಸಾಕ್ 3 ಲಾಕ್ ಯುವಕ್ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆತಾತ್!

ಅಬ್ಬಾ! ಚೆನ್ನೈಂತ್ ದಿಸಾಕ್ 3 ಲಾಕ್ ಯುವಕ್ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆತಾತ್!

ಪೋರ್ನ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲೊ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಮಿಳುನಾಡುಚ್ಯಾ ಚೆನ್ನೈಂತ್ ಹರ್ ದಿಸಾ 16ಥಾವ್ನ್ 21 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೆ 3 ಲಾಕ್ ಯುವಕ್ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಘಾತ್’ಕಾರಿ ಮಾಹೆತ್....

ಒಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಧಾವ್ಣೆರ್ ಬಾಹುಬಲಿ!?

ಒಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಧಾವ್ಣೆರ್ ಬಾಹುಬಲಿ!?

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್: ಭಾರತಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಮೋಶನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖ್ಯಾತಿ ಜೊಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಎಸ್ ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರ್ ಫಾಮಾದ್ ಒಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ನೆಮ್ಣುಕ್ ಜಾವ್ನ್....

‘ಹಿಂದಿ ಯೇನಾ?’ – ಕಾವ್ಜೆನಾಕಾತ್ !

‘ಹಿಂದಿ ಯೇನಾ?’ – ಕಾವ್ಜೆನಾಕಾತ್ !

ಐಪಿಎಲ್ ಖೆಳುಂಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಕಳಾಜಯ್, ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಪಂದ್ಯಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಗೊತ್ತಾಸಾಜಯ್, ಎಲಿಸಾಂವಾಕ್ ರಾವುಂಕ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಕಳಾಜಯ್… ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಾಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಕಳಿತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್ ತಾರಾಂ ಆಜ್....

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತೀ ಆಯ್ಲೆಂ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ !

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತೀ ಆಯ್ಲೆಂ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ !

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕನ್ನಡ ತಶೆಂ ಹೇರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸೊ ವಾಪಾರ್ತಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್’ಯೀ ಟ್ವೀಟ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ಟ್ವಿಟರಾಕ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಭಾಸೊ ಕನ್ನಡ, ಗುಜರಾತಿ, ಮರಾಠಿ ಆನಿ ತಮಿಳ್ ನವ್ಯಾನ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.