ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾಕ್ವೇಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂತ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ !

Saturday 7 Mar 2015 5:14am
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾಕ್ವೇಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂತ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ !
 

 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಧಾರಿತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾಕ್ವೇಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಫೋಟೋ ಶೇರಿಂಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಖಬ್ರೆ-ಥಳ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂತ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಥ್ರಿಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಕ್ವೇಲಿನ್, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಸೊಭಿತ್ತ್ ಫೋಟೋ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಖಬ್ರೆ-ಥಳಾಂತ್ ಸಕ್ರೀಯ್ ಜಾಂವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಕ್ವೇಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್, ಟ್ವೀಟರಾಂತ್ 1.74 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಯೆದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಇನ್ ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂತ್ ಜಾಕ್ವೇಲಿನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಏಕ್ ಮಿಲಿಯನಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ.

 ಬಾಲಿವುಡ್ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಂಗಿಂ ಚಡ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಟಿನ್, ಮರ್ಡರ್ 2, ರೇಸ್ 2, ಕಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ರಾಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ನಟನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಬಾಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಕ್ವೇಲಿನಾನ್ ಯೆದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.