ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಫ್ಲಾಟಾಕ್ 15 ಕರೋಡ್ !.

Tuesday 3 Mar 2015 4:13am
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಫ್ಲಾಟಾಕ್ 15 ಕರೋಡ್ !.
 

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಂಬೈಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಫ್ಲಾಟಾಕ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಾ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕ್ಲಾಂ. ಸೈಫ್ ಆಲಿ ಖಾನ್ ಸಂಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ 3 ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲಾಟಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಚಿಂ ದೋನ್ ಫ್ಲಾಟಾಂ ಖರೀದ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಿಂ ದೊನೀ ಫ್ಲಾಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಂ ಘಾಲುನ್ ಏಕ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೈಫ್ ನಿವಾಸಾಕ್ ಕರೀನಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ವಿಕುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಕ್ ಲಾಗು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫ್ಲಾಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕುನ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಫ್ಲಾಟಾಂತ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.