ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಗಜಾನನ ಮಹಾಲೆ ಅಂತರ್ಲೊ

Thursday 22 Oct 2015 2:18am
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಗಜಾನನ ಮಹಾಲೆ ಅಂತರ್ಲೊ
 

2014’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಜಾನಪದ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಗಜಾನನ ಮಹಾಲೆ, ಧಾರವಾಡ (84) ಆಜ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ತೊ ನಾಚ್, ನಾಟಕ್, ಸಿನೆಮಾ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ ವೇಸ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ (ಮೇಕಪ್) ಕರುನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಬೇಂದ್ರೆ ಆನಿ ಶ್ರೀರಂಗ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಕ್‍’ಯೀ ಮೇಕಪ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಹಾಚಿ.

ನಾಟಕ್ ನಟ್ ಜಾವುನ್‍’ಯೀ ಮಹಾಲೆ ಮಾಮ್ ಫಾಮಾದ್. ತಶೆಂಚ್ ಸುರೇಶ್ ಹೆಬ್ಳಿಕರ್ ಆನಿ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಮೇಕಪಾಕ್ ಜನಪದೀಯ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂ ಗಾಂವಾಂನಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ್ ಮಹಾಲೆ ಹಾಂಚಿ ಸೆವಾ ವಳ್ಕುನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ’ಲೋಕ್‍ವೇದ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-2014’ ದೀವ್ನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರಾಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಮಹಾಲೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಥಂಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ ಬಿ. ದೇವದಾಸ ಪೈ ಹಾಣಿ ದೂಖ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.