9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

Friday 10 Nov 2017 7:50pm
9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: 9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಅರ್ಜ್ಯಾಂ/ಶಿಫಾರಸಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಟೊಪ್-3 ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ (nominees), ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯಾ 3 ನಿರ್ಣಾಯಕಾಂನಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. 6 ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲೆ ಟೊಪ್-3 ಸ್ಪರ್ಧಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್ - 

ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್ – 2016: ಲವಿಟಾ ಲೋಬೊ (ಚೆನ್ನೈ); ಶಿಲ್ಪಾ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಕುಟಿನ್ಹಾ; ಶಾಯ್ನಿ ಪಿರೇರಾ (ವಾಮಂಜೂರ್).

ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಗಾವ್ಪಿ – 2016: ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ (ಅಲಂಗಾರ್); ಪ್ರಕಾಶ್ ನವೀನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ (ಬಜ್ಪೆ); ರೊಬಿನ್ ಜೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ.

ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್ (ತಾಳೊ)  ರಚ್ನಾರ್  – 2016: ಜೊಯೆಲ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪಿರೇರಾ; ನಿತಿನ್ ಕುಟ್ಟುಂಗಲ್ (ಕೊಚ್ಚಿನ್); ರೋಶನ್ ಜೊನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ.

ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಪದ್  ಬರಯ್ಣಾರ್  – 2016: ಜೊಯೆಲ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪಿರೇರಾ; ಲೊಯ್ಡ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ರೇಗೊ (ತಾಕೊಡೆ); ರೋಶನ್ ವಿ. ಕೊರ್ಡೇರೊ.

ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್  ಸಜಯ್ಣಾರ್  – 2016: ಕ್ಯಾಜಿಟನ್ ಡಾಯಸ್ (ಬೆಂಗ್ಳುರ್); ಜೊಯೆಲ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪಿರೇರಾ; ರೋಶನ್ ಜೊನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ. 

ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಲ್ಬಮ್  – 2016: ಜೇಸನ್ ಜೆ. ಸಿಕ್ವೇರಾ (ಗುರ್ಪುರ್); ಆಂಟನಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ (ಸೆನ್ನನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್); ನೆಲ್ಸನ್ ಮಥಾಯಸ್ (ದುಬಾಯ್). 

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಚೆ 3 ನಿರ್ಣಾಯಕ್, ವಿಜೇತಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ತಲೆ. ಸರ್ವ್ ಟೊಪ್-3 ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಾವೆಳಾರ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆಸ್ತಲೊ ಆನಿಂ ಅಂತಿಮ್ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಘೋಷಿತ್ ಕರ್ತಲೆ. ಹರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 25,000 ರುಪಯ್/- ನಗದ್, ಬಿರುದ್ ಆನಿಂ ಫಲಕ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. 

ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ - ಆಯ್ತಾರಾ, ದಸಂಬ್ರ್ 10, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಪ್ರವೇಶ್ - ಧರ್ಮಾರ್ಥ್.

’ಯೇ ಯೇ ಕಾತ್ರಿನಾ’ ಖ್ಯಾತಿಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ'ಸೋಜಾ, ಮುಂಬಯ್, ಹಾಕಾ ’ತಿಸ್ರೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಜಿವಿತಾವ್ದೆ ಸಾಧನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂತ್ - 1 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ನಗದ್ ಆನಿಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. 

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಆನಿಂ ನಟಿ, ವಸುಂಧರಾ ದಾಸ್, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲಿ. ’ಗೋಲ್ಡನ್ ವೊಯ್ಸ್ ಒಫ್ ಗೋವಾ’ ಲೊರಿ ಟ್ರವಾಸ್ಸೊ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿತಲೊ. ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ನಾಚ್ ಆನಿಂ ಸುಮೇಳ್ ತಶೆಂಚ್ ಬ್ಲೂ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪದಾಂ ಆಸ್ತಲಿಂ. 

ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತ್ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ್ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿಂ ಫಾಮಾದ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಿ ಆನಿಂ ನಟಿ ಅಮೋರಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಕಾರ್ಯೆಂನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕರ್ತಲಿಂ. 

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.