ಶ್ರೀ ಚರಣ್‌ದಾಸ್ ಮಲ್ಯ ಹಾಂಕಾಂ ’ಸಂಗೀತ್ ಮಹಾನ್’ ಬಿರುದ್ ಪ್ರದಾನ್

Monday 2 Oct 2017 4:37pm
ಶ್ರೀ ಚರಣ್‌ದಾಸ್ ಮಲ್ಯ ಹಾಂಕಾಂ ’ಸಂಗೀತ್ ಮಹಾನ್’ ಬಿರುದ್ ಪ್ರದಾನ್
 

ಸುಮೇಳ್ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿನ್, ಅಕ್ತೋಬರ್ 1, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್‌'ಲ್ಲ್ಯಾ 190ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ ’ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್’ ಆಚರಣ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. 

ಸುಮೇಳ್ ಆನಿಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್, ಶ್ರೀ ಚರಣ್‌ದಾಸ್ ಮಲ್ಯ ಹಾಂಕಾಂ ’ಸಂಗೀತ್ ಮಹಾನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಚರಣ್‌ದಾಸ್ ಮಲ್ಯ ಹಾಣಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ’ನಾಯ್ಟ್’ (ಅಶೋಕ್-ಚರಣ್ ನಾಯ್ಟ್) ಪ್ರಕಾರಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ; ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ತುಳೂ ಆನಿಂ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾ; ವಿವಿಧ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ತುಳು ಆನಿಂ ಕನ್ನಡ ಚಲ್‌'ಚಿತ್ರಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ್ ರಚ್ಲಾ ಆನಿಂ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ - ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ; ಸುಮೇಳ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ - ಎರಿಕ್ ಬಾಬ್ ಒಝೇರಿಯೊ; ಸಮನ್ವಯಿ - ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಮೊಂತೇರೊ; ಖಜಾನ್ದಾರ್ - ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಜೊರ್ಜ್ ಆನಿಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಾಂಣಿಂ ಶ್ರೀ ಚರಣ್ ದಾಸ್ ಮಲ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್, ಶಾಲೊ, ಫುಲಾಂ ಆನಿಂ ಫಳಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. 

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ’ಸುಮೇಳ್’ ಆನಿಂ ’ಬ್ಲೂ ಏಂಜಲ್ಸ್’ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಮ್ಯಾ ಗಾಯಾನ್ ಆನಿಂ ಯುವ ಕಲಾಕಾರ್ - ರೂಬನ್ ಮಚಾದೊ (ಪಿರ್ಲುಕ್/ಹಾರ್ಮೊನಿಕಾ-ಗಿತಾರ್), ಕೆನ್ನಿ ಪಿರೇರಾ (ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್), ಸಮರ್ಥ್ ಶೆಣಯ್ (ಪಿರ್ಲುಕ್-ಫ್ಯೂಶನ್) ಆನಿಂ ಓಶಿನ್ ತಿಯೊದೊರ್ (ಹಾರ್ಮೊನಿಕಾ-ಗಿತಾರ್) - ಹಾಂಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಜಂತ್ರಾಂ ಸಂಗೀತ್ (instrumental) ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲೆಂ. 

ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಸಂಗಿತಾಚೆಂ ಪಕ್ವಾನ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ. 

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.