ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಕ್ ನವಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

Wednesday 13 Sep 2017 8:59pm
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಕ್ ನವಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ
 

2017-18ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲಾ.

ಸಪ್ತಂಬರ್ 3, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಜಮ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 30ವ್ಯೆ ಜೆರಾಲ್ ಮ್ಹಾಸಭೆಂತ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ಆನಿಂ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಲೇಕ್-ಪಾಕ್ (audited) ಮಂಡನ್ ಕರ್ನ್, ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲೊವ್ನ್, ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲಿ ತಶೆಂಚ್ ನವಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲಿ. 

ಸಪ್ತಂಬರ್ 12, 2017ವೆರ್ ಚಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಜಮಾತೆಂತ್ 2017-18ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಅಶೆ ಆಸಾತ್ : ಗುರ್ಕಾರ್ - ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ; ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ - ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ; ಸಂಯೋಜಕ್ - ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್; ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ - ಶ್ರೀ ಯು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಣೈ; ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್; ಖಜಾನ್ದಾರ್ - ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್; ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ; ಲೋಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ - ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಲೋಬೊ

ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಣಾರ್ ಅಶೆ ಆಸಾತ್ : ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಯೂಝಿಯಂ - ಶ್ರೀ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ; ಪಿಂತುರ್ - ಶ್ರೀ ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ; ಸುಮೇಳ್- ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಮೊಂತೇರೊ; ಕಲಾಕುಲ್ - ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಟರ್ ಮಥಾಯಸ್; ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ - ಶ್ರೀ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬೆನ್ನಿಸ್; ಆಸ್ತ್  - ಶ್ರೀಮತಿ ಕ್ಲಾರಾ ಡಿಕುನ್ಹಾ.

ಸಮಿತಿಚೆ ಹೇರ್ ಸಾಂದೆ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್ - ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಮಾ| ಬಾ| ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಂದೋಡ್ಕರ್ (ಸಗ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್-ಒಫೀಶಿಯೊ), ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಖಾರ್ವಿ, ಶ್ರೀ ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ, ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಸಿದ್ದಿ, ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಆನಿಂ ಶ್ರೀಮತಿ ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.