ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಜುಜೆ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

Wednesday 30 Aug 2017 4:55pm
ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಜುಜೆ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
 

ಅಗೋಸ್ತ್ 27, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಮ್ಲ್ಲ್ಯೆ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸವ್ಯೆ ಜಾಗತಿಕ್ ಮ್ಹಾಸಭೆನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್, ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಚೊ ಶ್ರೀ ಜುಜೆ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಗೊಂಯ್, ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ. 

ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-ಜೆರಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹೇರ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆಸಾತ್ - ಶ್ರೀ ಕೆ. ಕೆ. ಉತ್ತರನ್ (ಕೇರಳಾ) - ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ (ಭಾರತ್); ಶ್ರೀ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜ (ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ) - ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ (ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್); ಡಾ| ಒಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಪ್ರಭು (ಯು.ಎಸ್.ಎ.) - ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ (ಹೇರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್); ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ (ಮಂಗ್ಳುರ್) – ಖಜನ್ದಾರ್; ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಮಂಗ್ಳುರ್) – ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ; ಶ್ರೀ ಜೊಯ್ ಸಿರಿಯಾಕೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಗೊಂಯ್) - ಲೋಕ್-ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ.

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೆ ಹೇರ್ ವಾಂಗ್ಡಿ – ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಖಾರ್ವಿ (ಭಟ್ಕಳ್); ಡಾ| ವಸಂತ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಬಾಂದೇಕರ್ (ಕಾರ್ವಾರ್); ಶ್ರೀ ಲುಲ್ಲುಸ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ (ಬೆಂಗ್ಳುರ್); ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಾಯಸ್ (ಗೊಂಯ್); ಶ್ರೀ ಆಂಟನಿ ಮಿರಾಂದಾ (ಗೊಂಯ್); ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಲೊಟ್ಲಿಕರ್ (ಗೊಂಯ್); ಶ್ರೀ ಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥನ್ (ಕೊಚ್ಚಿನ್); ಶ್ರೀ ಎನ್. ಪ್ರಭಾಕರನ್ (ಕೊಚ್ಚಿನ್); ಶ್ರೀ ಕೆ. ವಿಜಯನ್ (ಕೊಚ್ಚಿನ್); ಶ್ರೀ ಗ್ರೇಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್) ಆನಿಂ ಶ್ರೀ ಆನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜ ಪಾಲಡ್ಕಾ (ವಸಯ್).

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚಿ ಆವ್ದಿ 2 ವರ್ಸಾಂ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.