ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ನಾಚ್ - ನೃತ್ಯ - ಡ್ಯಾನ್ಸ್’ 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

Wednesday 17 May 2017 4:03pm
ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ನಾಚ್ - ನೃತ್ಯ - ಡ್ಯಾನ್ಸ್’ 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್
 

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಚ್ ಪಂಗಡ್ - ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್, ಮೇ 26, 27 ಆನಿಂ 28'ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ತರ್ಬೆತೆದಾರ್ ವಿವಿಧ್ ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಶಿಕಯ್ತಲೆ -
1. ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ (ಚಲ್‍'ಚಿತ್ರ್ ನಟ್ / ‘ನಚ್ ಬಲಿಯೆ’, ‘ಝಲಕ್ ದಿಖ್ಲಾಜಾ’ ಖ್ಯಾತಿಚೊ ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫರ್) ಫಿಲ್ಮಿ ನಾಚ್ ಶಿಕಯ್ತಲೊ.
2. ರಮಿ ನಾಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರು (ನಾಚ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ / ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫರ್) ಲ್ಯಾಟಿನೊ ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಶಿಕಯ್ತಲೊ.
3. ವಿದುಶಿ ವಾಣಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ (ನಾಚ್ ತರ್ಬೆತೆದಾರ್ / ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫರ್) ‘ನವರಸ’ ಆನಿಂ ಭರತನಾಟ್ಯಮ್ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಲಿ.
4. ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ (ಬಾಯ್ಲಾ ನಾಚಾಚೊ ಪೋಷಕ್) ಬಾಯ್ಲಾ, ಮಾಂಡೊ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಶಿಕಯ್ತಲೊ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.