ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಸ್ಮರಣಿಕಾ `ಶಿಖರ’ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

Saturday 25 Feb 2017 9:16pm
Santhosh Victor Fernandes
ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಸ್ಮರಣಿಕಾ `ಶಿಖರ’ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ 2014-17'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಅಖ್ರೇಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್, ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಬಿಷಪ್ಸ್ ಹಾವ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯಾ 25'ವೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಕಾರ್ಯ್ಯ್'ಚಟುವಟಿಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ನೋಂದಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಮರಣಿಕಾ `ಶಿಖರ’, ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಅತೀ ಮಾನಾದಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಬಾಪಾನ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲಿ. ಪ್ಲೋರಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಣಿಂ ಸವಾಲ್-ಜವಾಬ್ ಚಲಂವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದೆ| ಜೆಸ್ಸಿ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ'ಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ರೋಜಾ ಮಿಸ್ತಿಕಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್'ಚ್ಯಾ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಹಾಂಕಾ ಹತಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಹಕಾರಾಂಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ'ಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ತಾಂಕಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿಂ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸನ್ಮಾನಿತ್ ಕೆಲೆಂ. "ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿಕ್'ಯೀ ಚಡಿತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲೊ.

ಸಕಾಳಿಂ, ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಸಮಾವೇಶ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಪಾದುವಾ ಕಾಲೇಜಿಚೊ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ ಬಾಪಾಂನಿ ಮಾಯ್'ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾವಿಶಿಂ ವಿವರ್ಸಿಲೆಂ.

ವೇದಿರ್ ಮೊನ್ಸಿ ಡೆನಿಸ್ ಮೊರಾಸ್ ಪ್ರಭು ಆನಿಂ ಮಾನಾದಿಕ್ ವಿಲಿಯಂ ಮಿನೇಜಸ್ ಬಾಪ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ'ಹಾಣಿಂ ಸ್ವಾಗತ್ಸುನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ| ಬಿ. ದೇವದಾಸ ಪೈ ಹಾಣಿಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿಲೆಂ. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.