ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ್

Thursday 19 Jan 2017 2:05pm
ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ್
 

ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚೊ ಸಿರಿಲ್ ಜೆ.ಸಿಕ್ವೇರಾ (ಸಾಹಿತ್ಯ್), ಶಿರ್ಸಿಚೊ ವಾಸುದೇವ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾನುಭಾಗ್ (ಕಲಾ), ಯಲ್ಲಾಪುರ್’ಚಿ  ಕ್ಲಾರಾ ಅಂತೋನ್ ಸಿದ್ಧಿ (ಜಾನ್'ಪದ್) ಹಾಂಕಾಂ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾ (ಭಾಷಾಂತರ್ ವಿಭಾಗ್-ತೀಸ್ ಕಾಣಿಯೊ), ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಕೆ. (ಕವಿತಾ ವಿಭಾಗ್-ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ), ಆಗ್ನೇಷಿಯಾ ಫ್ರೇಂಕ್ ಬಿ.ಎಸ್ (ಅಧ್ಯಯನ್ ವಿಭಾಗ್-ಅಮೃತ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂ) ಹಾಂಕಾಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಪುರಭವನಾಂತ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಚೊ ಆಸಾ. ಮುಖೇಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿಂ ಮಂತ್ರಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ. ಗೌರವ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 50,000 ರುಪಯ್, ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 25,000 ರುಪಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.