ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಅಭಿಯಾನಾಚೆಂ ಸಮಾರೋಪ್

Saturday 14 Jan 2017 1:42pm
Naveen Kulshekar
Vithori Karkal
ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಅಭಿಯಾನಾಚೆಂ ಸಮಾರೋಪ್
 

ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್, ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವಾ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಅಭಿಯಾನಾಚೊ ಸಮಾರೋಪ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸುಕ್ರಾರಾ (13.01.2017) ಸಾಂಜ್ಯೆರ್ 4.30 ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಭಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಪ್ರಚಾರ್ ವಾಹನಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಭಾಸ್ ವಾಡೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ತಸಲ್ಯಾ ಭಾಷೆಕ್ ಅಖ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಚಾರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಲೊಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷೆ ಥಂಯ್ ಅಭಿಮಾನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಚಲೊನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೀಪ್ ಮೊಂತೆರೊ, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಣೈ, ಸುನಿಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ರೋಶನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಜೆರೊಮ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿಂ ಜೊರ್ಜ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹ್ಯಾ 8 ಜಣಾಂಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಭಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಲೋಕೋತ್ಸವಾಕ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ದಿಲೆಂ.

ಲೋಕೋತ್ಸವಾಚ್ಯೆ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ, ಫೋರ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ವಿದ್ಯಾ ಕಾಮತ್, ದಿನೇಶ್ ಶೇಟ್, ನಿರಂಜನ್ ರಾವ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕೊಳಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ಅಭಿಯಾನ್ ಜನೆರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಉಡುಪಿಂತ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ 13.01.2017 ವರೇಗ್ ಚಲ್ಲೆಂ. 15 ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ 56 ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ.


ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವಾಂತ್ ಕವಿ ಗೋಷ್ಟಿಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ:
ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ 12.02.2017 ತಾರಿಕೆರ್ ಪುರಭವನಾಚ್ಯಾ ವೆದಿಚ್ಯೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ವಿಶಯಾಚ್ಯೆರ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಯೆತಾ. ನಿಯಮಿತ್ ಕವಿಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿಂ ನಾಂವಾಂ ದಾಖಲ್ ಕರಿಜಯ್. ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್ 25.01.2017.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.