ಕಾಪುಚಿನ್ ಮೆಳಾಕ್ ಸಾತ್ ನವೆ ಯಾಜಕ್

Wednesday 11 Jan 2017 10:15am
Naveen Kulshekar
Fr. Darrel
ಕಾಪುಚಿನ್ ಮೆಳಾಕ್ ಸಾತ್ ನವೆ ಯಾಜಕ್
 

ಹ್ಯಾಚ್ ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ (09.01.2017) ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 3.30 ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ. ಅನ್ನ್ ಫ್ರಾಯೆರಿ, ಇಜಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ರೆತಿರ್ ಮಂಟಪಾಂತ್ ಸಾತ್ ಜಣ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ದಿಯಾಕೊನಾಂಕ್ ಯಾಜಕ್’ಪಣಾಚಿ ದೀಕ್ಷಾ ದಿಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಾತ್’ಯಿ ಜಣಾಂಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಆನಿಂ ಸೈರಿಂ-ಧೈರಿಂ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಜಾರಾ ವಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ.

ಹೆ ನವೆ ಯಾಜಕ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್: ಜೋಯೆಲ್ ಲೋಬೊ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ; ಜೆಸನ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಬನ್ನೂರ್; ಜೀವನ್ ವೊಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಫೆರ್ಮಾಯಿ; ಜೊಯ್, ಬಳ್ಕುಂಜೆ; ಅವಿಲ್ ಮನೋಜ್ ರೊಸಾರಿಯೊ, ಕುಪ್ಪೆಪದವ್; ಎಡ್ವಿನ್ ರಾಕೇಶ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಆನಿಂ ಮೈಕಲ್ ಮಿನೇಜ್, ಉಡುಪಿ.

ಮೀಸ್ ಆನಿಂ ಯಾಜಕ್’ಪಣಾಚಿ ದೀಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಆನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಸತ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯೆರ್ ದೆವಾಚಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ವಚೊಂ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.