ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್

Sunday 1 Jan 2017 3:08pm
ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್
 

ಮಂಗ್ಳುರ್-ಉಡುಪಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚ್ಯಾ ಆರಾಧನಾ ಆನಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ 2017 ವರ್ಸಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚಿ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾ| ವಿಲಿಯಮ್ ಮಿನೇಜ್ ಆನಿಂ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನ್’ಯಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್’ಪುರ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಆನಿಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚಿ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಸರ್ವ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಲೊಕಾಂಚಿ ಗಡ್ದಿ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.