ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ

Thursday 17 Sep 2015 10:14am
Victor Mathias
Mandd Sobhann
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ
 

2015-16’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲಾ.

ಸಪ್ತಂಬರ್ 6, 2015’ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಜಮ್‍’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 28’ವ್ಯೆ ಜೆರಾಲ್ ಮ್ಹಾ-ಸಭೆಂತ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ಆನಿ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಲೇಕ್-ಪಾಕ್ ಮಂಡನ್ ಕರ್ನ್, ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲೊವ್ನ್, ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲಿ.

ಸಪ್ತಂಬರ್ 11, 2015’ವೆರ್ ಚಲ್‍’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಜಮಾತೆಂತ್ 2015-16’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಅಶೆ ಆಸಾತ್ -

ಗುರ್ಕಾರ್ - ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ; ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ - ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ; ಸಂಯೋಜಕ್ - ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್; ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ - ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್; ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್; ಖಜಾನ್ದಾರ್ - ಶ್ರೀಮತಿ ಕ್ಲಾರಾ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ; ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಲೋಬೊ; ಲೋಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ - ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಟರ್ ಮಥಾಯಸ್

ಸಮಿತಿಚೆ ಹೇರ್ ಸಾಂದೆ - ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಮಾ| ಬಾ| ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಂದೋಡ್ಕರ್ (ಸಗ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್-ಒಫೀಶಿಯೊ), ಶ್ರೀ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಪಿಂಟೊ, ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್, ಶ್ರೀ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬೆನ್ನಿಸ್, ಶ್ರೀ ನೆಲ್ಸನ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಶ್ರೀ ಸಂತೋಶ್ ಶೆಣೈ, ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಗೌಡಾ (ನೀರಕೆರೆ), ಶ್ರೀ ಜೊಯೆಲ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ (ಅತ್ತೂರ್) ಆನಿ ಶ್ರೀ ಜೊಯ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಗೊಂಯ್).

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.