ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ

Thursday 17 Sep 2015 10:14am
Victor Mathias
Mandd Sobhann
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ
 

2015-16’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲಾ.

ಸಪ್ತಂಬರ್ 6, 2015’ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಜಮ್‍’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 28’ವ್ಯೆ ಜೆರಾಲ್ ಮ್ಹಾ-ಸಭೆಂತ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ಆನಿ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಲೇಕ್-ಪಾಕ್ ಮಂಡನ್ ಕರ್ನ್, ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲೊವ್ನ್, ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲಿ.

ಸಪ್ತಂಬರ್ 11, 2015’ವೆರ್ ಚಲ್‍’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಜಮಾತೆಂತ್ 2015-16’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಅಶೆ ಆಸಾತ್ -

ಗುರ್ಕಾರ್ - ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ; ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ - ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ; ಸಂಯೋಜಕ್ - ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್; ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ - ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್; ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್; ಖಜಾನ್ದಾರ್ - ಶ್ರೀಮತಿ ಕ್ಲಾರಾ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ; ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಲೋಬೊ; ಲೋಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ - ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಟರ್ ಮಥಾಯಸ್

ಸಮಿತಿಚೆ ಹೇರ್ ಸಾಂದೆ - ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಮಾ| ಬಾ| ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಂದೋಡ್ಕರ್ (ಸಗ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್-ಒಫೀಶಿಯೊ), ಶ್ರೀ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಪಿಂಟೊ, ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್, ಶ್ರೀ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬೆನ್ನಿಸ್, ಶ್ರೀ ನೆಲ್ಸನ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಶ್ರೀ ಸಂತೋಶ್ ಶೆಣೈ, ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಗೌಡಾ (ನೀರಕೆರೆ), ಶ್ರೀ ಜೊಯೆಲ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ (ಅತ್ತೂರ್) ಆನಿ ಶ್ರೀ ಜೊಯ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಗೊಂಯ್).

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 7ವಿ, 8ವಿ 9ವಿ ಆನಿಂ 10ವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 9 ದಿಸಾಂಚೆಂ (ಎಪ್ರಿಲ್ 29 ಥಾವ್ನ್ ಮೇ 7 ಪರ್ಯಾಂತ್) ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಸನ್ವಾರಾ,...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಮಾಗಿರ್ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಮಾಗಿರ್ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್

ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿನ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ದಶೆಂಬ್ರ್ 4, 2016ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ 180ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾಚೊ - ‘ಮಾಗಿರ್ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೋಜ ನೀನಾಸಂ ಹಾಣೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್...

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 180ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 180ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಏಕ್’ಮಾತ್ರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ – ಕಲಾಕುಲ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ದಸಂಬರ್ 4, 2016’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ 180’ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾಚೊ ನಾಟಕ್ ‘ಮಾಗಿರ್‍ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್’...

ಈಜಿಪ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಯುನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ

ಈಜಿಪ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಯುನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ

ಈಜಿಪ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾಂಚಾ (ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್) ಯುನಿಯನಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಯೆಹಿಯಾ ಕಾಲಾಶ್ ಆನಿ ದೋಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ತಾಂಣಿಂ ಫಟ್ಕಿರಿ ಖಬಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್, ತಶೆಂಚ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾಂಕ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ ಖಾತಿರ್...

ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ವಿರೋಧ್, ಲೋಕಾಯುಕ್ತಾಕ್ ದೂರ್

ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ವಿರೋಧ್, ಲೋಕಾಯುಕ್ತಾಕ್ ದೂರ್

ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಭ್ರಷ್ಟಚಾರಾ ವಿರೋಧ್ ದಳ್ ರಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದೂರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ವಯ್ರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ. ಆತಾಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ವಿರೋಧ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಾಂತ್ ದೂರ್ ದಾಖಲ್...

ಆತಂಕೀ ವಿರೋಧ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಝಜ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್! ಮ್ಹಣ್ತಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಿವ್’ಲಿನ್

ಆತಂಕೀ ವಿರೋಧ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಝಜ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್! ಮ್ಹಣ್ತಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಿವ್’ಲಿನ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್, ಟರ್ಕಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಲಾಗಿಂ ಟೆಲಿಫೋನಾಚೆರ್ ಉಲವ್ನ್ ಇಸ್ತಾಂಬುಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತೇಗ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ತಾಂಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೀ ಅಸಲ್ಯಾ ಆತಂಕೀ ವಯ್ರ್ ಆಮಿ ದೊನೀ....

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆದಿಂ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೆವಾ ವಯ್ರ್ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆನ್ ತೇಲ್ ವೊತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ವಿವಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ದಿವ್ಳಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ...

ದರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಖಜಾನ್!

ದರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಖಜಾನ್!

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ, ಟನ್ನ ಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಣ್ಯಾಂ ಭರ್ಲ್ಲಿಂ ನಾಜಿಂಚಿ ರೈಲಾಂ ಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಆತಾಂ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ರಿತಿರ್, ಎಕಾ ಆಗ್’ಬೊಟಿಂತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಖಜಾನ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್....

ನೇಪಾಳಾಕ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ತ್ರೀ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ನೇಪಾಳಾಕ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ತ್ರೀ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ನೇಪಾಳ್’ಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತೆ ಪಾಡ್ತ್ ಸಿ ಪಿ ಎನ್-ಯು ಎನ್ ಎಲ್’ಚ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಬಿದ್ಯಾ ದೇವಿ ಭಂಡಾರಿ, ದೇಶಾಚಿ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ತ್ರೀ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾಂವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್...

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ - 163’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ - 163’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 163’ವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ ಅನಿಲ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ಪಾಯ್ಸ್, ಕುವೇಯ್ಟ್, ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ‘ಗೀತ್ ಸಂಗೀತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಜುಲಾಯ್ 5, 2015’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ. ಲವೀನಾ ಪಾಯ್ಸ್, ಅನಿತಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹೊ, ಸ್ಮೆನಿಟಾ ಪಿಂಟೊ, ಎರಿಕ್....

ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಬಾಬ್ ಒಝೇರ್, ಹಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ‘ಥಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ’, ಆಯ್ತಾರಾ, ಜೂನ್ 14, 2015’ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೊ| ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್, ಹಾಣಿಂ ಮೆಕ್ಳಿಕ್....

’ಥಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ’ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ

’ಥಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ’ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಹಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ – ಆಯ್ತಾರಾ, ಜೂನ್ 14, 2015’ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾತಾ. ರೊಯ್ಸ್ಟನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ಬರೊವ್ನ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಎರಿಕ್....

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯೆ 162’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ – ಏಕ್ ವರ್ದಿ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯೆ 162’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ – ಏಕ್ ವರ್ದಿ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯೆ 162’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ನಾಟಕ್ – ‘ರಿವೈಂಡ್’, ಆಯ್ತಾರಾ, ಜೂನ್ 7, 2015’ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಕಲಾಕುಲಾಚ್ಯಾ 6 ಕಲಾಕಾರಾಂಚ್ಯಾ....

ಸೋದ್-4 ರಾಯ್ ಕೊಗುಳ್ – ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ರಾಣಿ ಕೊಗುಳ್ – ಜ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಸೋದ್-4 ರಾಯ್ ಕೊಗುಳ್ – ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ರಾಣಿ ಕೊಗುಳ್ – ಜ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ 24x7 ಹಾಚೆರ್ ಆಗೊಸ್ತ್ 2014 ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಟಿ.ವಿ. ಗಾಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಯ್ 31, 2015’ವೆರ್ ರಾಯ್ ಆನಿ ರಾಣಿ ಕೊಗುಳೆಕ್ ಕುರ್ವಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸೆರೆಮನಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲೊ. ಕುರ್ವಾರ್ ಕರ್ಚಿ....

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ವೊಡ್ದಿಚೊ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಅ|ಮಾ| ಸವೇರಿಯೊ ಕಾನಿಸ್ತ್ರಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ವೊಡ್ದಿಚೊ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಅ|ಮಾ| ಸವೇರಿಯೊ ಕಾನಿಸ್ತ್ರಾ.

ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ವೊಡ್ದಿಚೊ ನವೊ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ವ್ಹಡಿಲ್ (Superior General) ಜಾವ್ನ್ ಅ|ಮಾ| ಸವೇರಿಯೊ ಕಾನಿಸ್ತ್ರಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ವ್ಹಡಿಲಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಹರ್ಯೇಕಾ 6 ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಲ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚಿ ಜೆರಾಲ್....

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಸ್ಪುಟ್’ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆನಿ ದಬಾಜಿಕ್ 161’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಸ್ಪುಟ್’ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆನಿ ದಬಾಜಿಕ್ 161’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 24 ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯ್ 3, 2015 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಸ್ಪುಟ್’ – ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾ 10 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಬಿರಾಚೆಂ....

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಸ್ಪುಟ್’ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆನಿ ದಬಾಜಿಕ್ 161’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ.

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಸ್ಪುಟ್’ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆನಿ ದಬಾಜಿಕ್ 161’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ.

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 24 ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯ್ 3, 2015 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಸ್ಪುಟ್’ – ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾ 10 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಬಿರಾಚೆಂ....

ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಆತಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳ್ತೆಂ

ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಆತಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳ್ತೆಂ

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿನ್ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ರಾಜಿನಾಮೊ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳ್ತೆಂ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಒಬಾಮಾಕ್ ಪರತ್ ಜಿಕ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ?

ಒಬಾಮಾಕ್ ಪರತ್ ಜಿಕ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ?

ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾನ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಚುನಾವಾಂತ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಿಟ್ ರೋಮ್ನೀ ವಿರೋಧ್ ಜಿಕ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಾ.

ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿನ್ 13ವೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಘೆತ್ಲಿ

ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಘೆತ್ಲಿ

ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಪೂರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿನ್ ಭಾರತಾಚೊ 13ವೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಘೆತ್ಲಿ.

ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಭಾರತಾಚೊ 13ವೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಭಾರತಾಚೊ 13ವೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ಆದ್ಲೊ ದುಡ್ವಾ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಭಾರತಾಚೊ 13ವೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಚುನಾವ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿ.ಕೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಹಾಣೆ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಜಿಕ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಠಾರಾಯ್ಲೆಂ.

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.