AIKWO ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳ್

Monday 10 Aug 2015 10:06am
Dr. Edward Nazareth
AIKWO
AIKWO ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳ್
 

     ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಟನ್ (All India Konkani Writers’ Organisation - AIKWO), ಹಾಣಿಂ, ಆಯ್ತಾರಾ, ಆಗೊಸ್ತ್ 9, 2015’ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ದುಸ್ರೊ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳ ಆನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಥಾವ್ನ್ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. ’ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾದ್ರೊಸ್, ಗೊಂಯ್, ಹ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ, ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಉಗ್ತೊವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ.
    AIKWO ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್, ಹಾಣೆ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಹಾಣೆ ಜಯ್ತ್ ತಿಂತೆರಾಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬೊವ್ನ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡುಂಕ್, ಯುವಜಣಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಥಂಯ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕನ್ನಡ್ ಆನಿ ಹೇರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ತರ್ಜುಮೊ ಕರುಂಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ’ನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.
    ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್ ಹಾಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ’ನ್ ‘ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫುಡಾರ್’ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಹಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಲಿಖ್ಣಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾವ್ಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಸರುಂಕ್ ತಾಣೆ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ.
    ಮಾ. ಬಾ. ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್, ಹಾಣೆ ‘ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ರೀತ್’ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಪಯ್ಲೊ ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲೊ. ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಜಾಪಿ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ.
    ದುಸ್ರೊ ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜುಜೆ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಗೊಂಯ್, ಹಾಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಫುಡಾರಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲಿಪಿ - ರೋಮಿ’ – ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ತಾಣಿಂ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.
    ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸಮಿತೆಚಿ ವಾಂಗ್ಡಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಿ ಸಮಾರೋಪಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ಲಿ.
    ದನ್ಪಾರಾ, AIKWO ದುಸ್ರಿ ಮ್ಹಾಸಭಾ ಜಮ್ಲಿ. ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಣೆಂ ವರ್ಸಾಚಿ ವರ್ದಿ ಸಭೆರ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಶ್ರೀ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಣೆಂ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಲೇಕ್-ಪಾಕ್ ಸಭೆ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಸಭೆನ್ ತಿಂ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗೊಂಯಾಂತ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಕೇರಳಾಂತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಮ್ಮೆಳನಾಂ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂ ಆನಿ ವಿಚಾರ್‍ಸಾತಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾಲೊ. ಮ್ಹಾಸಭಾ, AIKWO ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾದ್ರೊಸ್, ಗೊಂಯ್, ಹಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್’ಪಣಾಖಾಲ್ ಚಲ್ಲಿ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.