ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಲೊಯೊಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್

Tuesday 4 Aug 2015 2:52am
Avi & Palimar
ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಲೊಯೊಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್
 

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಸನ್ವಾರಾ, ಆಗೋಸ್ತ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್, ಹರ್ಜೆಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಲುನಾ ಪಾರ್ಕ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ – ವಿಕ್ಟರ್ ಲುವಿಸ್ (ತ್ರಾಸಿ), ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜ (ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ), ಗ್ರೇಸಿ ಡಿಸೋಜ (ಕುಂದಾಪುರ್), ಮಥಾಯಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಜೊಸ್ಸಿ (ಹರ್ಜ಼ಿಲಿಯಾ), ವಿಲಿಯಮ್ ಲೋಪೆಜ಼್ ಆನಿ ಸತ್ತು ಪಾಲಡ್ಕಾ – ಹಾಂಕಾ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯಾ ನಾದಾರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.
    ಸ್ಟೀವನ್ ರಾಜಾ ಬೈಂದೂರ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ದೆವಾಧೀನ್ ದೊ| ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಎಕಾ ಮಿನುಟಾಚೆಂ ಮೌನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.
    ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ದಿವೊ ಪೆಟಯ್ಲೊ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಶಾಂತಿಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾರ್ವ್ಯಾಕ್ ಉಬೊವ್ನ್ ಲೀಗ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಲೀಗಾಂತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ವಾಲಿಬೊಲ್, ಥ್ರೋಬೊಲ್, ರಿಲೇ, ದೊರಿ ವೊಡ್ಚೆಂ, ಮೊಡ್ಕಿ ಫುಟೊಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹೇರ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಖೇಳ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ.
    ಡೊನಿ ನವೋದಯ ಹಾಣೆಂ ರುಲಿ-ರೆಗ್ರೊ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ್ಸಿಲೆ. ಪಿಚ್ ಆನಿ ಗ್ರೌಂಡಾಚಿ ತಯಾರಿ – ಝೇವಿಯರ್ ಎನ್.ಎಫ್.ಸಿ, ಸಚಿನ್, ಎಂಟನಿ, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಸ್ಟೀವನ್ ಆನಿ ನವೀನ್, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ಡ್ – ಹಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೆಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅರುಣ್ ತೆಲ್-ಅವೀವ್ ಹಾಣೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಆರೂಪ್, ಮಥಾಯಸ್ ಆನಿ ಜೊಸ್ಸಿ – ಹಾಣಿಂ ವೊಲಿಬೊಲ್, ಥ್ರೋಬೊಲ್ ಆನಿ ಹೇರ್ ಖೇಳ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆ.
    ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಆಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ನಿಲಾಮ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಪೋಷಕಾಂಕ್ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್. ಮುಖೆಲಿ ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಹಾಣೆಂ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲಿ.
    ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಆವಾಜ್ ಐವನ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ ಹಾಣೆಂ ದಿಲೆಂ ತರ್, ಅನಿಲ್ ಎನ್.ಎಫ್.ಸಿ. ಹಾಚೆಂ ಡಿ.ಜೆ. ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಸಿರಿಲ್ ಎಸ್.ಎಫ್.ಎಕ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ ವೆದಿ ಸಜೊವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ನ್ಯೂಸ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಮೀಡಿಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ಗೊಡ್ವಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಎನ್.ಎಫ್.ಸಿ. ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.
ವಿಜೇತಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ:
ಕ್ರಿಕೆಟ್ (ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್)
*  ಚ್ಯಾಂಪಿಯನ್ಸ್ - ಟೈಗರ್
*  ರನರ್ಸ್ ಅಪ್ – ಉಡುಪಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್
*  ಮೆನ್ ಒಫ಼್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ (ಫೈನಲ್) – ಮಹೇಶ್, ಟೈಗರ್
*  ಟೊಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ (ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್) – ಕೀತನ್, ಟೈಗರ್
*  ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ – ಜೊನ್ಸನ್, ಜೆ.ಎಮ್.ಜೆ.
*  ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ (ಒರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್) – ಅಮಿತ್, ಎನ್.ಎಫ್.ಸಿ.
*  ಬೆಸ್ಟ್ ಒಲ್ ರೌಂಡರ್ – ಕೀತನ್, ಟೈಗರ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ (ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್)
*  ಚ್ಯಾಂಪಿಯನ್ಸ್ – ಹೋಲಿ ಕ್ರೊಸ್
*  ರನರ್ಸ್ ಅಪ್ – ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
*  ಮೆನ್ ಒಫ಼್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ (ಫೈನಲ್) – ನೀಮಾ, ಹೋಲಿ ಕ್ರೊಸ್
*  ಟೊಪ್ ಸ್ಕೋರರ್  – ಅನಿತಾ, ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್
*  ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ – ಅನಿತಾ, ಹೋಲಿ ಕ್ರೊಸ್
ವಾಲಿಬೊಲ್ (ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್)
*  ಪಯ್ಲೆಂ – ಉಡುಪಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್
*  ರನರ್ಸ್ ಅಪ್ – ಜೆರುಸಲೆಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ಥ್ರೋಬೊಲ್ (ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್)
*  ಪಯ್ಲೆಂ – ಹೋಲಿ ಕ್ರೊಸ್
*  ರನರ್ಸ್ ಅಪ್ – ಏಂಜಲ್ಸ್
ದೋರಿ ವೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ (ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್)
*  ಪಯ್ಲೆಂ – ಪಾಲಿಮಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
*  ರನರ್ಸ್ ಅಪ್ – ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್
ದೋರಿ ವೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ (ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್)
*  ಪಯ್ಲೆಂ – ಎಸ್. ಎಫ್. ಎಕ್ಸ್
*  ರನರ್ಸ್ ಅಪ್ – ಏಂಜಲ್ಸ್
4 X 100 ರಿಲೇ (ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್)
*  ಪಯ್ಲೆಂ – ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೈಡರ್
*  ರನರ್ಸ್ ಅಪ್ – ಇಮ್ಮಾನುವೆಲ್
4 X 100 ರಿಲೇ (ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್)
*  ಪಯ್ಲೆಂ – ಹೋಲಿ ಕ್ರೊಸ್ ಎ
*  ರನರ್ಸ್ ಅಪ್ – ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೈಡರ್
ಮಡ್ಕಿ ಫುಟೊಂವ್ಕ್
*  ಆಪೋಲಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಏಂಜಲ್ಸ್
ಚಿಯರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್
*  ರೀಮಾ

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.