ದಸಂಬರ್ 02 ವೆರ್ ``500 ಖೆಳ್’’ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

Friday 2 Dec 2016 3:55am
Karnataka Konkani Sahitya Academy
Karnataka Konkani Sahitya Academy
ದಸಂಬರ್ 02 ವೆರ್ ``500 ಖೆಳ್’’ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್
 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 2014-17 ಆವ್ದೆಚೆಂ 61’ವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಜಾವ್ನ್ ``500 ಖೆಳ್’’ ಪರ್ಗಟಾಯ್ತಾ. ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿಚ್ಯಾ 6 ಜಣ್ ಬ್ರದರಾಂನಿ ಜಮಯಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಶಿಬಿರ್ ಆನಿ ರೋಸ್, ಕಾಜಾರ್ ಸೊಭಾಣ್-ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ ಖೆಳವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 500 ವಿವಿಧ್ ಖೆಳಾಂಚೊ ಜಮೊ ಹೊ. ಬ್ರದರ್ ಫ್ಲಾವಿಯನ್ ಲೋಬೊ, ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ರೋಹನ್ ಡಾಯಸ್, ತಾಕೊಡೆ, ತ್ರಿಶಾನ್ ಸೊಜ್, ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್, ಅಶ್ವಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕುಂಬ್ಳೆ, ಅಶ್ವಿನ್ ಆರಾನ್ಹಾ, ಕಣಜಾರ್ ಆನಿ ರೂಪೇಶ್ ತಾವ್ರೊ, ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಹಾಣಿಂ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ.

2016 ದಸಂಬರ್ 02 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ `ಸೆಮಿನರಿ ದಿಸಾ’, ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಅ.ಮಾ.ದೊ. ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಗ್ತಾಯ್ತಲೊ

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.