national

ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಕ್ ಬಿಬೇಕ್ ಮುಖೆಲಿ

ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಕ್ ಬಿಬೇಕ್ ಮುಖೆಲಿ

ನೋಟ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪ್ರಗತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾ. ...

ಹರ್ ಘರಾಂತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ್; ಸೌಭಾಗ್ಯ್ ಯೋಜನ್!

ಹರ್ ಘರಾಂತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ್; ಸೌಭಾಗ್ಯ್ ಯೋಜನ್!

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ’ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಹಜ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಹರ್ ಘರ್ ಯೋಜನ್ (ಸೌಭಾಗ್ಯ್)’ ಆಜ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಾ. ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಘರಾಂತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ....

ನಿಯಮಾಂ ಪಾಳಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ನಿಯಮಾಂ ಪಾಳಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಸುರತ್ಕಲ್’ಚೆಂ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಂ ಮಹಾಮಾರ್ಗಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಫೊಂಡ್ಕುಲೆ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂನಿ ಎನ್.ಐ.ಟಿ.ಕೆ. ಟೋಲ್ ....

ಪಬ್ಬಾಂತ್’ಯೀ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ಪಬ್ಬಾಂತ್’ಯೀ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್'ಚ್ಯಾ ಪಬ್ಬಾಂನಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲಾ. ಪಬ್ಬಾಕ್ ವೆತಲ್ಯಾಂನಿ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ವಳ್ಕೆ ಚೀಟ್ ಆನಿಂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಕಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಲಾಂಗಣಾಚ್ಯಾ ಅಬಕಾರಿ....

ಮುಂಬೈ: ಆರ್. ಕೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಉಜೊ

ಮುಂಬೈ: ಆರ್. ಕೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಉಜೊ

ಮುಂಬೈಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಆರ್. ಕೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ಉಜೊ ಪೆಟುನ್, ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಟಿ.ವಿ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಚೆಂ ಸೆಟ್ ಹುಲ್ಪಾಲಾಂ. ಸ್ಟುಡಿಯೋಂತ್ ಸೋನಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್....

ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೆಂ

ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೆಂ

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಥಾವ್ನ್ ಸೇಡಂಗೆಕ್ ವಚುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ...

ರಾಜಭವನಾಂತ್ ಐ.ಜಿ.ಡಿ. ರೂಪಾ ಹಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಚೆಂ ಪದಕ್ ಪ್ರದಾನ್

ರಾಜಭವನಾಂತ್ ಐ.ಜಿ.ಡಿ. ರೂಪಾ ಹಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಚೆಂ ಪದಕ್ ಪ್ರದಾನ್

ರಾಜ್ಯಾಚೆಂ ಐ.ಜಿ.ಡಿ. ರೂಪಾ ಹಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ರಾಜಭವನಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ್’ಪಾಲ್ ವಜುಭಾಯಿ ಆರ್. ವಾಲಾ ಹಾಣೆಂ ರೂಪಾ'ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ...

ದಾವಣಗೆರೆ: ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್ನ್ 26 ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ದಾವಣಗೆರೆ: ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್ನ್ 26 ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಂಡಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್ನ್ 26 ಬಕ್ರೆ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದುರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಹಳದಪ್ಪ, ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ದುರುಗಪ್ಪ, ಹಾಲಪ್ಪ, ಮರಿಯಪ್ಪ ಹಾಂಚೆ ....

ಪೆಟ್ರೊಲಾಕ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಫಕತ್ 40 ರುಪಯ್!?

ಪೆಟ್ರೊಲಾಕ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಫಕತ್ 40 ರುಪಯ್!?

ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದೇಶ್’ಭರ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಾ, ಪೂಣ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಆನಿಂ ಡೀಸೆಲಾಕ್ ತೆಂ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾ. ಜರ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಆನಿಂ ಡೀಸೆಲಾಕ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಲಾಗು ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ...

ನವೆಂಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ’ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ’ ಯೋಜನೆಕ್ ಚಾಲನ್

ನವೆಂಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ’ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ’ ಯೋಜನೆಕ್ ಚಾಲನ್

ನವೆಂಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ’ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ’ ಯೋಜನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಚಾಲ್ತೆಕ್ ಯೆತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಣೆಂ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲಾ. 'ಹ್ಯಾ ಯೋಜನೆಂತ್ ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್. ಕಾರ್ಡ್...

ಪುತಾಕ್ ದಯಾಮರಣ್ ಮಾಗುನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಕ್ ಆವಯ್ನ್ ಕಾಗದ್ ಬರಯ್ಲೆಂ!

ಪುತಾಕ್ ದಯಾಮರಣ್ ಮಾಗುನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಕ್ ಆವಯ್ನ್ ಕಾಗದ್ ಬರಯ್ಲೆಂ!

ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾನ್ ವಳ್ವಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ದಯಾಮರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ವಿಚಾರ್ನ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಪುರ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಜಾನಕಿನ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್...

ಒಡಿಶಾ: ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ಲೆಂ ದನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜೇವ್ನ್ 230 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ್

ಒಡಿಶಾ: ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ಲೆಂ ದನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜೇವ್ನ್ 230 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ್

ಒಡಿಶಾಚ್ಯಾ ಮಲ್ಕಾಂಗಿರಿ ಆನಿಂ ಕಾಲಾಹಂಡಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ದನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜೇವ್ನ್ 230 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾ. ಚಿತ್ರಕಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ....

ರಾಜಸ್ಥಾನಾಂತ್ ರಯ್ತಾಂಚೆಂ 20,000 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಮಾಫಿ ಕೆಲೆಂ

ರಾಜಸ್ಥಾನಾಂತ್ ರಯ್ತಾಂಚೆಂ 20,000 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಮಾಫಿ ಕೆಲೆಂ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಯ್’ಭರ್ ಹಜಾರೊಂ ರಯ್ತಾಂನಿ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ರಯ್ತಾಂಚೆಂ 20,000 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ರೀಣ್....

ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ!

ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ!

ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ನಾಂ! ಹೆಂ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆದೇಶ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ...

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.: ಬರಿ ಖಬರ್!

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.: ಬರಿ ಖಬರ್!

ಅಟೊಮೋಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸೆಸ್ ಚಡ್ಚೆಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಮಂಡಳಿನ್, ಸದಾಂ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ 40 ವಸ್ತುಂಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ತಿರ್ವೊ ಉಣೊ ಕೆಲಾ....

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಂಖ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜೊಡ್ಣಿಂ; ಫೆಬ್ರೆರ್ 18 ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಂಖ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜೊಡ್ಣಿಂ; ಫೆಬ್ರೆರ್ 18 ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್

ಜರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ನಾಂ ತರ್, ವೆಗಿಂಚ್ ಕರಾ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಫೆಬ್ರೆರ್ 18 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡಾಕ್ ಆಧಾರ್ ....

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಟ್ವಿಟರ್’ಗಾರಾಂಚೆಂ ಆಗ್ರಹ್

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಟ್ವಿಟರ್’ಗಾರಾಂಚೆಂ ಆಗ್ರಹ್

ಮಾಲ್ಘಡಿ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹಿಚ್ಯೆ ಖುನಿಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್’ಭುಂಯಾಚೆರ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಟ್ವಿಟರ್’ಗಾರಾಂನಿ ಆಗ್ರಹ್ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಹೆಂ ವ್ಹಾಳುನ್’ಚ್...

ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಾನ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಾನ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್

ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹಿಚೆಂ ಮರಣ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಾನ್ ಚಾಮರಾಜ್’ಪೇಟೆಚ್ಯಾ ವೀರಶೈವ್ ರುದ್ರ್’ಭುಮಿಂತ್...

ಪಿಸ್ತುಲಾನ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹಿಚಿ ಖುನಿ!

ಪಿಸ್ತುಲಾನ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹಿಚಿ ಖುನಿ!

ಗಾಂಧಿನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರ್.ಆರ್. ನಗರಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್, ಹಿಚಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ .32 ಪಿಸ್ತುಲಾನ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್...

ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆನಿಕೀ ಮ್ಹಾರಗ್!

ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆನಿಕೀ ಮ್ಹಾರಗ್!

ತೆಲಾಚ್ಯಾ ಕಂಪನಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೊಡು ಖಬರ್. ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ರಾಂದ್ಪಾ ಅನಿಲಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ಲಾ. ದೆಲ್ಲಿಂತ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ.ಲ್ ಸಿಲಿಂಡರಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 14% ಚಡ್ಲಾ. ಎಕಾ ಸಿಲಿಂಡರಾಚೆರ್ 73.50 ರುಪಯ್ ಚಡ್ಲಾ....

ತೀನ್ ಮಾಳ್ಯೆಚೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಕೊಸ್ಳುನ್ 19 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ತೀನ್ ಮಾಳ್ಯೆಚೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಕೊಸ್ಳುನ್ 19 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಹಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಬುಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ತೀನ್ ಮಾಳ್ಯೆಚೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಕೊಸ್ಳಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ 19 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ 30 ಜಣ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂನಿ ಶಿರ್ಕುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ....

ಕೇಂದ್ರ್ ಗೃಹ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾಜೀವ್ ಗೌಬಾ ನೇಮಕ್

ಕೇಂದ್ರ್ ಗೃಹ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾಜೀವ್ ಗೌಬಾ ನೇಮಕ್

ಕೇಂದ್ರ್ ಗೃಹ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜೀವ್ ಗೌಬಾ ಹಾಣೆಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜೀವ್ ಮಹರ್ಷಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್....

ಮಂಗ್ಳುರ್-ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ರಯ್ಲಾ ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಕೊಸ್ಳುನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ ಗುಡೊ

ಮಂಗ್ಳುರ್-ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ರಯ್ಲಾ ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಕೊಸ್ಳುನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ ಗುಡೊ

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿಂ ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಹೇರ್ ಪ್ರದೆಶಾಂನಿ ಚ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೊತುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಅಸ್ತ್-ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲಾ. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಗುಡೊ...

ಭಾರತಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಜೆಂಡರ್

ಭಾರತಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಜೆಂಡರ್

ಗುರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಜೆಂಡರ್ ಇಂಡಿಯಾ 2017 ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಚಿ ನಿತಿಶಾ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಹಿಣೆಂ ಹೊ ಮುಕುಟ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. 26 ವರ್ಸಾಂಚೆ ನಿತಿಶಾ...

17 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಯುವತಿನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೆಂ

17 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಯುವತಿನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೆಂ

ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ 17 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಯುವತಿನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಾಂಡಿಲ್ ನಗರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ತಿಣೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್...

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆವಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್?

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆವಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್?

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸ್ಥಾಪಕಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಎಕ್ಲೊ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ....

28ವೆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಫ್ ಇಕೊನೊಮಿಕ್ಸ್ ಉದ್ಘಾಟನ್

28ವೆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಫ್ ಇಕೊನೊಮಿಕ್ಸ್ ಉದ್ಘಾಟನ್

ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಯೋಜನ್ – ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಫ್ ಇಕೊನೊಮಿಕ್ಸ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 28ವೆರ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಜಾತಲೆಂ....

ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ತೀರ್ಪ್; ತಿದೊಡೆಂ ತಲಾಕ್ ರದ್ಧ್

ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ತೀರ್ಪ್; ತಿದೊಡೆಂ ತಲಾಕ್ ರದ್ಧ್

ತಿದೊಡೆಂ ತಲಾಕ್, ಹಾಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತೇ ಪಾಳುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಧಖೊ ದಿಲಾ. ಪಾಂಚ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಾಂಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಘಟನಾತ್ಮಕ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾನ್....

ಪಂಜಾಬಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಭಾರತ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್…?

ಪಂಜಾಬಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಭಾರತ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್…?

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಗಡಿರ್ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಘರ್ಷಣ್ ಚಲುನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ದ್ವೇಶಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ದ್ವೇಶ್ ತೂಪ್ ವೊತ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್’ಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಪರ್ಜಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೊ ಮೋಗ್ ತವಳ್-ತವಳ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್….

'ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ' ಘೋಶಣ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ರಾಯ್ನಾಚೊ ಸಲಾಮ್

'ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ' ಘೋಶಣ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ರಾಯ್ನಾಚೊ ಸಲಾಮ್

ಸದಾಂಯ್ ಏಕ್ ನಾಂ ಏಕ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಆತಾಂ ಆನ್ಯೆಕಾ ವಿಶಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸಾ. ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಲ್ ಚೌಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜೊರಾನ್ ’ಭಾರತ್....

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.