Zoo

ದಾದ್ಲೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮುಕಾರ್'ಚ್ಚ್ ವಾಗಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಲೊ

ದಾದ್ಲೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮುಕಾರ್'ಚ್ಚ್ ವಾಗಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಲೊ

ಚೀನಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ದಾದ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ವಾಗಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಲಾ. ಚೀನಾಚ್ಯಾ ನಿಂಗ್ಬೋ ನಗರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಾಂತ್ ಹೆಂ ದುರ್ಘಟನ್ ಸಂಬವ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಯಂಗೋರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್...

ರಾನ್ವಟಿ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾಗ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲೊ

ರಾನ್ವಟಿ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾಗ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲೊ

ಇಂದೋರ್’ಚ್ಯಾ ಕಮಲ ನೆಹರು ರಾನ್ವಟಿ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾಗ್ ಚುಕೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 5 ವೊರಾರ್’ಶೆಂ ವಾಗ್ ಘುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಾ ಖಂಯ್. ವಾಗ್ ಘುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಾಂನಿ ಥಂಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್...

ಚಿತಾಳ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾನಾ, ವಾಗ್ ಆಡಾಯ್ತಾ!

ಚಿತಾಳ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾನಾ, ವಾಗ್ ಆಡಾಯ್ತಾ!

ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮೃಗಾಲಯಾಂತ್, ಮೃಗಾಲಯ್ ಪಾಲಕಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಚಿತಾಳ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಾಗ್ ತಾಕಾ ಆಡಾಯ್ತಾ ತಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಖಬರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಚಾಲು ಆಸಾ...

ಮೊರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ಲೊ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೊ ತರೀ ಕಸೊ?!

ಮೊರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ಲೊ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೊ ತರೀ ಕಸೊ?!

ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತೆದಾಳಾ ಲೋಕ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ತುಕ್ಲಯ್ತಾತ್, ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್, ಖಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆಂ ಖಾಣ್’ಯೀ ದಿತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಏಕ್ ತರ್ನಾಟೊ ಹ್ಯಾಚ್ ರಿತಿನ್ ಕರುಂಕ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.