Youth Convention

ಅಸಮಾನತಾ ನಿವಾರುಂಕ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಉಲೊ

ಅಸಮಾನತಾ ನಿವಾರುಂಕ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಉಲೊ

ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ವಾಮಂಜೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಜನೆರ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಂಪನ್ನ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಂತಿಮ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ...

ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನ್

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ, ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ವಾಮಂಜೂರ್’ಚ್ಯಾ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ದೇಶಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರದೇಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಹಜಾರಾಂಚ್ಯಾಕೀ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.