World Record

ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂತ್ ’ಖಿಚಡಿ’

ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂತ್ ’ಖಿಚಡಿ’

ದೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಭವನಾಂತ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ಚೆಫ್ ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಣೆಂ 50 ಸ್ವಯಂ ಸೆವಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ....

ಇಂದೊರ್’ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ವಿಶ್ವ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ!

ಇಂದೊರ್’ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ವಿಶ್ವ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ!

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಇಂದೊರಾಂತ್, ಎಕಾ ಚಲಿಯೆನ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕಾಂತ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲಾಂ. 24 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಟೇದಾರ್, ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲಿ ಚಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಿಣೆಂ ನಿರಂತರ್ 31 ಘಂಟೆ ಡ್ರಮ್ ವ್ಹಾಜಯ್ಲಾಂ...

ನಾಚಾಂತ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೆ ರೊಬೋಟ್ಸ್

ನಾಚಾಂತ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೆ ರೊಬೋಟ್ಸ್

ನಾಚಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲಾ ಚೀನಾನ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ನಾಚ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾಚೊನ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆ 1,007 ರೊಬೋಟ್ಸಾಂನಿ. ರಾಂದ್ಪಾಕ್, ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಉಪಯೋಗ್ಸುಂಚೆ ರೊಬೋಟ್ಸ್...

ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಭಿತರ್, ದೋನ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ!

ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಭಿತರ್, ದೋನ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ!

ಚೀನಾಂತ್ ಜುಲಾಯ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್, ದೋನ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿರೋಧ್ ಧಿಕ್ಕಾಂನಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ! ಹಿಂ ದೋನ್ ರೈಲಾಂ 420 ಕಿ.ಮಿ ವೆಗಾನ್ ಪರಸ್ಪರ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾಲಿಂ. ಸಕಾಳಿಂ 11.20 ಪೂರ್ವ್...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.