Weather

ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ರೆಡ್ ಆಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಾಂ!

ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ರೆಡ್ ಆಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಾಂ!

ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆನಿಂ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಕ್ದಮ್ ಭಿಗ್ಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಕಠೀಣ್ ಬರ್ಫಾಚ್ಯಾ ಪಡ್ಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ ಅಸ್ತ್’ವ್ಯಸ್ತ್...

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ತುಫಾನಾಕ್ 19 ಜಣ್ ಬಲಿ

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ತುಫಾನಾಕ್ 19 ಜಣ್ ಬಲಿ

ಆಮೆರಿಕಾಚೊ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾಗ್ ಕಠೀಣ್ ತುಫಾನಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ. 19 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಘಾಯೆಲಾ. ಜೊರ್ಜಿಯಾ ಧರ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಫ್ಲೋರಿಡಾಚೊ ಉತ್ತರ್ ಭಾಗ್ ಆನಿಂ ಜೋರ್ಜಿಯಾಚೊ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾಗಾಂತ್ ಆನಿಕ್’ಯಿ ವಾತಾವರಣ್ ಭಿಗ್ಡೊಂಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹವಾಮಾನ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ...

ಕಾರ್’ವಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಹಿಂವಾಳೆ ದೀಸ್

ಕಾರ್’ವಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಹಿಂವಾಳೆ ದೀಸ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್’ವಾರ್, ಹೊನ್ನಾವರ್, ಭಟ್ಕಳ್, ಕುಂದಾಪುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಹಿಂವಾಳೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ ವ ಜಾತಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರಾತಿಂ ಮಧ್ಯಾನೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾತ್ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಥಂಡ್ ವ್ಹಾರೆಂ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಕಾರ್’ವಾರಾಂತ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ವಾತಾವರಣ್ ಎಕ್ದಮ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಜಾಲಾಂ...

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸುರ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ನಾಂ!

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸುರ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ನಾಂ!

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾಂ. ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸಾಚಿ ಮೊಡಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾವ್ಸ್. ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಆನಿಂ ಹಿಂವಾಕ್ ಕಾಂಪೊನ್ ಆಸಾ...

ಪ್ರಚಂಡ್ ವಾರ್ದಾ ವಾರ್ಯ್ಯಾಕ್ 10 ಜಣಾಂ ಬಲಿ

ಪ್ರಚಂಡ್ ವಾರ್ದಾ ವಾರ್ಯ್ಯಾಕ್ 10 ಜಣಾಂ ಬಲಿ

ಭಯಂಕರ್ ನಾಡ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಚ್ಯಾ ಘಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಮಿಳುನಾಡುಕ್, ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂನಿಂಚ್ ವಾರ್ದಾ ವಾರೆಂ ವಾದಾಳ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯೆ ಜೀವನ್ ಅಸ್ತ್’ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 10’ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ...

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ರೈಲ್, ವಿಮಾನ್ ಸಂಚಾರ್ ಅಸ್ತ್’ವ್ಯಸ್ತ್

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ರೈಲ್, ವಿಮಾನ್ ಸಂಚಾರ್ ಅಸ್ತ್’ವ್ಯಸ್ತ್

ವಾರ್ಧಾ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಕ್ ಚೆನ್ನೈ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿಂ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಕ್ ಚೆನ್ನೈ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ತಮಿಳ್’ನಾಡುಚ್ಯೆ ಪ್ರದೇಶ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ರೈಲ್ ಆನಿಂ ವಿಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಚಾರಾಂತ್ ಅಡ್ಚಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕಠೀಣ್ ವೆಗಾನ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಮಾರ್ 25 ವಿಮಾನಾಂ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್...

ಅಂಡಮಾನಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್, ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಕ್ಷಣಾಕ್ ಸೈನಿಕ್!

ಅಂಡಮಾನಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್, ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಕ್ಷಣಾಕ್ ಸೈನಿಕ್!

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪಾಚ್ಯೆರ್ ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ ಅಸ್ತ್’ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿಂ ಸುಮಾರ್ 1,400 ಪ್ರವಾಸಿ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ...

ಕಠೀಣ್ ಧುವ್ರಿಯೆಕ್ 25 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಕಠೀಣ್ ಧುವ್ರಿಯೆಕ್ 25 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ ಗೊಂದೊಳಾಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕಾರಣ್ ಕಠೀಣ್ ಧುವ್ರಿ ವರ್ವಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಚಲೊಂಕ್, ವಾಹನಾಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆನಿಂ ಹಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ಎದೊಳ್ 25 ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂ 50 ವಯ್ರ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್...

ಸೌದಿ ರೆಂವಾಟ್ ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ಬರ್’ಫಾಚೆಂ ವಾದಾಳ್!

ಸೌದಿ ರೆಂವಾಟ್ ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ಬರ್’ಫಾಚೆಂ ವಾದಾಳ್!

ಸೌದಿ ಆರೇಬಿಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೆಂವಾಟ್ ಜಾಗೊಚ್ ಸಯ್. ಪೂಣ್ ತುಮಿ ಆತಾಂ ಸೌದಿಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಚಕಿತ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ರೆಂವಾಟ್ ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ಬರಫ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಸೌದಿ ಆರೇಬಿಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಭಾಗಾಂತ್ಲೊ ತಾಪ್’ಮಾನ್ -3°’ಕ್ ದೆಂವ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬರಫ್ ಪಡ್ತಾ...

ಸುಕಿ ಧಾಡಿನ್ ಬುಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್!

ಸುಕಿ ಧಾಡಿನ್ ಬುಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್!

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾವ್ಸ್ ಸಾರ್ಕೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಸುಕಿ ಧಾಡ್ ಪಡ್’ಲ್ಲಿ. ಹಿಂವ್ ಆಸೊನ್’ಯಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸುಕೆಂ ಸುಕೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ಯೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಪಾವ್ಸಾಕ್...

ತಮಿಳ್’ನಾಡುಂತ್ ತೂಫಾನ್ ವಾದಾಳ್ ಯೆತೆಲೆಂ!

ತಮಿಳ್’ನಾಡುಂತ್ ತೂಫಾನ್ ವಾದಾಳ್ ಯೆತೆಲೆಂ!

ತಮಿಳ್’ನಾಡುಂತ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಭಾರೀ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ತೂಫಾನ್ ವಾದಾಳ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹವಾಮಾನ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಚೆನ್ನೈ ಆನಿಂ ವೇದಾರಣ್ಯಮಾಂತ್ ಹೆಂ ವಾದಾಳ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಬಂಗಾಳಾಚ್ಯಾ ಅಗ್ನೇಯ್ ಕುಶಿನ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾಚೆಂ ಬಳ್...

ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್, ಘಡ್ಗಡ್ಯಾ-ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಬಲಿ

ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್, ಘಡ್ಗಡ್ಯಾ-ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಬಲಿ

ಚಿಕ್’ಮಗ್ಳುರ್, ಬೆಳ್ಗಾಂವ್ ಆನಿಂ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೇರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಘಡ್ಗಡೊ-ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿಂ ಎಕ್ಲೊ ಬಲಿ ಜಾಲಾ. ಬೆಳ್ಗಾವಾಂತ್ ಜ್ಯೋರ್ ಪಾವ್ಸ್, ಘಡ್ಗಡೊ-ಝಗ್ಲಾಣೆ ಯೇವ್ನ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ರೈತ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾ...

ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಪ್ರದ್ಯುಷನಾ ವರ್ವಿಂ ದಿಲ್ಲಿ ಶಹರ್ ಥರ್ಥರ್ತಾ!

ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಪ್ರದ್ಯುಷನಾ ವರ್ವಿಂ ದಿಲ್ಲಿ ಶಹರ್ ಥರ್ಥರ್ತಾ!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವ ದೀಪಾವಳಿ ಫೆಸ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ನವಿದಿಲ್ಲಿ ಶಹರ್ ಆಪಾಯಾಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ಯೆಂತ್ ಬುಡ್ಲಾಂ. ಲೋಕ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಕಷ್ಟಾತಾ. ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ನಾಕಾ-ತೊಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಂದಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ...

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಧೋವ್ ಪಡೊನ್ ವಿಮಾನಾಚಿ ದೆಂವ್ಣ್ಯೊ ತಡವ್!

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಧೋವ್ ಪಡೊನ್ ವಿಮಾನಾಚಿ ದೆಂವ್ಣ್ಯೊ ತಡವ್!

ಕಠೀಣ್ ಧೋವ್ ವ ಧುವ್ರೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ದೆಂವಾಜಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ವಿಮಾನಾ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಕಾಳಿಂ 6 ವೊರಾರ್ ದೆಂವಾಜಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ದುಬಾಯಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನ್ ಕೊಯಿಕ್ಕೊಡ್ ವಚೊನ್, ಅಡೇಜ್ ಘಂಟೆ...

ಸಿರಿಬಾಗಿಲು ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಭಯಂಕರ್ ತೂಫಾನ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲಿ ರೂಕ್ ಆನಿಂ ಘರಾಂ!

ಸಿರಿಬಾಗಿಲು ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಭಯಂಕರ್ ತೂಫಾನ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲಿ ರೂಕ್ ಆನಿಂ ಘರಾಂ!

ಸಿರಿಬಾಗಿಲು ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಣಿಭಾಂಡ, ಅನಿಲ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂಜ್ಯೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಫಾನ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾಕ್, ಘಡ್ಗಡ್ಯಾ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಕ್ ಆನಿಂ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ರೂಕ್, ಸಬಾರ್ ಘರಾಂ ವೀಜ್ ಖಾಂಬೆ ಸಗ್ಳೆ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾ ಜಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ಕರೊಡಾಂಚೆಂ...

ಕಡಬಾಂತ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್!

ಕಡಬಾಂತ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್!

ಕಡಬಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಆನಿಂ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಲಾ. ಎಕಾ ಜೀಪಾಚ್ಯೆರ್ ವೀಜ್ ಖಾಂಬೊಯಿ ಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಹಾರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮರ್ದಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಡಬ ವ್ಹೆಚ್ಯಾ ಜೀಪಾರ್ 7 ಜಣ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಲೆ...

ಹೊಂಗ್ ಕೊಂಗಾಂತ್ ‘ಹೈಮಾ’ ತೂಫಾನ್

ಹೊಂಗ್ ಕೊಂಗಾಂತ್ ‘ಹೈಮಾ’ ತೂಫಾನ್

ಫಿಲಿಫೈನ್ ಪ್ರಜೆಕ್ ಸಗ್ಳೆ ಹಾಲವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ‘ಹೈಮಾ’ ತೂಫಾನ್, ಹೊಂಗ್ ಕೊಂಗಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಟಾಲಾಂ. ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಶಹರಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ 700 ವಿಮಾನಾಂ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಶಾಳಾ-ಕೊಲೆಜಿಂಕ್ ರಜಾ ದಿಲ್ಯಾ. ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ವಾಹನ್ ಸಂಚಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬಂದ್...

ದೋನ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್!

ದೋನ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್!

ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜ್ ನಗರ್, ಮೈಸೂರ್ ಧರ್ನ್ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ತಾ. ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ 8.30 ವೊರಾರ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 24 ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ 9 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇತ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಲಾ. ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್...

ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ 700,000 ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ವೀಜ್ ನಾಂ!

ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ 700,000 ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ವೀಜ್ ನಾಂ!

ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತೆ ಘರಾಂನಿ, ವ್ಯಾಪಾರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ವೀಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾ. 2.2 ಮಿಲಿಯಾ ಲೋಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊಲೊ ಆತಾಂ 713,500 ಲೋಕ್ ವೀಜ್ ಆನಿಂ ಘರಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಷ್ಟಾತಾ. 2007’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಫಾನಾ...

‘ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ’ಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಾಕ್ ಹೈಟಿ ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಸ್ ಜಾಲಾಂ

‘ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ’ಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಾಕ್ ಹೈಟಿ ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಸ್ ಜಾಲಾಂ

ಕಠೀಣ್ ತುಫಾನ್ ವಾದಾಳ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಾಕ್ ಏಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಹೈಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಜಾಲಾಂ ತಶೆಂ ಲಾಗ್ತಾ. ಎದೊಳ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಏಕ್ ಹಜಾರಾ ವಯ್ರ್ ಜಾಲಾ. ವಸ್ತೆಕ್ ಘರಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಖಾಣಾ ವೊರ್ವಿ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೊ ಲೋಕ್...

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಂಕ್ 339 ಜಣ್ ಬಲಿ!

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಂಕ್ 339 ಜಣ್ ಬಲಿ!

ಹೈತಿ ದೇಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ’ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಕ್ 339 ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಉಬ್ಲಾ. ದರ್ಯಾ ವೆಳೆಚ್ಯಾ ಶಹರಾಂನಿ ವಾರ್ಯಾಚೊ ದಬಾವ್ ಕಠೀಣ್ ಆಸೊನ್ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭರಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. 230 ಕಿ.ಮೀ ವೆಗಾನ್...

ಉತ್ತರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಆವ್ರಾಚೊ ಪ್ರವಾಹ್

ಉತ್ತರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಆವ್ರಾಚೊ ಪ್ರವಾಹ್

ಬಂಗಾಳ್ ದರ್ಯಾಂತ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ವೇಗ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ, ಉತ್ತರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಬೀದರ್, ಕಲ್’ಬುರ್ಗಿ, ಯಾದ್’ಗಿರಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲ್’ಕೋಟ್ ಆನಿಂ ರಾಯ್’ಚೂರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಆವ್ರ್ ಭರೊನ್ ನ್ಹಂಯಾಂಚ್ಯೆ ಉದಾಕ್’ಯಿ ಭಾಯ್ರ್...

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ರಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆವ್ರ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯೊ ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಗುಂಟೂರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಏಕ್ ತಳೆಂ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ...

ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಶಹರ್ ಬಲಿ!

ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಶಹರ್ ಬಲಿ!

ವ್ಯಾಪಾರಾಂಚ್ಯೆ ನಗರ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸೊನ್ ಮುಕ್ಕಾಲಾಂಶ್ ಮುಂಬಯ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಆಸಾ. ಜನ್’ಜೀವನ್ ಆಸ್ತ್’ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲಾಂ. ತಪ್ಕಟ್ ಜಾಗೆ, ರಸ್ತೆ ಆನಿಂ ಘರಾಂ ತಗ್ಗ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಉದ್ಕಾಂತ್...

48 ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತೊಲೊ

48 ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತೊಲೊ

ಮುಂಬಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡೊನ್ ಆಸಾ. ಹವಾಮಾನ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ 48 ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತೊಲೊ. ಕೇವಲ್ ಮುಂಬಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮಧ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೊಂಕಣ್, ಮರಾಥ್’ವಾಡಾ, ಗೊಯಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ...

ಪಾವ್ಸಾ ಋತು ಸಂಪೊನ್ ಆಯ್ಲೊ, ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೊ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾಂ!

ಪಾವ್ಸಾ ಋತು ಸಂಪೊನ್ ಆಯ್ಲೊ, ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೊ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾಂ!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯೆ ಯೆಣೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ರೈತ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಬೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಇಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವ ಸುಕೊನ್...

ಉತ್ತರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆವ್ರಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ?!

ಉತ್ತರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆವ್ರಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ?!

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿ ಆತಾಂಯಿ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಭಾಗಾಂತ್ ತುಫಾನಿ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ ಮುಂಬಯ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ...

ಕಠೀಣ್ ಆವ್ರಾಕ್ ಸಾಂಖೊವ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲೊ!

ಕಠೀಣ್ ಆವ್ರಾಕ್ ಸಾಂಖೊವ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲೊ!

ಮುಂಬಯ್-ಗೊಯಾಂ ಮಹಾ ಮಾರ್ಗಾಚ್ಯೆರ್, ಸಾವಿತ್ರಿ ನಂಯ್ಚೆರ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲೊ ಸಾಂಖೊವ್ ಆವ್ರಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಟಾಕ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲಾ; ಸಾಂಗಾತಾಚ್ 2 ಬಸ್ಸಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ವಾಹನಾಂ ಆವ್ರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ವಾಹನಾಂನಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿಂಚೊ ಪತ್ತೊ...

ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಿಂ ಬಿಹಾರ್, ಮುಂಬಯ್ ಆನಿ ಒಡಿಶಾ!

ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಿಂ ಬಿಹಾರ್, ಮುಂಬಯ್ ಆನಿ ಒಡಿಶಾ!

ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ ಮುಂಬಯ್ ಮಹಾನಗರ್ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಥರ್ಥರೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ಲೊಕಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ದುಸ್ತುರ್ ಜಾಲಾಂ. ಭಿವಂಡಿಂತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ 9 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್, 10 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಥಾಣೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ವ್ಹಾಳ್ ಭರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ...

ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್, ಆವ್ರಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್, ಆವ್ರಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಕಠೀಣ್ ಕಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಬಿಹಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ನ್ಹಂಯೊ ಚಡಿತ್ ಉದ್ಕಾನ್ ಭರೊನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆವ್ರ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಗಾಂವ್ ಬುಡ್ಲ್ಯಾತ್, ರಸ್ತೆ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ 26 ಜಣ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ 22 ಲಾಖ್ ಲೋಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.