US Politics

ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ನಿಷೇಧ್, ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶ್ ಪುನರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಕಾರ್ತಾ!

ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ನಿಷೇಧ್, ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶ್ ಪುನರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಕಾರ್ತಾ!

ಥೊಡೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಆನಿಂ ಸಗ್ಳೆ ಅಪ್ರವಾಸಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸ್ ನಿಷೇಧಿಸುನ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆದೇಶ್, ತಕ್ಷಣ್ ಪುನರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮನವಿ ವರೊವ್ಣೆಕ್, ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್, ನ್ಯಾಯಾಲಯ್...

ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಡೊಲರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಘೆತಾಂ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಡೊಲರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಘೆತಾಂ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಮೆರಿಕಾಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ವರ್ಸಾಕ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಡೊಲರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಘೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಅಶೆಂ ವರ್ಸಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ 400,000 ಡೊಲರ್ಸ್ ಆಸಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ತೊ ರಜಾ ಘೆವ್ನ್ ಖಂಯ್ಸರ್’ಯಿ ಭೊಂವ್ಡೆಕ್ ವೆಚೊ ನಾಂ ಖಂಯ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.