Train Accident

ರೈಲ್ ಪಾಟೆ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ 97 ಬಿ.ಎಮ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರಾಂ ಜಕಮ್

ರೈಲ್ ಪಾಟೆ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ 97 ಬಿ.ಎಮ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರಾಂ ಜಕಮ್

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎಮ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರಾಂ ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ ರೈಲ್ ಪಾಟೆ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ 97 ಬಿ.ಎಮ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರಾಂ ಜಕಮ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಗ್ರೀರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಿ.ಎಮ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ 100 ಕಾರಾಂ...

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ 44 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ 44 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಇರಾನಾಂತ್ 2 ರೈಲಾಂ ಮುಖಾಮುಖಿಂ ಆದ್ಳೊನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 44 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ 100’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಸೆಮ್ನಾನ್ ಲಾಗ್ಸರ್ ತೆಹ್ರಾನ್ ಇಂಟರ್’ಸಿಟಿ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾ ಲಾಗಿಂ ಮುಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ...

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 63 ಜಣಾಂ ಬಲಿ!

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 63 ಜಣಾಂ ಬಲಿ!

ಕಾನ್ಪುರ್ ಪುಖರಾಯಾ ಲಾಗ್ಸರ್, ಇಂದೋರ್-ಪಾಟ್ನಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಾಚ್ಯೆ ಡಬ್ಬೆ ಪಾಟೆ ಚುಕೊನ್ 63 ಜಣಾಂ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆಜ್ ಫಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ 3.30 ವೊರಾರ್ ಝಾನ್ಸಿ-ಕಾನ್ಪುರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಇಂದೋರ್-ಪಾಟ್ನಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಾಚ್ಯೆ 14 ಡಬ್ಬೆ ಪಾಟೆ ಚುಕೊನ್...

ಕರಾಚಿಂತ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ 20 ಮೊರ್ಣಾಂ, 50 ವಯ್ರ್ ಜಖ್ಮಿ

ಕರಾಚಿಂತ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ 20 ಮೊರ್ಣಾಂ, 50 ವಯ್ರ್ ಜಖ್ಮಿ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಬಂದರ್ ನಗರ್ ಕರಾಚಿಂತ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲ್ ಏಕ್, ರಾವೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಯೆಕಾ ರೈಲಾಕ್ ಢಿಕ್ಕಿ ಮಾರ್ಲಿ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ 20 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ಆನಿಂ 50’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಕ್ಮಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ್...

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 55 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 55 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯಾಂಡೇ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೆ ಕಡೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡಾ ವರ್ವಿಂ 55 ಜಣ್ ಮೊರೊನ್, 600’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲ್ ಯಾಂಡೇ ಲಾಗ್ಸರ್ಚ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಪಾಟೆ ಚುಕೊನ್...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ 6 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ 6 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಕಾಲ್ ಸಕಾಳಿಂ (ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್) ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಮುಲ್ತಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಡೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 6 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ 150’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ರೈಲ್ ಶೇರ್’ಶಾ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬುಚ್ಚ್ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾ...

ಸ್ಪೇನಾಂತ್ ಭಯಂಕರ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡ್!

ಸ್ಪೇನಾಂತ್ ಭಯಂಕರ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡ್!

ಸ್ಪೇನಾಂತ್ ಏಕ್ ಭಯಂಕರ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾಲಾಂ. ರೈಲ್ ಪಾಟ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಸುಮಾರ್ 50’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ರೈಲ್ ವಿಗೊ ಥಾವ್ನ್ ಪೊರ್ತುಗಲಾಚ್ಯಾ ಫೋರ್ಟೊಕ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.