Traditional Games

ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಕಂಬಳ!

ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಕಂಬಳ!

ಕಂಬಳಾಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಆಡ್ಕಳ್ಯೊ ನಿವಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಾವಳಿಚ್ಯೆ ಕಂಬಳ ಮೋಗಿ ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್. ವರ್ಸ್’ಭರ್ನ್ ಕಂಬಳಾಚಿ ತಯಾರಿ ತಾಣಿಂ ಕೆಲಾ. ಮೊಶಿಂಕ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ರಿತಿರ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್....

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.