Tourism

ದರ್ಯಾತಡಿರ್ ಬಸುನ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೆಸಾಳ್: ಗೊಂಯ್ ಸರ್ಕಾರ್

ದರ್ಯಾತಡಿರ್ ಬಸುನ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೆಸಾಳ್: ಗೊಂಯ್ ಸರ್ಕಾರ್

ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಗೊಂಯಾಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದರ್ಯಾತಡಿರ್ ಬಸುನ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ಗೊಂಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಠಿಣ್ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯೀ ಆಸಾ. ದರ್ಯಾಚಿ ತಡ್ ನಿತಳ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್....

ಹೊಂಗ್’ಕೊಂಗ್ ಭೆಟೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಉಗ್ತೊ ವೀಸಾ ನಾಂ!

ಹೊಂಗ್’ಕೊಂಗ್ ಭೆಟೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಉಗ್ತೊ ವೀಸಾ ನಾಂ!

ಹೊಂಗ್’ಕೊಂಗಾಚ್ಯಾ ಭೆಟೆ ವಿಶಿಂ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಏಕ್ ಕೊಡ್ಹು ಖಬರ್ ಆಸಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತಿಯಾಂಕ್ ಉಗ್ತೊ ವೀಸಾ ದಿತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೊಂಕ್’ಕೊಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹೊಂಗ್’ಕೊಂಗಾಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ವ್ಹೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆನ್’ಲೈನಿರ್ ವಚೊನ್ ಪಯ್ಲಿಚ್ ನೋಂದಾವಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್...

ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರವಾಸಿ ದಿಸಾಕ್ ಚಾಲನ್

ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರವಾಸಿ ದಿಸಾಕ್ ಚಾಲನ್

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಮಕೂರ್ ವೆಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಿ.ಐ.ಇ.ಸಿ ಆವರಣಾಂತ್ 14’ವೊ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರವಾಸಿ ದಿಸಾಚೆಂ ಚಾಲನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಕ್ರೀಡಾ ಆನಿಂ ಯುವಜಣ್ ಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಗೋಯಲಾನ್ ಆಜ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ವಿದೇಶ್ ವ್ಯವಹಾರಾಂಚೊ ಮಂತ್ರಿ...

ಸೆಲ್ಫಿ ಪಿಸಾಯ್ ಜಿವಾಕ್ ಆಪಾಯ್!

ಸೆಲ್ಫಿ ಪಿಸಾಯ್ ಜಿವಾಕ್ ಆಪಾಯ್!

ಆತಾತಾಂ ಸೆಲ್ಫಿಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಚಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತೆಕಿದ್ ಸಬಾರ್ ಜೀವ್ ವಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹ್ಯೆ ದಿಶಿಂ ರಕ್ಷಣೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಪ್ರವಾಸಿಂನಿ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ‘ಸೆಲ್ಫಿ ಆಪಾಯಾಚೆಂ ವಠಾರ್’ ಘುರ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್...

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲೊ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ತಾ!

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲೊ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ತಾ!

ಮನಿಸ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಮೊರ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಪಳೆಜಯ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವಾಜಯ್. ಆಮ್ಚಾಚ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸಾ ಏಕ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಅದ್ಭೂತ್ ದೃಶ್ಯ್ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್! ಹ್ಯಾ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸಾಚಿ ದೃಶ್ಯಾವಳ್ ಜೀವನಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.