Tollywood

30 ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಮಲ್ ಹಸನ್-ರಜನಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲೆ

30 ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಮಲ್ ಹಸನ್-ರಜನಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲೆ

ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮಿಳಾಂತ್ಲೊ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕಮಲ್ ಹಸನ್’ಯಿ ದೇಶಾಂತ್ಲೊ ಬರೊ ನಟ್, ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಹೀರೊ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಕಮಲ್ ಹಸನಾನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಅಪೂರ್ವ ರಾಗಂಗಳ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಾಚ್ಯೆರ್ ರಜನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಂಗಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ 30 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ...

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತಾಚ್ಯೆ ಫಿಲ್ಮ್ ರೋಬೋ-2 ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ!

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತಾಚ್ಯೆ ಫಿಲ್ಮ್ ರೋಬೋ-2 ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ!

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತಾನ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ರೋಬೋ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್ ಭರಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಬರೊಬರ್ 100 ಕರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ 2010’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್, ದಾಖ್ಲೊ ರಚುಂಕ್...

ರಜನಿಕಾಂತಾನ್ ಧೋನಿಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಗ್ಲಿ!

ರಜನಿಕಾಂತಾನ್ ಧೋನಿಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಗ್ಲಿ!

ಏಕ್ ದಿವಸಿಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಂಚೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಮ್.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಆಧಾರಿತ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಚೆನ್ನೈ ಪಾವ್ಲಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಭೇಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಕ್ರೇಕ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಲಿ...

ಕಬಾಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೆಂ ನಾ!

ಕಬಾಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೆಂ ನಾ!

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತಾಚೆಂ ‘ಕಬಾಲಿ’ ಫಿಲ್ಮ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೆಂ ನಾ ತರೀ ತಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಪ. ರಂಜಿತಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೆಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ರಜನಿಕಾಂತಾಕ್ ಘೆತ್ಲಾ. 2 ಫಿಲ್ಮಾಂ ನಿರ್ದೇಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ.ರಂಜಿತಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ರಜನಿಕಾಂತಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಕಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ...

ಸಾಂಗಾತಿ ಸಂಗಿಂ ಲಗ್ನಾಜೀವನಾಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಲೆಂ ನಟಿ

ಸಾಂಗಾತಿ ಸಂಗಿಂ ಲಗ್ನಾಜೀವನಾಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಲೆಂ ನಟಿ

ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಆಸಿನ್, ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ, ಮೈಕ್ರೊಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ನವಿ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಕ್ ಸೈರಿಂ ಧೈರಿಂ ಆನಿ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ...

ಆತ್ಮ್-ಹತ್ತ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತೆಲುಗು ನಟ್

ಆತ್ಮ್-ಹತ್ತ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತೆಲುಗು ನಟ್

ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ್’ರಂಗಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ನಾಂವ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ತೆಲುಗು ನಟ್ ಕಾಗ ರಂಗನಾಥ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಆತ್ಮ್-ಹತ್ತ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾ. ಕಾರಣ್ ಕಳೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್...

ಮ್ಹಾತಾರಿಚಿ ಆಖ್ರೇಚಿ ಆಶಾ ಭಾಗಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಖ್ಯಾತ್ ನಟಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಮ್ಹಾತಾರಿಚಿ ಆಖ್ರೇಚಿ ಆಶಾ ಭಾಗಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಖ್ಯಾತ್ ನಟಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರಾಂಕ್ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾತ್/ಪಾವ್ಯೆತಾ. ಪರಂತು, ನೀಜ್ ಜೀವನಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ತರೀಪುಣ್, ಥೊಡೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕೆಲಾ. ತಸಲೆಂಚ್ ಎಕ್ ಘಡಿತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್...

ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ನಾಕಾ, ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಕ್ 10 ಕರೋಡ್ ದಾನ್ ದಿಲೆಂ ರಜನಿನ್!

ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ನಾಕಾ, ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಕ್ 10 ಕರೋಡ್ ದಾನ್ ದಿಲೆಂ ರಜನಿನ್!

ಗೆಲೊತ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ತಮಿಳ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ನಟ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಾಚೊ 64ವೊ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್. ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೊ ಹೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚೆನ್ನೈಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾ ಪಾವ್ಸಾ ಆನಿ ಆವ್ರಾ ವರ್ವಿಂ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ರದ್ಧ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.