Terrorism

ಕಾಬುಲಾಂತ್ ಸರಣಿ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್

ಕಾಬುಲಾಂತ್ ಸರಣಿ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್

ಕಾಬುಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಬೊಂಬರಾಂನಿ ಆನಿಂ ಎಕಾ ಗನ್’ಮ್ಯಾನಾನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ...

ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ 11 ಜಣಾಂಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್; 25 ಜಣಾಂಕ್ ಘಾಯ್

ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ 11 ಜಣಾಂಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್; 25 ಜಣಾಂಕ್ ಘಾಯ್

ಅಫ್ಘಾನ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಕಾಬೂಲ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ 11 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವುನ್, 25ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್....

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯೆರ್ ಧಾಡ್; 18 ನಾಗರಿಕಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯೆರ್ ಧಾಡ್; 18 ನಾಗರಿಕಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆತಾಂಕ್'ವಾದಿಂ ತಾಬೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಕ್ಕಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೈನಾನ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 18 ನಾಗರಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಿರಿಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಹಕ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ವೇದ್'ಶಾಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ....

ಲಂಡನ್ ಸ್ಫೋಟ್: 18 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಯುವಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್

ಲಂಡನ್ ಸ್ಫೋಟ್: 18 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಯುವಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂಡರ್’ಗ್ರೌಂಡ್ ರಯ್ಲಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ 18 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಕ್ ಕೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲಾ.....

ಐ.ಸಿ.ಸ್. ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಾದ್ರಿಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್

ಐ.ಸಿ.ಸ್. ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಾದ್ರಿಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್

ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ಸ್. ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೇರಳಾಚೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಾದ್ರಿ, ಟೊಮ್ ಉಳುನ್ನಲಿಲ್ ಹಾಚೆಂ ಬಚಾವ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯೆವಹಾರ್ ಸಚಿವ್ ಸುಶ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಹಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ....

ಐಸಿಸ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಚಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಖುನಿ

ಐಸಿಸ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಚಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಖುನಿ

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಐಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಸೆರ್ವಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಕೇರಳಾಚೊ 23 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮರ್ವಾನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಯುವಕ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಧಾಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್...

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್’ಝೊಹಾರಿ ‘ದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್’ ಟ್ಯುನಿಸಿಯಾಂತ್ ಮೊಸಾದಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್’ಝೊಹಾರಿ ‘ದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್’ ಟ್ಯುನಿಸಿಯಾಂತ್ ಮೊಸಾದಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ

‘ಮೊಸಾದ್’ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ವಿದೇಶಿ ಗುಪ್ತಾಚಾರ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಹಾಂಣಿಂ ಹಮಾಸ್ ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್’ಝೊಹಾರಿ, ತಾಕಾ ‘ದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಚಡ್ ವಳ್ಖಾತಾತ್. ತೊ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಟ್ಯುನಿಸಿಯಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಆತಂಕಿ ಚಟುವಟಿಕೊ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಟ್ಯುನಿಸಿಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾ ಭಿತರ್’ಚ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಖಬರ್...

ಕಾಜಾರಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಬೊಂಬ್ ದಾಳಿ

ಕಾಜಾರಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಬೊಂಬ್ ದಾಳಿ

ಇರಾಕಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್’ಶೆರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಕಾಜಾರಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಬೊಂಬ್ ದಾಳಿಯೆ ವರ್ವಿಂ 16 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ಆನಿ 30 ವಯ್ರ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲೆ. ಕಾಜಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸ್ಪೋಟಕ್ ವಸ್ತುಂನಿ ಭರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ...

ಆತಂಕಿಚಿ ನೀತ್ ಬದ್ಲಾಲಿ? ದುಬಾವಾನ್ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ರಹಸ್ಯ್ ಭಾಯ್ರ್!

ಆತಂಕಿಚಿ ನೀತ್ ಬದ್ಲಾಲಿ? ದುಬಾವಾನ್ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ರಹಸ್ಯ್ ಭಾಯ್ರ್!

ದೇಶಾಚೆ ರಾಜಕಾರಣಿಂಚ್ ಆತಂಕಿಚೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿಯಾಚಿ ಖಬಾರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತನ್ಖೆ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಖೈದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಸರ್ ಉಲ್ ತ್ವಹೀದ್ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ 14 ದುಬಾವಿ ಆತಂಕಿಂಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಣೆ ವೆಳಾರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ! ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ರಗಾತ್...

ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಧರಾ ಆನಿ 5 ಲಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಾ!

ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಧರಾ ಆನಿ 5 ಲಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಾ!

ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೋಂಬ್ ಸ್ಪೋಟಾಕ್ ಸಂಬಂದಿತ್ ತನ್ಖಿ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತನ್ಖೆ ಪಂಗ್ಡಾನ್, ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಕ್ ಧರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿಡಿಯೊ ಯೂಟ್ಯೂಬಾಚೆರ್ ಘಾಲಾ. 2014 ದಸಂಬರ್ 28ವೆರ್ ರಾತಿಂ ಎಂ. ಜಿ. ರಸ್ತೊ, ಚರ್ಚ್...

ಗುಪ್ತಾಚಾರ್ ವಿಭಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಭಾಯ್ರ್!

ಗುಪ್ತಾಚಾರ್ ವಿಭಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಭಾಯ್ರ್!

ಪಂಜಾಬಾಚಾ ಪಠಾಣ್ ಕೋಟ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಸೇನಾ ವಯ್ರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕಿ ಪ್ರಕರಣಾ ಸಂಬಂಧಿ ಗುಪ್ತಾಚಾರ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಧಾಡಿಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ತರ್ಭೆತಿ ದಿಲ್ಲಿ...

72 ಘಂಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಭಾರತಾಚೊ ಕಠಿಣ್ ಸಂದೇಶ್!

72 ಘಂಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಭಾರತಾಚೊ ಕಠಿಣ್ ಸಂದೇಶ್!

ಪಂಜಾಬಾಚ್ಯಾ ಪಠಾಣ್ ಕೊಟಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಸೇನಾಚ್ಯಾ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಆತಂಕಿಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಜವಾನಾಂಚೆ (7 ಜಣ್) ಜೀವ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆತಂಕಿ ಜೈಶ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾ ವಯ್ರ್ 72 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಾರತಾನ್ ಕಠಿಣ್...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.