Technology

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾಂತ್ ಹೆಂ ಆ್ಯಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್-ಆಫ್ ಕರ್ಯೆತಾ!

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾಂತ್ ಹೆಂ ಆ್ಯಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್-ಆಫ್ ಕರ್ಯೆತಾ!

ಸ್ಟೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ(SBI) ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾತೆದಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾತೆದಾರಾಚೆಂ ATM ಕಾರ್ಡ್, SBI Quick ಆ್ಯಪ್ ವಾಪರ್ನ್ ಆನ್‍ಲೈನ್ ದ್ವಾರಿಂ ON‍/OFF ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೆಂ ಅವ್ಕಾಸ್...

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಬಂಪರ್ ಒಫರ್!

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಬಂಪರ್ ಒಫರ್!

ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಒಫರ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಿಯೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ದುಸ್ರ್ಯೊ ಕಂಪೆನಿ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಸಾಂಡಿನಾಶೆಂ ಆಪುಣ್’ಯಿ ಸಬಾರ್ ಒಫರ್ ದೀಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ರಿಲಾಯನ್ಸಾನ್ ಜಿಯೊಚೆಂ ಒಫರ್ ಆನಿಂ ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ವಾಡಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಐಡಿಯಾ, ವೋಡಾಪೋನ್, ಏರ್’ಟೇಲ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಒಫರ್ ದಿತಾ...

ಚತ್ರಾಯ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ನ್ಹಯ್!

ಚತ್ರಾಯ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ನ್ಹಯ್!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾ ಮಾರಿಫತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕರುಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಟಿ.ವಿ ದ್ವಾರಿಂ ಆನಿಂ ವೆಬ್’ಸೈಟಿರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ...

ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ವಿಡಿಯೊ ಕೊಲಿಂಗ್

ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ವಿಡಿಯೊ ಕೊಲಿಂಗ್

2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಆಜ್ ಶೆಂಬರ್ ಕರೊಡಾಂ ವಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ವಾಪರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಂಡ್ರೊಯ್ಡ್ಸ್, ಐಒಎಸ್ ಆನಿ ವಿಂಡೊವ್ಸ್ 10 ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ವಿಡಿಯೊ ಕೊಲಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ...

9 ಕೊರೊಡ್ 4ಜಿ ಗ್ರಾಹಕಾಂ

9 ಕೊರೊಡ್ 4ಜಿ ಗ್ರಾಹಕಾಂ

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ದೇಶಾಂತ್ 4ಜಿ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 9 ಕೊರೊಡಾಕ್ ಆನಿ 4ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಚ್ಯೊ ಸಂಖೊ 18 ಕೊರೊಡಾಕ್ ಚಡ್ಚೆಂ ಅಂದಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಮೆರಿಲ್ ಲಿಂಚಾನ್...

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಚಿತ್ ಕಾಲ್ ಕರ್ಚಿ ಸೌಲತಾಯ್…!

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಚಿತ್ ಕಾಲ್ ಕರ್ಚಿ ಸೌಲತಾಯ್…!

ಫೋನಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಚಿತ್ ಕಾಲ್ ಕರ್ಚಿ ಸೌಲತಾಯ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸೌಲತಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್’ಚ್ಯಾ 2.11.528 ವ 2.11.531 ವರ್ಷನ್, ಕಾಲ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ...

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಖುಶೆಚಿ ಖಬಾರ್!!.

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಖುಶೆಚಿ ಖಬಾರ್!!.

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಖಬ್ರೆ ಥಳ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಖುಶೆಚಿ ಖಬಾರ್!. ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಹಕಾಂಕ್ ಉಚಿತ್ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂ...

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಥಾವ್ನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಸೌಲತಾಯ್!

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಥಾವ್ನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಸೌಲತಾಯ್!

ಚಾಟಿಂಗ್, ಫೋಟೋ ಶೇರಿಂಗ್ ಸೌಲತಾಯ್ ದಿಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ’ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್’ ಸೌಲತಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಿ ಸೌಲತಾಯ್....

ವಾಟ್ಸಾಪಾಂತ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಸೌಲತಾಯ್ ?.

ವಾಟ್ಸಾಪಾಂತ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಸೌಲತಾಯ್ ?.

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಸೌಲತಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ಸೌಲತಾಯ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

ಟೈಟಾನ್: ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಬೋವ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

ಟೈಟಾನ್: ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಬೋವ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

ಟೈಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪ್ರಯೋಗ್ ಶಾಳಾಂತ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾ ಪ್ರಾಸ್ ಧಾ ವಾಂಟೆ ಚಡ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್ ತ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾನ್ "ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಸಕ್ತೆಚೆಂ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ.

ಆಕಾಶ್ 2: ಭಾರತಾಚೆಂ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚೆಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಆಕಾಶ್ 2: ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚೆಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚೆಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಕಾಶ್ ಹಾಚಿ ಆಧುನಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲಿ.

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.